Công Thức Tính Gia Tốc Trọng Trường

I. Pmùi hương pháp giảiTa có độ bự của trọng lực: P.. = G.$fracmMleft( R + h ight)^2$Gia tốc rơi tự do : $g_h = fracGMleft( R + h ight)^2eginarray*20c&(1)endarray$Nếu sinh sống gần phương diện khu đất (h Lập tỉ số (1) với ( 2 ) : $fracg_hg_0 = fracR^2left( R + h ight)^2 Rightarrow g_h = g_0(fracRR + h)^2$II. Ví dụ minh họaCâu 1: Tìm tốc độ rơi từ bỏ do vì một địa điểm tất cả chiều cao bằng nửa bán kính trái đất. Biết vận tốc trọng trường trên khía cạnh khu đất là g=10 m/s$^2$.

Bạn đang xem: Công thức tính gia tốc trọng trường

Cách 1: Ta tất cả độ to của trọng lực: Phường = G.$fracmMleft( R + h ight)^2$Gia tốc rơi thoải mái : $g_h = fracGMleft( R + h ight)^2eginarray*20c&(1)endarray$Nếu làm việc sát phương diện đất (h Lập tỉ số (1) và ( 2 ) : $fracg_hg_0 = fracR^2left( R + h ight)^2 Rightarrow g_h = g_0(fracRR + h)^2$$ Rightarrow g_h = 10(fracRR + fracR2)^2 = frac409(m/s^2)$Cách 2 : Gia tốc làm việc phương diện đất: (g = fracGMR^2 = 10(m/s^2))Gia tốc sinh sống chiều cao h: (g_h^, = fracGM(R + h)^2 = fracGM(frac32R)^2 = frac409(m/s^2))Câu 2: Tìm gia tốc rơi từ do tại nơ gồm chiều cao bằng ¾ nửa đường kính trái đất biết gia tốc rơi thoải mái sinh hoạt mặ khu đất $g_0 = 9,8m/s^2$

Xem thêm: Make Out Nghĩa Là Gì - Nghĩa Của Từ Make Out

Cách 1: Chứng minh tương tự ta có$ Rightarrow g_h = g_0(fracRR + h)^2 Rightarrow g_h = 9,8(fracRR + frac3R4) = 3,2(m/s^2)$Cách 2 : Gia tốc làm việc khía cạnh đất: (g = fracGMR^2 = 9,8(m/s^2))Gia tốc sinh hoạt độ dài h: (g_h, = fracGM(R + h)^2 = fracGM(frac74R)^2 = 3,2m/s^2)Câu 3: Tính gia tốc rơi tự do thoải mái của một vật làm việc chiều cao h = 5R ( R = 6400km), biết gia tốc rơi từ bỏ chính vì mặt khu đất là 10m/s$^2$.
Cách 1: Chứng minh tựa như ta có $ Rightarrow g_h = g_0(fracRR + h)^2 Rightarrow g_h = 10(fracRR + 5R) = 0,28(m/s^2)$Cách 2: Gia tốc sinh sống phương diện đất: (g = fracGMR^2 = 10(m/s^2))Gia tốc nghỉ ngơi chiều cao h: (g_h = fracGM(R + h)^2 = fracGM(6R)^2 = 0,28left( m/s^2 ight))
Tác giảChủ đề tương tựDiễn đànBình luậnNgày
*
*
*
*
*