Đạo Mẫu

Đức Phật dạy có 5 điều người tu hành cần tránh

Trên con đường tu tập để đạt đến mục đích giải thoát, Đức Phật từ bi đối với chúng ta đã khuyên răn, nhắc nhở, thậm chí cấm đoán, có năm điều nên tránh.

Nếu chúng ta không nghe lời dạy này, con đường tu tập của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu, vô ích, tốn thời gian và vô ích.

Lời dạy của Đức Phật:

  • 1. tránh tranh cãi
  • 2. Tránh những lời chỉ trích
  • 3. Tránh phạm giới
  • 4. Tránh lý luận
  • 5.Tránh các cuộc họp

Ghi chú:

1. Đức Phật dạy: “Tránh tranh cãi”.

Tranh luận hơn thua là điều tai hại nhất trong đời sống tinh thần, vì tranh cãi là còn cái tôi lớn. Muốn hơn người mới chán thân, mệt mỏi đầu óc thì dễ nổi nóng, ăn không ngon, ngủ không yên.

2. Phật dạy: “Tránh chỉ trích”.

Người theo đạo Phật không được chỉ trích cái xấu của người khác, luôn nhìn thấy lỗi của mình, không bao giờ thấy lỗi của người khác.

Người theo đạo Phật thường tỏ lòng thương yêu (phước đức) thì làm sao có thể chê bai, nói xấu người khác được? Vì vậy, Đức Phật cấm: “Không được phê bình, nói xấu người khác”, khi tu chưa xong. Con người làm điều ác, nói xấu, chỉ trích người khác là mình đã gieo nhân quả ác, thì ắt sẽ gặt quả xấu, phiền não, lo lắng, sợ hãi, đau khổ vô tận, v.v.

Nếu chúng ta không nghe lời dạy này, con đường tu tập của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu, vô ích, tốn thời gian và vô ích.

Những quả đau khổ đó không liên quan gì đến chúng ta, nhưng chúng ta lại chỉ trích chúng vì những gì chúng làm. Có lợi hơn cho chúng ta khi giữ im lặng như những vị thánh?

3. Phật dạy: “Tránh phạm giới”.

Giới luật của Đức Phật là giới luật không gây đau khổ cho mình, cho người khác và cho chúng sinh. Người tu Phật phải cố gắng hết sức để tránh phạm giới, phạm giới, phạm giới, dù là giới luật nhỏ cũng phải cẩn thận giữ nghiêm, đừng coi thường mà con đường tu tập trở nên vô ích.

Đừng nghĩ rằng giới luật của Đức Phật chỉ dành cho hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật mà dành cho tất cả mọi người dù xuất gia hay tại gia.

4. Phật dạy: “Tránh lý luận”.

Lý trí là một tật của những người ngu dốt cố gắng che giấu những sai lầm, tệ nạn và thiếu hiểu biết của họ.

Người nào không biết lý lẽ thì mới đáng là đệ tử của Phật, người không biết lý trí thì im lặng như Thánh, đó là đệ tử của các bậc Thánh, Ni, Thánh của Phật.

5. Phật dạy: “Tránh hội họp”.

Họp mặt là một điều bất lợi trong việc tu hành, vì sinh ra tụ họp hay nhóm; vì hội họp sinh ra nhiều điều tiếng khiến đời sống tinh thần bất an; vì cuộc gặp gỡ tâm đầu ý hợp.

Như Nhiên (Phat Giao.org)


Thông tin thêm

Đức Phật dạy có 5 điều người tu hành cần tránh

#Đức #Phật #dạy #có #điều #người #hành #cần #tránh

[rule_3_plain]

#Đức #Phật #dạy #có #điều #người #hành #cần #tránh

Trên đường tu tập để đến mục đích giải thoát, đức Phật vì lòng thương xót chúng ta đã khuyên răn, nhắc nhở và còn ngăn cấm, có năm điều cần nên tránh. 

