Bồ đề bổn vô thụ

*
khi Sư cho ca dua Bảo Lâm, có châu trưởng Thiều Châu tên là Vi Cừ với các quan tiền chức vào núi thỉnh Sư ra ca dua Đại Phạn sinh sống trong thành bởi vì tđọng chúng knhì duyên ổn tmáu pháp. Sư thăng tòa, Vi Thứ Sử (châu trưởng) và những quan tiền chức hơn tía chục người, học sĩ đơn vị nho rộng bố mươi tín đồ, Tăng Ni-cư sĩ hơn ngàn con người, mặt khác đhình ảnh lễ xin nghe Pháp Yếu.

Bạn đang xem: Bồ đề bổn vô thụ

Sư nói: Thiện nay học thức, từ bỏ tánh của Bồ Đề vốn tkhô hanh tịnh, chỉ dụng vai trung phong này trực liễu thành Phật. Thiện nay tri thức, hãy nghe bài toán đắc pháp cùng vấn đề của Huệ Năng.

Huệ Năng quê quán nghỉ ngơi Phạm Dương, cha bị giáng chức cho Lãnh Nam, phiêu dạt làm cho dân Tân Châu. Thân rứa chẳng may thân phụ lại mất nhanh chóng, bà mẹ là góa prúc, nhà ở Nam Lộ, túng bấn phải đi phân phối củi không tính chợ. Lúc ấy có vị khách hàng mua củi dựa vào đem về bên, Huệ Năng được chi phí rời khỏi, gặp một vị khách đã tụng Kinh, Huệ Năng nghe được lời Kinch trọng điểm liền khai ngộ, bèn hỏi khách tụng Kinch gì ? Khách nói là Kinc Kim Cang. Hỏi: “ Ở đâu gồm Kinh điển này?”. Khách nói: “ Tôi tự chùa Đông Tnhân hậu, huyện Huỳnh Mai Kỳ Châu đến. Chùa ấy bởi vì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư chủ hóa, môn đệ hơn ngàn con người, tôi đến kia lễ bái lãnh thọ tởm này. Ngũ Tổ thường xuyên khulặng Tăng tục trì Kinh Kyên Cang thì được con kiến tánh, trực liễu thành Phật”.

Huệ Năng nghe nói, lại cũng do xưa tê tất cả duim, yêu cầu được một bạn khách mang lại mười lượng bạc khiến cho chị em già được sinh sống cùng bảo đi tức thì mang lại Huỳnh Mai tmê mệt lễ Ngũ Tổ. Huệ Năng thu xếp đến chị em dứt, ngay tức khắc trường đoản cú giã căn nguyên. Trải qua rộng tía mươi ngày đường, mang đến huyện Huỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi: “Ông là tín đồ pmùi hương nào, mong mỏi cầu bài toán gì?”.

Huệ Năng nói: “Đệ tử là dân Tân Châu Lãnh Nam, trường đoản cú xa mang đến lễ bái, chỉ cầu làm cho Phật, chẳng cầu Việc gì khác”.

Tổ nói: “Ông fan Lãnh Nam, là kẻ mọi rợ, làm thế nào hoàn toàn có thể có tác dụng Phật được?”

Huệ Năng nói: “Người gồm Nam Bắc, Phật tánh vốn chẳng bao gồm Nam Bắc, thân hèn hạ này với thân Hòa Thượng chẳng đồng, nhưng lại Phật tánh đâu tất cả sai biệt!”

Ý Ngũ Tổ còn hy vọng nói thêm, tuy nhiên thấy đồ vật chúng đứng bao quanh, bắt buộc bảo theo chúng thao tác làm việc. Huệ Năng bạch Hòa Thượng: “Tự chổ chính giữa của đồ đệ thường sinh trí huệ chẳng lìa từ tánh, Tức là phước điền, không rõ Hòa Thượng bảo làm việc gì?”. Tổ nói: “Tên rất nhiều rợ này căn khí thông minh, ngươi chớ nói nữa, hãy ra nhà sau đi!”. Huệ Năng lui cho nhà sau, tất cả một cư sĩ sai Huệ Năng té củi giã gạo, trải qua hơn tám mon. Một ngày kia Tổ thình lình mang đến gặp mặt Huệ Năng nói: “Ta nghĩ về chiếc thấy của ngươi sử dụng được, do hại bao gồm kẻ tai hại ngươi, đề xuất chẳng thì thầm với ngươi, ngươi gồm biết chăng?”.

