Dân Tộc Tiếng Anh Là Gì

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Bài Viết: Dân tộc giờ anh là gì

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*

*

noun Nation, race dân tộc toàn nước the Vietnamese race Nationality, ethnic group một nước có không ít dân tộc a country with many nationalities công ty nghĩa dân tộc bản địa nationalism dân tộc bản địa tphát âm số an ethnic minority nation; people Dân tộc cả nước là một trong The Vietnamese nation is one Tất cả đông đảo dân tộc trên thế giới phần nhiều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có thể có quyền hưởng tự do thoải mái cùng hạnh phúc All peoples in the world are born equal, enjoy the right khổng lồ freedom và happiness national nationality; ethnic group Một nước có nhiều dân tộc bản địa A country with many nationalities/ethnic groups Chủ nghĩa dân tộc bản địa Nationalism The Vietnamese nation was formed through a process of anthropological interference cùng the interexchange of two major ancient cultures, the Chinese cùng the Indian. As far as anthropology is concerned, the Vietnamese people have sầu their origin in the Mongoloid race, believed to be one of the major races of the world và often found in northern với eastern Asia.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Thơ Về Mẹ Cha Đầy Ý Nghĩa, Khiến Bạn Rơi Nước Mắt

At present, there are 54 different ethnic minority groups inhabiting Vietphái mạnh.

The Kinc people (or Viets) trương mục for nearly 90 percent of Vietnam”s total population. Major ethnic minority groups include the Tay, Thai, Muong, H”Mong, Dao cùng Khmer.