Mộ cổ hơn 200 tuổi ở Sài Gòn: Người nằm trong tóc vẫn đen, da vẫn mịn

Tranh ve sầu giá 2.800 tỉ, điều gì ẩn chứa phía sau?

Top 12 Bí ẩn không tài nào giải thích được

Bí ẩn 3 anh em ngày “sống”, đêm “chết” ở Pakistan

Đem người Trái Đất làm thử nghiệm, người ngoài hành tinh muốn gì?

Nếu chúng ta không nghe lời dạy này thì con đường tu tập của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, uổng công, mất thì giờ, vô ích.
Lời Phật dạy:

1.Tránh tranh luận
2. Tránh chỉ trích
3. Tránh phạm giới
4. Tránh lý luận
5.Tránh hội họp

Chú giải: 
1.Đức Phật dạy: “Tránh tranh luận”.
Tranh luận hơn thua là một điều tai hại nhất trong đời tu hành, vì còn tranh luận là còn bản ngã to lớn. Muốn hơn người mới tranh luận, tranh luận hơn thua thì mệt thân, mệt trí dễ sinh tâm tức giận ăn không ngon ngủ không yên.
2. Đức Phật dạy:“ Tránh chỉ trích”.
Người tu theo Phật giáo không được chỉ trích nói cái xấu của người, luôn luôn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người.
Người tu theo Phật giáo thường thể hiện lòng thương yêu (tâm từ) thì làm sao chỉ trích nói xấu người khác được. Cho nên đức Phật cấm: “Không được chỉ trích nói xấu người khác”, khi tu hành chưa xong. Người ta làm ác nói xấu, chỉ trích kẻ khác là họ đã gieo nhân quả xấu ác thì họ phải gặt lấy những quả không tốt, quả phiền não, lo toan, sợ hãi và những quả khổ đau bất tận v.v..
Nếu chúng ta không nghe lời dạy này thì con đường tu tập của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, uổng công, mất thì giờ, vô ích.
Những quả khổ đau ấy có liên quan gì với chúng ta đâu mà chúng ta chỉ trích nói họ làm gì. Chúng ta hãy thản nhiên im lặng như thánh có lợi ích hơn không?
3. Đức Phật dạy: “Tránh phạm giới”.
Giới luật của Phật là đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Người tu theo Phật giáo phải cố gắng tối đa tránh phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới dù là những giới nhỏ nhặt cũng phải cẩn thận giữ gìn nghiêm chỉnh, đừng nên xem thường mà con đường tu tập trở thành vô ích.
Đừng nghĩ rằng giới luật của Phật chỉ dành riêng cho những vị đệ tử tu sĩ của Phật mà còn dành cho tất cả mọi người dù là tu sĩ hay cư sĩ.
4. Đức Phật dạy: “Tránh lý luận”.
Lý luận là một cố tật của những người vô minh cố che dấu những lỗi lầm, những tật xấu thói hư, những sự ngu dốt của mình.
Người không hay lý luận mới xứng đáng là đệ tử của Phật, người không lý luận là người im lặng như Thánh, chính là những hàng đệ tử thánh Tăng, thánh Ni và thánh Cư sĩ của đức Phật là như vậy.
5. Đức Phật dạy: “Tránh hội họp”.
Hội họp là một điều bất lợi trong việc tu hành, vì tụ họp hay sinh ra chia phe nhóm; vì hội họp sinh ra nhiều chuyện khiến cho cảnh sống tu hành bất an; vì hội họp tâm sinh phóng dật.
Như Nhiên (Phatgiao.org)

#Đức #Phật #dạy #có #điều #người #hành #cần #tránh

[rule_2_plain]

#Đức #Phật #dạy #có #điều #người #hành #cần #tránh

[rule_2_plain]

#Đức #Phật #dạy #có #điều #người #hành #cần #tránh

[rule_3_plain]

#Đức #Phật #dạy #có #điều #người #hành #cần #tránh

Trên đường tu tập để đến mục đích giải thoát, đức Phật vì lòng thương xót chúng ta đã khuyên răn, nhắc nhở và còn ngăn cấm, có năm điều cần nên tránh. 