Huệ Năng nói: “Đệ tử cũng biết ý của Thầy, đề xuất chẳng dám đi cho bên trước”.

Một ngày tê, Ngũ Tổ tập trung đệ tử bảo rằng: “Sanh tử là Việc bự, những ngươi suốt cả ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu lìa ngoài biển khơi khổ sanh tử, từ bỏ tánh giả dụ mê, phước làm thế nào hoàn toàn có thể cứu giúp được? Các ngươi mọi cá nhân hãy từ bỏ coi trí huệ, sử dụng bổn định trọng điểm Bát Nhã của trường đoản cú tánh, mọi người làm cho một bài bác kệ trình mang đến ta coi, nếu như ngộ được đại ý, thì ta sẽ trao truyền y chén cho làm Tổ trang bị sáu; hãy mau lên chẳng được lờ đờ, hễ lọt được vào suy lường thì chẳng dùng được. Người kiến tánh vừa nghe yêu cầu tức tốc thấy, nếu được điều này thì khi ra trận thân đao kiếm cũng đề xuất thấy được”.

Đại chúng nghe hoàn thành nói cùng nhau rằng: “Chúng ta chẳng phải nhọc tập trọng điểm mệt mỏi trí có tác dụng kệ đâu có ích gì, vì gồm Thượng Tọa Thần Tú hiện tại làm Giáo thọ sư, chắc chắn rằng sẽ được, bọn họ có tác dụng kệ chỉ tầm giá sức thôi, bọn họ trong tương lai y chỉ Sư Thần Tú cũng rất được rồi”.

Ngài Thần Tú suy nghĩ: “Đại chúng chẳng trình kệ, vì chưng ta là Giáo thọ sư của họ, ta đề nghị làm cho kệ trình Hòa Thượng. Nếu chẳng trình kệ thì Hòa Thượng làm thế nào hiểu rằng loài kiến giải sâu cạn trong trái tim ta, ý của ta trình kệ vì chưng cầu Pháp thì giỏi, do ước ao làm cho Tổ thì không nên, chằng khác gì dùng trung khu phàm mà lại đoạt Thánh vị. Nếu chẳng trình kệ thì làm sao đắc Pháp được, thực khó! Thực khó!”.

Nơi hiên chạy dọc trước Pháp con đường, Ngũ Tổ định mời họa sỹ đến vẽ Biến Tướng Kinh Lăng Già và Ngũ Tổ Huyết Mạch Đồ, để cúng dường cùng giữ truyền đời sau. lúc Thần Tú có tác dụng kệ xong, mấy lần muốn vào trình, nhưng mà lúc đến trước Pháp đường thì trong lòng bấn loạn, những giọt mồ hôi ước đẫm bản thân. Như vậy trãi qua tứ ngày, mười tía lần muốn vào trình mà lại vẫn không trình được, sau cuối Thần Tú suy nghĩ: “Chi bằng ghi trên vách tường hiên chạy nhằm Hòa Thượng thấy được; nếu như Tổ nói xuất sắc thì ta ra lễ bái nói của Thần Tú có tác dụng, trường hợp nói là chẳng được thì uổng công ta làm việc núi mấy năm, lại tu đạo gì mà được trao lễ bái của người!”.

Nữa đêm đó cấm đoán ai hay, trường đoản cú cụ đèn viết kệ bên trên vách hiên chạy dài phía Nam, trình sở thấy của trường đoản cú trung khu, kệ rằng:

Thân thị Bồ Đề trúc,

Tâm như minch chình ảnh đài.

Thời thời bắt buộc phất thức,

Vật sử nhạ nai lưng ai.

Dịch nghĩa:

Thân là cây Bồ Đề.

Tâm như đài gương sáng.

Luôn luôn siêng dọn dẹp vệ sinh,

Chớ cho bám bụi hồng.

