Công Thức Tính Góc Trong Tam Giác Thường

Bài 3 : những hệ thức lượng vào tamgiác


Bài 3

những hệ thức lượng trong tam giác

Và giải tam giác

–o0o–

1. Các phương pháp vào tam giác vuông :

Cho ΔABC vuông tại A :

BC2 = AC2 + AB2AB2 = BC.BH; AC2 = BC.CHAH2 = HB.HCBC.AH = AB.AC

a2 = b2 + c2 – 2bccosA.b2 = a2 + c2 – 2accosB.c2 = b2 + a2 – 2abcosC.

Bạn đang xem: Công thức tính góc trong tam giác thường

Hệ trái : (tính góc tam giác )

*
*
*

Công thức tính con đường trung tuyến đường :

*
*
*

3. Định lí hàm sin :

a/sinA = b/sinB = c/sinC = 2R

4. Công thức tính diện tích S tam giác : (2p = a + b + c)

*
 
*
S = pr
*
(cách làm Hê-rông).

===========================================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 1 TRANG 59 SGK CB :

Cho tam giác ABC vuông trên A, cạnh a = 72centimet , góc B = 580. Tính góc C, cạnh b, c và đường cao ha.

Giải.

Ta có :

*
(tam giác ABC vuông tại A)

=>

*

Cạnh : b = a.sinB = 72.sịn580 = 61,06centimet.

c = a.sinC = 72.sịn320 = 38,16centimet.

con đường cao ha : a. ha = bc => ha = 32,36cm.

Xem thêm: ' Hoa Hướng Dương Van Gogh, Đóa Hoa Vô Giá Của Hội Họa Thế Giới

———————————————————————————————————————————

BÀI 6 TRANG 59 SGK CB :

Cho tam giác ABC có cạnh a = 8cm, b = 10centimet, c = 13cm.

Tam giác gồm góc tù túng ko ?tính con đường trung tuyến AM của tam giác ABC.

Giải.

Ta gồm a

*
900=>
*
là góc tù đọng.

Vậy : Tam giác gồm góc tầy.

mặt đường trung tuyến đường AM :

*

=>MA = 10,89cm

———————————————————————————————————————————

BÀI 8 TRANG 59 SGK CB :

Cho tam giác ABC tất cả cạnh a = 137,5centimet,

*
*
. Tính
*
, bán kính mặt đường tròn nước ngoài tiếp R, cạnh b, c.