BlogTâm Linh

Đừng biến tướng tín ngưỡng Thờ Mẫu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đừng biến tướng tín ngưỡng Thờ Mẫu phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các kiến thức tâm linh tại đây => Blog

Kinhtedothi – Ngày 24/10, Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội đã khai mạc “Giao lưu, thực hành nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt”. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tín ngưỡng thờ Mẫu đã dung hòa với các tôn giáo khác để chắt lọc tinh hoa. Tuy nhiên, những người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cần tránh những thực hành tín ngưỡng này một cách phiến diện.
Kết nối và hòa hợp các tôn giáo

Theo các chuyên gia, tín ngưỡng thờ Mẫu là sự pha trộn giữa tôn giáo bản địa của người Việt và một số yếu tố tôn giáo du nhập từ Phật giáo, Đạo giáo. TS Phạm Văn Tuấn – Viện Hán Nôm cho biết: “Ở miền Bắc, hầu như chùa nào cũng có bàn thờ Mẫu và hoàn toàn khác với nét văn hóa tín ngưỡng trong Phật giáo được ghi lại trong các thư tịch. Chúng tôi đã có nhiều năm nghiên cứu về tín ngưỡng trong Phật giáo và Văn hóa Phật giáo nói chung, đã thấy không chỉ Việt sử lược mà còn có cả thư tịch văn tự, thư tịch tôn giáo, văn bia …

Riêng tại Hà Nội có 215 đền, phủ và 920 phủ, miếu thờ Mẫu, trong đó có hơn 800 miếu tư nhân. Số lượng cơ sở thờ Mẫu có xu hướng tiếp tục tăng trong những năm tới.

Các loại hình văn minh cho thấy trước thế kỷ XVII, không có ghi chép nào về tín ngưỡng Tam phủ và Tứ phủ. Vào đầu thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII, nhiều tài liệu về tín ngưỡng đã xuất hiện, từ văn bia, sắc phong, thư tịch khác nhau. Liễu Hạnh hay các nữ thần, các vị quan cũng dần hình thành nhưng trở thành tín ngưỡng bình dân và chuyển từ đình sang chùa khá muộn, khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Điều này cũng được tìm thấy trong các thư tịch về văn hóa và tôn giáo trong các ngôi chùa ở Việt Nam trong các thời kỳ trước, khi các ngôi chùa chưa có đạo mẫu hay tín ngưỡng bản địa. Ngôi chùa chỉ đơn giản là để thờ Phật. Nhưng khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tín ngưỡng Tam tòa và Ban thờ Mẫu đã vào chùa. Tuy nhiên, sự giao thoa giữa các nguồn đức tin là sớm hơn. Chùa Giám là một minh chứng cho sự giao thoa giữa Tam tòa Tứ phủ và Phật giáo, qua hình tượng Mẫu Liễu Hạnh cúng dường và chủ về công đức xây dựng ngôi chùa.
Pha trộn và chắt lọc những tinh hoa

Trong những năm gần đây, tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng được khôi phục và phát triển mạnh mẽ vì nhiều lý do, trong đó có việc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể. đại diện của nhân loại. Theo thống kê hiện nay ở nước ta có hơn 10.000 cơ sở thờ Mẫu, bao gồm: Phủ, miếu, đình và các tên gọi khác của tín ngưỡng thờ Mẫu và các cụm, quần thể tín ngưỡng, công trình tôn giáo có cơ sở thờ tự. Mẫu (chẳng hạn như Đền có phủ Mẫu).

Nhiều ý kiến ​​cho rằng, việc xây dựng, sửa chữa các di tích tín ngưỡng theo xu hướng phục vụ thị hiếu của thị trường, đền chùa nào cũng lập thêm miếu thờ Mẫu. TS Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó trưởng Ban Tôn giáo – UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn chứng câu chuyện ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Hiện nay, sự phát triển của các miếu thờ ở địa phương vẫn có sự ganh đua lẫn nhau như xung đột giữa cung Vân Cát với cung Thiên Hương, cung Vân Cát và đền thờ Lý Bôn … Vua Lý Bôn lớn nhất vì ông cũng đã sắc phong Thánh Mẫu. ; Thủ tướng Thiên Hương cho rằng đây là chính phủ; Người đứng đầu phủ Vân Cát cho biết, phủ Vân Cát là nơi tưởng niệm nơi Thánh Mẫu sinh ra, còn điện Thiên Hương là nơi tưởng niệm Mẫu hậu, nhưng không có chính hay phụ.