Thần Tú viết kệ hoàn thành, tức thời về phòng, không một ai xuất xắc. Tú lại suy nghĩ: “Ngày mai, Ngũ Tổ thấy kệ hoan tin vui thì ta có dulặng với Pháp, nếu nói không được thì đó là tại ta còn mê, nghiệp cphía xưa nặng trĩu năn nỉ, chẳng đặng đắc Pháp, Thánh ý thiệt nặng nề lường!”. Tú ở trong phòng cân nhắc ngồi nằm chẳng yên ổn cho tới ngay gần sáng.

Tổ đã biết Thần Tú chưa vào cửa ngõ được, chẳng thấy tự tánh. Trời sáng sủa, Tổ kêu họa sĩ cho hiên chạy dài nhằm vẽ, bất thình lình thấy kệ, bèn nói cùng với họa sĩ: “Thôi, chẳng đề nghị vẽ nữa, làm lao nhọc tập đến ông từ bỏ xa đến phía trên. Kinch nói:”Phàm toàn bộ tướng mạo phần lớn là hỏng vọng”. Nay chỉ cần nhằm bài xích kệ này cho những người trì tụng, y kệ này tu, ngoài đọa ác đạo, y kệ này tu, được ích lợi lớn”. Bèn kêu môn đồ đốt nhang kính lễ, bảo cả thảy hầu như tụng kệ này sẽ tiến hành loài kiến tánh. Môn đồ tụng kệ các khen: lành thay!

Nửa đêm Tổ kêu Thần Tú vào trong chống hỏi: “Kệ đề nghị bởi vì ông có tác dụng chăng?”. Tú nói: “Thiệt là Tú làm cho, chẳng mê man vọng cầu Tổ vị, mong mỏi Hòa Thượng tự bi, xem đệ tử có chút ít trí tuệ chăng?”.

Tổ nói: “Ông có tác dụng kệ này chưa thấy bạn dạng tánh, chỉ cho ko kể cửa, không vào trong, con kiến giải như vậy tìm vô thượng Bồ Đề cần thiết được. Vô thượng Bồ Đề phải Lúc vừa nói tức thì dìm từ bổn chổ chính giữa, thấy trường đoản cú bản tánh, chẳng sinh chẳng khử, với bất kể giờ đồng hồ như thế nào, niệm niệm tự thấy, chẳng kẹt vào vạn Pháp, nhứt chơn nhứt thiết chơn, vạn chình họa tự nhỏng nhỏng, cái tâm nhỏng như Tức là sống động. Nếu thấy như thế tức vô thượng Bồ Đề của trường đoản cú tánh. Ông tạm bợ ra đi Để ý đến một vài ngày nữa, làm cho bài bác kệ khác mang đến ta xem, nếu như kệ ông vào được cửa ngõ thì ta đã truyền trao y Pháp”.

Thần Tú đhình họa lễ lui ra, trải qua mấy bữa sau làm cho kệ chẳng được, trong tâm rối loạn tinh thần chẳng lặng, cũng như trong mộng, đi ngồi chẳng vui.

Qua hai ngày sau đó có một tiểu đồng đi ngang qua phòng giã gạo, xướng tụng bài bác kệ Huệ Năng nghe được liền biết kệ này chưa thấy bản tánh, dù không được sự bảo ban của Tổ, tuy thế sẽ hiểu rằng đại ý, bèn hỏi tuỳ nhi rằng: “Tụng kệ gì?”. Đồng tử nói: “Kẻ mọi rợ này không biết, Đại Sư nói: Sanh tử là việc phệ hy vọng truyền trao y Pháp, đề xuất bảo đồ đệ làm cho kệ trình coi, giả dụ ngộ đại ý thì sẽ tiến hành truyền trao Y Pháp có tác dụng Tổ sản phẩm công nghệ sáu. Thượng Tọa Thần Tú viết kệ Vô Tướng bên trên vách tường hiên chạy dọc. Đại Sư bảo đều bạn hầu hết tụng, y kệ này tu khỏi đọa ác đạo, y kệ này tu, sẽ được tiện ích lớn”.