Mộ cổ hơn 200 tuổi ở Sài Gòn: Người nằm trong tóc vẫn đen, da vẫn mịn

Tranh ve sầu giá 2.800 tỉ, điều gì ẩn chứa phía sau?

Top 12 Bí ẩn không tài nào giải thích được

Bí ẩn 3 anh em ngày “sống”, đêm “chết” ở Pakistan

Đem người Trái Đất làm thử nghiệm, người ngoài hành tinh muốn gì?

Nếu chúng ta không nghe lời dạy này thì con đường tu tập của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, uổng công, mất thì giờ, vô ích.
Lời Phật dạy:

1.Tránh tranh luận
2. Tránh chỉ trích
3. Tránh phạm giới
4. Tránh lý luận
5.Tránh hội họp

Chú giải: 
1.Đức Phật dạy: “Tránh tranh luận”.
Tranh luận hơn thua là một điều tai hại nhất trong đời tu hành, vì còn tranh luận là còn bản ngã to lớn. Muốn hơn người mới tranh luận, tranh luận hơn thua thì mệt thân, mệt trí dễ sinh tâm tức giận ăn không ngon ngủ không yên.
2. Đức Phật dạy:“ Tránh chỉ trích”.
Người tu theo Phật giáo không được chỉ trích nói cái xấu của người, luôn luôn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người.
Người tu theo Phật giáo thường thể hiện lòng thương yêu (tâm từ) thì làm sao chỉ trích nói xấu người khác được. Cho nên đức Phật cấm: “Không được chỉ trích nói xấu người khác”, khi tu hành chưa xong. Người ta làm ác nói xấu, chỉ trích kẻ khác là họ đã gieo nhân quả xấu ác thì họ phải gặt lấy những quả không tốt, quả phiền não, lo toan, sợ hãi và những quả khổ đau bất tận v.v..
Nếu chúng ta không nghe lời dạy này thì con đường tu tập của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, uổng công, mất thì giờ, vô ích.
Những quả khổ đau ấy có liên quan gì với chúng ta đâu mà chúng ta chỉ trích nói họ làm gì. Chúng ta hãy thản nhiên im lặng như thánh có lợi ích hơn không?
3. Đức Phật dạy: “Tránh phạm giới”.
Giới luật của Phật là đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Người tu theo Phật giáo phải cố gắng tối đa tránh phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới dù là những giới nhỏ nhặt cũng phải cẩn thận giữ gìn nghiêm chỉnh, đừng nên xem thường mà con đường tu tập trở thành vô ích.
Đừng nghĩ rằng giới luật của Phật chỉ dành riêng cho những vị đệ tử tu sĩ của Phật mà còn dành cho tất cả mọi người dù là tu sĩ hay cư sĩ.
4. Đức Phật dạy: “Tránh lý luận”.
Lý luận là một cố tật của những người vô minh cố che dấu những lỗi lầm, những tật xấu thói hư, những sự ngu dốt của mình.
Người không hay lý luận mới xứng đáng là đệ tử của Phật, người không lý luận là người im lặng như Thánh, chính là những hàng đệ tử thánh Tăng, thánh Ni và thánh Cư sĩ của đức Phật là như vậy.
5. Đức Phật dạy: “Tránh hội họp”.
Hội họp là một điều bất lợi trong việc tu hành, vì tụ họp hay sinh ra chia phe nhóm; vì hội họp sinh ra nhiều chuyện khiến cho cảnh sống tu hành bất an; vì hội họp tâm sinh phóng dật.
Như Nhiên (Phatgiao.org)

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Đức #Phật #dạy #có #điều #người #hành #cần #tránh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button