Theo TS Nguyễn Ngọc Quỳnh, cần tránh tình trạng tuyên truyền, cạnh tranh nhau về nguồn gốc, vị thế gây phản cảm cho người đến chiêm bái và du khách. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến ​​cho rằng, với việc xây dựng, sửa chữa các di tích tôn giáo, tín ngưỡng theo xu hướng phục vụ thị hiếu của thị trường, đền chùa nào cũng lập miếu thờ Mẫu, nơi thờ các vị thần. . Địa phương cũng bị “kiểu mẫu” sẽ làm mai một dần các di tích cổ, làm biến mất các hoạt động truyền thống của địa phương.


Thông tin thêm Đừng biến tướng tín ngưỡng Thờ Mẫu

Đừng biến tướng tín ngưỡng Thờ Mẫu

#Đừng #biến #tướng #tín #ngưỡng #Thờ #Mẫu

[rule_3_plain]

#Đừng #biến #tướng #tín #ngưỡng #Thờ #Mẫu

Kinhtedothi – Ngày 24/10, Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội khai mạc “Giao lưu thực hành nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Hà Nội”. Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, tín ngưỡng thờ Mẫu đã dung hòa các tôn giáo khác để chắt lọc tinh túy. Tuy nhiên, người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cần tránh những thực hành tín ngưỡng này một cách biến tướng.
Gắn kết, dung hòa các tôn giáo
Theo các chuyên gia, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là sự hỗn dung tôn giáo bản địa của người Việt và một số yếu tố tôn giáo du nhập Phật giáo, Đạo giáo. TS Phạm Văn Tuấn – Viện Hán nôm cho biết: “Ở miền Bắc, gần như chùa nào cũng có bàn thờ mẫu và khác biệt hoàn toàn với văn hóa tín ngưỡng trong Phật giáo được các thư tịch ghi chép lại. Chúng tôi nhiều năm nghiên cứu tín ngưỡng trong Phật giáo và văn hóa Phật nói chung, nhận thấy không chỉ thư tịch lịch sử quan phương của người Việt, còn thư tịch văn học, thư tịch tín ngưỡng, văn bia…
Chỉ tính riêng ở TP Hà Nội đã có 215 đền, phủ và 920 cung, điện thờ Mẫu, trong đó có hơn 800 điện thờ tư gia. Số cơ sở thờ Mẫu có xu hướng tiếp tục tăng trong những năm tới.
Các loại hình văn hiến cho thấy trước thế kỷ XVII không ghi chép về tín ngưỡng Tam phủ Tứ phủ. Bước chuyển giao thế kỷ XVII sang thế kỷ XVIII, xuất hiện dần những văn bản về tín ngưỡng, từ văn bia, đến sắc phong, thư tịch khác nhau. Liễu Hạnh hoặc các thần nữ, các quan cũng dần dần hình thành nhưng thành tín ngưỡng mang tính phổ biến và dịch chuyển từ miếu đền vào chùa thì khá muộn, khoảng cuối thể kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX”.
Đây cũng là điều nhận thấy trong thư tịch ghi chép về văn hóa và tôn giáo trong các chùa chiền ở Việt Nam vào các giai đoạn trước, khi không hề xuất hiện các ban mẫu hoặc tín ngưỡng bản địa trong chùa. Chùa đơn thuần là thờ Phật. Nhưng sang khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, tín ngưỡng Tam phủ Tứ phủ với ban mẫu vào chùa. Tuy nhiên, mối giao thoa giữa các nguồn tín ngưỡng sớm hơn. Chùa Giám là minh chứng cho sự giao thoa giữa Tam phủ Tứ phủ và đạo Phật, qua hình ảnh Liễu Hạnh cúng dàng, làm chủ hưng công xây chùa.
Dung hòa và chắt lọc tinh hoa
Trong những năm gần đây, tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ nói riêng ngày một được phục hồi và phát triển mạnh mẽ bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có việc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo thống kê hiện nay ở nước ta có khoảng trên 10.000 cơ sở thờ Mẫu bao gồm: Phủ, đền, điện thờ tư gia và các tên gọi khác về thờ Mẫu cùng các cụm, quần thể công trình tín ngưỡng, tôn giáo có thờ Mẫu (như Chùa có cung Mẫu).
Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng sửa chữa các di tích tôn giáo tín ngưỡng theo xu thế phục vụ thị hiếu của thị trường, đền chùa nào cũng lập thêm phủ thờ Mẫu. TS Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó trưởng Ban Tôn giáo – Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn chứng câu chuyện tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Hiện nay, sự phát triển của các phủ thờ tại địa phương vẫn đang tồn tại sự cạnh tranh lẫn nhau như mâu thuẫn giữa phủ Vân Cát và phủ Thiên Hương, phủ Vân Cát và đền thờ Lý Bôn… Thủ nhang đề Lý Bôn cho rằng vua Lý Bôn là to nhất vì ông Lý Bôn còn sắc phong cho thánh Mẫu; thủ nhang phủ Thiên Hương cho đây mới là chính phủ; thủ nhang phủ Vân Cát cho là phủ Vân Cát là tưởng niệm nơi thánh Mẫu sinh ra, phủ Thiên Hương là nơi tưởng niệm Mẫu hóa, chứ không có chính hay phụ.
Theo TS Nguyễn Ngọc Quỳnh, cần tránh sự tuyên truyền, cạnh tranh về nguồn gốc, vị thế, gây nên những phản cảm cho người đi lễ, du khách. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng sửa chữa các di tích tôn giáo tín ngưỡng theo xu thế phục vụ thị hiếu của thị trường, đền chùa nào cũng lập nên phủ thờ Mẫu, những nơi thờ các vị thần của địa phương cũng được “Mẫu hóa” sẽ dần làm biến mất những di tích cổ, mai một những sinh hoạt cổ truyền địa phương.