Huệ Năng nói: “Thưa Thượng nrộng, tôi giã gạo ở đây rộng tám tháng, trước đó chưa từng đi đến nhà trước, ước ao Thượng nhơn dẫn tôi mang lại trước bài kệ lễ bái”. Đồng tử tức thời dẫn đến trước bài kệ, lễ bái xong, Huệ Năng nói: “Huệ Năng chả biết chữ, xin Thượng nhơn đọc giùm”. Lúc ấy có quan liêu biệt giá chỉ Giang Châu là Trương Nhựt Dụng, lập tức béo giờ gọi, Huệ Năng nghe hoàn thành bèn nói: “Tôi cũng có một bài kệ, xin Biệt Giá viết giùm”. Biệt Giá nói: “Ông cũng làm cho kệ à, Việc này hi hữu!” Huệ Năng nói cùng với Biệt Giá rằng: “Muốn học Vô Thượng Bồ Đề, chẳng nên khinch bỉ kẻ sơ học, hạ hạ nrộng hữu thượng thượng trí, thượng thượng nhơn hữu một (chìm mất) ý trí”.

Biệt Giá nói: “Ông hãy tụng kệ đi, ta viết giùm đến. Ông ví như đắc pháp đề xuất độ ta trước, trong tương lai chớ quên lời này”. Huệ Năng kệ rằng:

Bồ Đề bổn định vô thú,

Minch cảnh diệc phi đài.

Bổn định lai vô độc nhất đồ vật,

Hạ xđọng nhạ nai lưng ai?

Dịch nghĩa:

Bồ Đề vốn chẳng cây,

Gương sáng cũng chẳng đài.

Xưa ni không một thiết bị,

Nơi nào dính lớp bụi trần?

Kệ viết kết thúc, vật dụng bọn chúng những kinh ngạc tán thán cùng với nhau: “Lạ gắng, chẳng đề nghị theo tướng tá mạo mà lại Review tín đồ, không ngờ nay bao gồm nhục thân Bồ Tát mà chẳng biết!”.

Tổ thấy đại chúng Kinh quỷ quái, hại tín đồ ám sợ hãi, đề nghị mang giày thoa bài kệ, nói rằng: “Cũng không thấy tánh”. Mọi fan cho rằng đề xuất.

Hôm sau Tổ lén cho đơn vị giã gạo, thấy Huệ Năng sườn lưng đeo đá giã gạo, nói rằng: “Người cầu đạo rất cần phải như thế”. Lại hỏi: “Gạo White chưa?”. Huệ Năng đáp: “Trắng sẽ lâu, còn thiếu giần sàng thôi”. Tổ rước gậy gõ bên trên cối cha loại rồi vứt đi. Huệ Năng đọc ý Tổ, yêu cầu canh bố vào thất. Tổ sử dụng Ca Sa bít lại không cho tất cả những người thấy, rồi tmáu Kinh Kyên ổn Cang, mang lại câu: “Ưng vô slàm việc trụ nhi sanh kỳ tâm” thì Huệ Năng ngay kia đại ngộ tất cả vạn pháp chẳng lìa trường đoản cú tánh, bèn bạch Tổ rằng:

“Đâu ngờ tự tánh vốn từ bỏ thanh tịnh,

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,

Đâu ngờ tự tánh vốn tự rất đầy đủ,

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay hễ,

Đâu ngờ từ tánh giỏi sinh vạn pháp !”.

Tổ biết Huệ Năng đã ngộ bạn dạng tánh, phải nói cùng với Huệ Năng rằng: “Chẳng nhận thấy bổn trung ương, học tập pháp bất lợi, trường hợp nhận ra bổn chổ chính giữa thấy được bổn tánh, tức điện thoại tư vấn là Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật”.

Nửa đêm tchúng ta pháp chẳng ai biết, Tổ bèn truyền pháp đốn giáo với y chén bát nói rằng: “Ngươi là Tổ trang bị sáu khéo trường đoản cú hộ niệm, độ khắp thơ mộng phổ cập lưu lại truyền mang lại đời sau, đừng nhằm đoạn đứt”. Nghe ta nói kệ đây:

“Hữu tình lai hạ chủng,

Nhơn địa trái huờn sanh.

Vô tình diệc vô chủng,

Vô tánh diệc vô sanh”.

