Hỏi Đáp

” Couch Potato Là Gì – Couch Potato Có Nghĩa Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ tamlinhviet.org.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Couch potato là gì

It is often used as a pejorative; related terms for a person seen to be lazy include couch potato, slacker, and bludger.
Paradoxically, this logic proceeds to make the couch potato or armchair traveller a potentially formidable player of nomadism.
This was controversial among professional surfers because it would put some couch potato into a contest which had, at the time, the second-highest prize money on the world tour.
I am particularly concerned about the fact that we seem to have become a nation of couch potatoes—hugely unfit.
What is she doing to transform our teenage girls from a generation of couch potatoes to young fit women with high self-esteem and confidence?
The benefit to health is also extremely important because, sadly, we are producing a nation of couch potatoes.
It could be said that many school children are the equivalent of couch potatoes, which hints at a lack of exercise and obesity.
We are increasingly becoming a nation of couch potatoes, and in addition women are discouraged from taking up serious sport.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên tamlinhviet.org tamlinhviet.org hoặc của tamlinhviet.org University Press hay của các nhà cấp phép.

*

Xem thêm: Tuổi Tỵ Là Tuổi Con Gì? Người Tuổi Tỵ Thường Sinh Năm Nào? ?

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamlinhviet.org English tamlinhviet.org University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Nasa Thay Đổi Ngày Sinh Của 12 Cung Hoàng Đạo Thay Đổi

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button