CHO HÀM SỐ Y=F(X) LIÊN TỤC TRÊN R

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hàm số y = f x liên tiếp bên trên ℝ cùng có đồ vật thị nhỏng hình mặt. Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ độc nhất của hàm số g x = f 2 sin x 2 cos x 2 + 3 bằng

*

*

*


Cho hàm số y = f ( x ) xác định và tiếp tục bên trên ℝ , gồm đồ gia dụng thị nlỗi hình mẫu vẽ bên. Tìm quý hiếm nhỏ dại tuyệt nhất mvà cực hiếm lớn số 1 Mcủa hàm số y = f ( x ) trên đoạn - 2 ; 2

*
.

Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

A. m = -5, M = 0

B. m = -5, M = -1

C. m = -1, M = 0

D. m = -2, M = 2


Cho hàm số y=f(x)tiếp tục bên trên R bao gồm đồ dùng thị nhỏng mẫu vẽ bên

*

Tổng quý hiếm lớn nhất cùng quý giá nhỏ dại tốt nhất của hàm số y=f(x)trên đoạn <1;4> bằng

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3


Cho hàm số y=f(x) thường xuyên cùng gồm đồ vật thị trên đoạn <−2;4> nlỗi hình vẽ bên. Tổng quý giá lớn nhất và nhỏ dại tốt nhất của hàm số y=f(x)bên trên đoạn <−2;4> bằng

*

A. 5

B. 3

C. 0

D. -2


Cho hàm số f(x) liên tiếp trên đoạn <−1;5> với bao gồm vật dụng thị trên đoạn <−1;5> nlỗi hình vẽ bên. Tổng quý giá lớn nhất và quý giá nhỏ tuổi độc nhất của hàm số f (x) trên đoạn <−1;5> bằng

*

A. −1.

B. 4.

C. 1.

D. 2.


Cho hàm số y=f(x)thường xuyên trên đoạn <−1;2> và gồm thiết bị thị nhỏng hình vẽ mặt. Tổng quý giá lớn số 1 và giá trị nhỏ dại tuyệt nhất của hàm số vẫn mang đến trên đoạn <−1;2> bằng

*

A.

Xem thêm: Loa 5.1 Là Gì - Cách Phân Biệt Các Dàn Loa 2

1.

B. 3.

C. 0.

D. 2.


Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f’(x). Hàm số y=f’(x) liên tiếp bên trên tập số thực với bao gồm thiết bị thị nhỏng hình vẽ. Biết f - 1 = 13 4 , f 2 = 6 . Tổng quý hiếm lớn số 1 với cực hiếm bé dại độc nhất vô nhị của hàm số g x = f 3 x - 3 f x trên <-1;2> bằng

*

A. 1573 64

B. 198

C. 37

D. 42


Cho hàm số y = f(x)tiếp tục bên trên R cùng tất cả vật dụng thị nhỏng hình vẽ mặt. Hotline M cùng m theo thứ tự là quý hiếm lớn nhất cùng giá trị bé dại tốt nhất của hàm số f(x)bên trên - 1 ; 3 2 Giá trị của M – m bằng

*

A. 1 2

B.5

C. 4

D.3


Cho hàm số y=f(x)khẳng định và liên tục bên trên R tất cả đồ dùng thị nhỏng hình vẽ bên. Điện thoại tư vấn M cùng m thứu tự là quý giá lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất của hàm số y=f(-sinx+2).Giá trị của M – m bằng

*

A.0

B.1

C. 4

D. 5


Cho hàm số y = f(x)liên tiếp trên ℝ bao gồm vật dụng thị như hình mẫu vẽ mặt. Xét hàm số g x = f x + 3 x − 1 + 2 m . Tìm m nhằm cực hiếm lớn nhất của g(x)trên đoạn <-1;0>bằng 1.

*

A. m = - 1

B. m = - 2

C. m = - 1 2

D. m = 1


Cho hàm số y=f(x)tất cả đạo hàm cấp ba tiếp tục bên trên ℝ . Biết f " − 2 = − 8 , f " 1 = 4 và thứ thị của hàm số f"(x)nlỗi hình vẽ tiếp sau đây. Hàm số y = 2 f x − 3 + 16 x + 1 đạt cực hiếm lớn số 1 tại x 0 nằm trong khoảng tầm làm sao sau đây?