Dịch nghĩa:

Hữu tình được gieo tương tự,

Nrộng gieo quả ắt sanh.

Xem thêm: Review Nước Súc Miệng Kin Có Tốt Không? Review Nước Súc Miệng Kin Gingival Tây Ban Nha

Vô tình thì vô chủng,

Vô tánh cũng vô sanh.

 

LƯỢC GIẢI:

Sinc thứ bao gồm nhị loại: Hữu tình là động vật hoang dã - Vô tình là thực vật dụng. Hữu tình bắt đầu được gieo kiểu như Phật, vô tình thì không; có tương đương là nrộng, ắt vẫn sanh quả. Nhơn địa là lãng mạn, trái địa là Phật. Vô tình chẳng nên nrộng địa của Phật phải chẳng yêu cầu là tương đương (vô chủng).

Tất cả pháp vốn chẳng bao gồm trường đoản cú tánh, đề nghị nói vô tánh. Vậy thì thơ mộng và vô tình, Phật và bọn chúng sinh đông đảo chẳng bao gồm từ tánh, cũng là pháp vô sanh vậy. Nên nói : “Vô tánh diệc vô sanh”. Vì đấy là kệ truyền pháp, kệ truyền pháp chẳng được lọt được vào tđọng cú.

Hỏi: Đã nói ko lọt vào tđọng cú, tại vì sao nói “Vô tánh diệc vô sanh?”. Bởi vậy là lọt được vào cú thứ hai rồi?

Đáp: Nói tất cả pháp vốn chẳng trường đoản cú tánh thì làm thế nào bao gồm vô tánh với vô sinh để triển khai từ tánh!

Hành đưa gọi đến chổ này, không nên sử dụng ý thức nhằm lãnh hội, chỉ ra rằng đúng hay không đúng: Đã nói pháp vô sinh thì làm thế nào sanh ra pháp đúng và pháp ko đúng?

Đây là quan ải của Thiền môn, rất cần phải thấu qua (từ bỏ ngộ) bắt đầu được.

Kệ này lược giải là để phá chấp, còn ao ước hiểu ý Tổ cần phải từ tsay đắm ngộ mới được.

 

Tổ lại nói: “lúc xưa Đạt Ma Đại Sư bắt đầu tới xứ này, vì chưng fan ta chưa đủ tin tưởng, cần bắt đầu truyền y chén để triển khai tín thể (vật dụng có tác dụng tin) đời đời truyền nhau thành pháp tắc, rước trung khu truyền trung ương đa số bảo trường đoản cú ngộ từ giải, tự xưa Phật Phật chỉ truyền bạn dạng thể, Tổ Tổ mật phó bản tâm. Y chén bát là côn trùng không nhường nhịn, tới đời ngươi bắt buộc dừng truyền. Nếu truyền y chén bát là vấn đề hết sức nguy hại, ngươi cần đi cho mau, kẻo có bạn ám hại”.

Huệ Năng bạch rằng: “Đi xứ đọng nào?”

Tổ nói: “Gặp Hoài thì dứt, gặp mặt Hội thì ẩn”.

Canh ba lãnh y bát ngừng, Huệ Năng được Ngũ Tổ đưa tới bến đò Cửu Giang. Xuống thuyền Huệ Năng giành chèo. Tổ nói: “Đúng ra ta bắt buộc độ”. Huệ Năng nói: “Lúc mê thì Thầy độ, ngộ rồi từ bỏ độ”. (Độ có nhị nghĩa: 1-Cứu độ. 2-Đưa đò). Nói độ là 1 trong , tuy vậy chổ dùng chẳng đồng. Huệ Năng sanh chỗ biên địa đề nghị tiếng nói cực nhọc nghe. Được Thầy truyền pháp, hiện nay đã được ngộ, chỉ nên từ tánh từ độ vậy.

Tổ nói: “Nlỗi thế! Như thế! Về sau Phật Pháp vày ngươi được thịnh hành, ngươi cđọng hướng về phía Nam cơ mà đi, chẳng bắt buộc ttiết pháp sớm, vị Phật Pháp cần tùy duyên”.

Huệ Năng từ biệt Tổ, hướng về Nam trải qua hai mon tới núi Đại Du Lãnh.

