BY MEAN OF LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ tamlinhviet.org.

Bạn đang xem: By mean of là gì

Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.

Xem thêm: Công Thức Tính Số Bội Giác, Số Bội Giác Của Kính Lúp Khi Ngắm Chừng Ở Vô Cực


the means khổng lồ vì sth With over $160 million of cash và virtually no debt, the company has the means to exp&.
used to say that it does not matter if the methods used to achieve something are wrong, dishonest, etc. as long as you get the result you want :
I"m sorry, but reducing the wages of the lowest-paid in order lớn save money is just not acceptable - the means don"t justify the kết thúc.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamlinhviet.org English tamlinhviet.org University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message