Co-educational school là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ tamlinhviet.org.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.

Bạn vẫn xem: Co-educational school là gì

Paragraph 24 talks about the importance of offering sports coeducation for children at nursery và primary schools. They say that they are not concerned with the abstract merits of coeducation, but simply to lớn see that something valuable is not destroyed. Research can go a good giảm giá of the way in deciding whether, for example, coeducation is really a good thing. The radical iđơn hàng upon which the school were founded in the 1940s, notably racially-integrated coeducation, had become mainstream by the 1970s. While the pupils are still predominantly boys, the number of girls attending has increased dramatically since the move sầu inlớn coeducation. At the time of delivering this address, the school had expanded lớn nearly 300 students và had introduced co-education. It introduced co-education in 1939, offering general courses of study, & an accredited high school program. This school was the first co-education religious school in the country, which got foundation from the state as well. Acceptance of the 19th century rationales for this exclusion was fading, particularly as during the 1960s a nationwide movement for co-education grew. Các cách nhìn của các ví dụ ko miêu tả cách nhìn của các biên tập viên tamlinhviet.org tamlinhviet.org hoặc của tamlinhviet.org University Press tuyệt của những đơn vị cấp phép. Quý khách hàng vẫn xem: Co-educational school là gì

Bạn đang xem: Co-educational school là gì

*

*

*

Xem thêm: Đơn Đặt Hàng ( Po Viết Tắt Của Từ Gì ? Ý Nghĩa Của Po Trong Các Lĩnh Vực

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamlinhviet.org English tamlinhviet.org University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*