Ngũ Tổ trsinh hoạt về, mấy ngày chẳng thượng con đường, đại chúng nghi vấn hỏi: “Hòa Thượng có bị bệnh gì chăng?”.

Tổ nói: “Bệnh thì không có, mà lại y pháp sẽ về Nam rồi”.

Hỏi: “Ai được truyền thọ?”

Đáp: “Kẻ như thế nào Năng thì được”.

Khi ấy đại chúng bắt đầu biết, nên gồm mấy trăm con người xua đuổi theo nhằm chiếm y chén, trong số ấy bao gồm một Tăng tục danh là Trần Huệ Minc những năm trước có tác dụng Tứ Phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, đứng vị trí số 1 đi trước, đuổi theo kịp Huệ Năng, Huệ Năng quăng quật y bát trên tảng đá nói rằng: “Y chén là thiết bị làm cho tin, há sử dụng sức nhưng giành được sao?”. Liền ẩn mình vào đám cỏ. Huệ Minch đến, ý muốn lấy y bát nhưng mà chẳng động đậy được, tức thời kêu: “Hành giả! Hành giả! Tôi bởi vì Pháp cho, chẳng bởi vì Y đến”. Huệ Năng ngay tức khắc ra ngồi trên tảng đá, Huệ Minh đhình ảnh lễ nói rằng: “Mong hành đưa bởi tôi thuyết Pháp”.

Huệ Năng nói: “Ông đang vì chưng Pháp nhưng mà đến phía trên thì nên cần dừng ngủ các duyên ổn, chớ sinh một niệm ta đang bởi ông cơ mà thuyết”.

Một hồi sau Huệ Năng nói: “Chẳng nghĩ về thiện nay, chẳng nghĩ ác, đã lúc đó cái làm sao là bổn định lai diện mục của Thượng Tọa Minh?”.

Huệ Minc ngay đó đại ngộ, lại hỏi rằng: “Ngoài lời mật, mật ý nói bên trên, còn tồn tại ý làm sao kín chăng?”.

Huệ Năng nói: “Đã nói cùng với ông thì chẳng phải mật rồi, giả dụ ông bội phản chiếu thì mật trên mặt ông”.

Minc nói: “Huệ Minh dù sinh hoạt Huỳnh Mai, thiệt chưa tỉnh giấc ngộ diện mục của tự kỷ, ni được knhì thị, như tín đồ uống nước, lạnh lạnh trường đoản cú biết. Nay hành giả có nghĩa là Thầy của Huệ Minh vậy”.

Huệ Năng nói: “Nếu ông như vậy, thì ta với ông thuộc thờ một Thầy Huỳnh Mai, hãy khéo từ bỏ hộ trì”.

Huệ Minch lại hỏi: “Huệ Minh sau này đi xứ nào?”.

Đáp: “Gặp Viên thì chấm dứt, chạm chán Mông thì ở”. Minc đảnh lễ giã biệt.

(Minch trsinh hoạt xucẳng chân núi, nói cùng với đại chúng rằng: “Chẳng thấy dấu tích nào hết, buộc phải đi hướng khác mà lại tìm”. Chúng phần nhiều tin. Về sau Huệ Minch đổi tên thành Đạo Minch để tách sự trùng tên cùng với Thầy)

Huệ Năng cho Tào Khê, bị bọn ác tra cứu theo, yêu cầu đề xuất tị nạn vào đám thợ snạp năng lượng địa điểm Tứ đọng Hội, trải qua mười lăm năm, thường do thợ săn tùy nghi ttiết pháp. Bọn chúng ta bảo giữ lưới, mỗi một khi thấy nắm thú lọt được vào hầu như thả ra hết. Tới bữa ăn, gởi rau trong nồi làm thịt, gồm người hỏi thì trả lời: “Chỉ nạp năng lượng rau củ luộc lân cận giết nhưng thôi”.

