12 ĐIỀU NGUYỆN CỦA QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Quán Thế Âm Bồ Tát vốn là một trong những vị Cổ Phật, danh hiệu Chánh Pháp Minch Nhỏng Lai, đang tu đắc thần thông quảng đại từ vô hồi vô tận các kiếp trước. Ngài bởi vì nguyện từ bi hóa thân thành Bồ Tát để đưa bạn về bến giác, cứu giúp khổ tầm thanh hao, làm cho một đời người nghe biết chánh pháp được an vui. Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ phạt ra 12 đại nguyện, từng nguyện phần đông cất vô lượng công đức tỏa hào quang sáng sủa chói chiếu khắp 10 pmùi hương trái đất. Trong văn hóa với Phật giáo Việt Nam, Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong giữa những vị Bồ Tát được phụng dưỡng, kính ngưỡng những duy nhất, cũng giống như được sự thành kính, sùng bái độc nhất của Phật tử với tín đồ dân.

Bạn đang xem: 12 điều nguyện của quan thế âm bồ tát

*
Quan Thế Âm Bồ Tát

12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát:

1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Nlỗi Lai quảng-phạt hoằng thệ nguyện. (Lạy) Được xưng Tặng Kèm là đọc biết không thiếu thông dong hoàn toàn, Ngài rước pháp tu hành nhưng khuim độ mọi thuộc.

Nguyện Thứ đọng Nhất:

lúc thành Bồ Tát Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm Mười nhị lời nguyện cao cả “Nghe Tiếng Cứu Khổ” Quán Âm thề nguyền.

2. Nam-tế bào vô quái quỷ xấu hổ, Quan-Âm Nhỏng Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy) Tại vào một niệm chổ chính giữa được tự trên vô trinh nữ, Ngài nguyện thường làm việc đại dương phương thơm Nam (Nam Hải)nhằm cứu vớt độ bọn chúng sanh.

Nguyện Thứ Hai:

Không vật nài gian khổ Quyết một lòng cứu giúp độ chúng sanh Luôn luôn thị hiện đại dương đông Vớt tín đồ đắm chìm, Lúc dông gió nhiều.

3. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai khoảng tkhô hanh cứu giúp khổ Nguyện. (Lạy) Luôn sinh sống cõi Ta Bà và cõi U-Minc, Ngài cứu vãn độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài

Nguyện Thứ đọng Ba:

Ta Bà ứng hiện nay Chốn U Minc những chuyện khổ đau Oan oan tương báo sợ nhau Nghe tiếng than thở, nhanh chóng cứu vớt tức khắc.

4. Nam-tế bào hàng ma tà, trừ hồ ly Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy khốn nguyện. (Lạy) Trừ khử loại tà ma, yêu tinh, Ngài gồm vừa đủ sức cứu vãn người gặp nguy hại.

Nguyện Thđọng Tư:

Hay trừ yêu tinh Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê Độ cho chúng hết u mê Dứt trừ nguy nan, không hề nhiễu nhương thơm.

5. Nam-mô thanh hao tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái trung khu nguyện. (Lạy) Ngài nhành dương liễu dịu dàng êm ả nhúng vào nước ngọt đuối vào cái bình tkhô giòn tịnh nhằm rưới tắt lửa lòng của chúng sinh.

Nguyện Thứ đọng Năm:

Tay rứa Dương Liễu Nước cam lồ rưới non nhân thiên Chúng sanh điên đảo, hòn đảo điên An vui lạnh ngắt, ưu tư xua tan.

6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện. (Lạy) Thương xót fan đói cùng sẵng lòng tha sản phẩm công nghệ, Ngài ko khác nhau kẻ oán người thân trong gia đình, toàn bộ phần đa coi hệt nhau.

Nguyện Thứ đọng Sáu:

Thường hành bình đẳng Lòng từ bỏ bi thảm xót chúng sanh Hỷ xả tất cả lỗi lầm Thường hành đồng đẳng, bọn chúng sanh hầu hết loại.

Xem thêm: Xemboituvi

7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn định hoại, Quan Âm Như-Lai thệ khử tam vật dụng nguyện.(Lạy) Tối ngày đi khắp kia phía trên để tương hỗ chúng sanh thoát khỏi những sự tổn định sợ, Ngài nguyện cứu giúp vớt chúng sanh ra khỏi tía đường ác: âm ti, ngạ quỷ, và súc sanh.

Nguyện Thđọng Bảy:

Dứt bố đường dữ Chốn ngục tù hình, ngạ quỉ, súc sanh Cọp beo . . ., thú dữ vây xung quanh Quán Âm thị hiện nay, chúng sinh bay nàn.

8. Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (Lạy) Nếu ai quay về núi hướng nam mà nồng nhiệt nguyện cầu thì dầu gồm bị gông xiềng xiềng xích cũng khá được bay khỏi

Nguyện Thứ Tám:

Giải thoát còng la Nếu tù hãm sắp đến bị khảo tra Thành chổ chính giữa lễ bái tha thiết Quán Âm phò hộ, bay ra dìu dịu.

9. Nam-mô chế tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện. (Lạy) Dùng phxay tu hành để triển khai cái thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ nhằm độ không còn bọn chúng sanh.

Nguyện Thứ đọng Chín:

Cứu vớt hàm linch Trên phi thuyền Bát Nhã lênh đênh Bốn bề biển khổ chông chênh Quán Âm độ hết, chuyển lên Niết Bàn.

10. Nam-mô chi phí tràng phan, hậu bảo chiếc, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (Lạy) Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, Lúc tách bỏ xác thân này thì sẽ sở hữu phướng lâu năm đi trước, tàng lọng quý hiếm theo sau, để rước về Tây Phương.

Nguyện Thứ đọng Mười:

Tây Pmùi hương tiếp dẫn Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn Tràng phan, bảo chiếc trang hoàng Quán Âm tiếp dẫn, gửi đường về Tây.

11. Nam-mô Vô Lượng Tbọn họ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà tbọn họ ký nguyện. (Lạy) Ở giới của Đức Vô Lượng Tchúng ta (tức Phật A Di Đà), Ngài đã được cho biết thêm trước là sau đây Ngài đã sửa chữa Đức Phật A Di Đà sinh hoạt ngôi vị đó. Nguyện

Thđọng Mười Một:

Di Đà tbọn họ cam kết Chình họa Tây Phương thơm, tuổi thọ khôn lường Chúng sinh ước ao sinh sống miên trường Quán Âm nhớ niệm, Tây Pmùi hương mau về.

12. Nam-tế bào đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện. (Lạy) Được toàn thân nghiêm trang không ai đối chiếu được với Ngài, ấy là tác dụng của việc tu theo mười nhị lời nguyện phệ ấỵ.

Nguyện Thứ Mười Hai:

Tu hành tin tấn Dù thân nầy rã nát cũng đành Thành chổ chính giữa nghiêm trang thực hành Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.