Crack Up Là Gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ tamlinhviet.org.Học những tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Crack up là gì

*

to rub something hard in order to clean it, especially using a stiff brush, soap, và water

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Cách Làm Nến Ly - Cách Đổ Đèn Cầy Ly

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tamlinhviet.org English tamlinhviet.org University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語