Một ngày tê nghĩ về rằng: “Đã đến lúc phải hoằng pháp tránh việc ẩn hoài”, ngay thức thì ra chùa Pháp Tánh Quảng Châu, chạm chán Ấn Tông Pháp Sư giảng Kinc Niết Bàn. Có hai vị Tăng bàn cãi về nghĩa “gió cùng lá phướn”; kẻ nói gió cồn, tín đồ nói phướn đụng, bất đồng quan điểm không hoàn thành, Huệ Năng chen vào nói: “Chẳng đề xuất gió cồn, chẳng yêu cầu phướn động, nhưng mà vai trung phong những ông động”.Cả chúng các không thể tinh được. Ấn Tông mời Năng ra ngồi bên trên cao tòa, hỏi đa số nghĩa lý rạm sâu, thấy Huệ Năng lời gọn gàng cơ mà đúng lý, chẳng do văn tự. Ấn Tông nói: “Hành trả ắt chẳng yêu cầu bạn thường, bấy lâu sẽ nghe Y Pháp Huỳnh Mai về Nam, có phải là hành mang chăng?

Huệ Năng nói “Không dám”.

Ấn Tông liền đhình ảnh lễ, xin thỉnh Y Bát ra mang lại đại chúng xem.

Ấn Tông hỏi rằng: “Sự phó chúc của Huỳnh Mai truyền thọ thế nào ?”

Huệ Năng nói: “Truyền tbọn họ thì ko, chỉ cần kiến tánh, chẳng bắt buộc tthánh thiện định giải thoát”.

Ấn Tông hỏi: “Tại sao chẳng buộc phải tthánh thiện định giải thoát?”

Đáp: “Vì đó là nhị pháp, chẳng nên Phật Pháp, Phật Pháp là pháp bất nhị”.

Ấn Tông lại hỏi: “Thế như thế nào là Pháp Bất Nhị của Phật Pháp?”

Đáp: “Pháp Sư giảng Kinch Niết Bàn, sẽ rõ Phật tánh là Pháp Bất Nhị của Phật Pháp! Nhỏng trong Kinch Niết Bàn nói: “Cao Quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Phạm tứ trọng cnóng (bốn giới trọng độc nhất vô nhị vào giới Tỳ kheo, hệt như fan trần thế tội trạng tử hình), có tác dụng tội ngũ nghịch với tốt nhất xiển đề, đề nghị bị đoạn hoàn thành thiện nay căn uống Phật tánh không? Phật nói: Thiện nay căn uống có hai, một là thường, nhì là vô thường, Phật tánh khác thường phi vô thường xuyên, đề xuất chẳng đoạn xong Gọi là bất nhị. Một là thiện nay, nhị là bất thiện nay, Phật tánh phi thiện, phi bất thiện tại, điện thoại tư vấn là bất nhị. Uẩn với Giới, phàm phu thấy cho rằng nhị, bạn trí liễu đạt thì biết tánh ấy bất nhị, tánh bất nhị Có nghĩa là Phật tánh vậy”.

Ấn Tông nghe dứt hoan tin vui chấp tay rằng: “Tôi giảng khiếp nhỏng gạch ốp nát ngói bể, ông giảng nghĩa cũng tương tự xoàn ròng”

Do đó, vì chưng Huệ Năng xuống tóc, nguyện thờ làm Thầy.

Huệ Năng bèn ngơi nghỉ khu vực nơi bắt đầu cây Bồ Đề khai giảng pháp môn Đông Sơn (Ngũ Tổ): “Huệ Năng đắc pháp chỗ Đông Sơn, chịu những cay đắng, chạm chán những nguy nan, tánh mạng tương tự chỉ tấm che, từ bây giờ được thuộc những quan lại, các Tăng Ni đạo tục đồng tụ tại hội này, là do thừa khứ đọng những kiếp cúng nhịn nhường chỏng Phật, thuộc gieo thiện nay cnạp năng lượng bắt đầu được nghe loại nrộng đắc pháp cùng pháp Đốn Giáo kể bên trên. Giáo pháp là vì bậc Thánh xưa giữ lại, chẳng yêu cầu trường đoản cú trí của Huệ Năng. Người mong nghe giáo pháp của bậc Thánh xưa, cần khiến cho tâm thanh hao tịnh (trong sạch), nghe rồi phải từ đoạn trừ nguồn gốc nghi vấn y như các bậc Thánh xưa chẳng có khác biệt”.