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

#Đừng #biến #tướng #tín #ngưỡng #Thờ #Mẫu

[rule_2_plain]

#Đừng #biến #tướng #tín #ngưỡng #Thờ #Mẫu

[rule_2_plain]

#Đừng #biến #tướng #tín #ngưỡng #Thờ #Mẫu

[rule_3_plain]

#Đừng #biến #tướng #tín #ngưỡng #Thờ #Mẫu

Kinhtedothi – Ngày 24/10, Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội khai mạc “Giao lưu thực hành nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Hà Nội”. Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, tín ngưỡng thờ Mẫu đã dung hòa các tôn giáo khác để chắt lọc tinh túy. Tuy nhiên, người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cần tránh những thực hành tín ngưỡng này một cách biến tướng.
Gắn kết, dung hòa các tôn giáo
Theo các chuyên gia, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là sự hỗn dung tôn giáo bản địa của người Việt và một số yếu tố tôn giáo du nhập Phật giáo, Đạo giáo. TS Phạm Văn Tuấn – Viện Hán nôm cho biết: “Ở miền Bắc, gần như chùa nào cũng có bàn thờ mẫu và khác biệt hoàn toàn với văn hóa tín ngưỡng trong Phật giáo được các thư tịch ghi chép lại. Chúng tôi nhiều năm nghiên cứu tín ngưỡng trong Phật giáo và văn hóa Phật nói chung, nhận thấy không chỉ thư tịch lịch sử quan phương của người Việt, còn thư tịch văn học, thư tịch tín ngưỡng, văn bia…
Chỉ tính riêng ở TP Hà Nội đã có 215 đền, phủ và 920 cung, điện thờ Mẫu, trong đó có hơn 800 điện thờ tư gia. Số cơ sở thờ Mẫu có xu hướng tiếp tục tăng trong những năm tới.
Các loại hình văn hiến cho thấy trước thế kỷ XVII không ghi chép về tín ngưỡng Tam phủ Tứ phủ. Bước chuyển giao thế kỷ XVII sang thế kỷ XVIII, xuất hiện dần những văn bản về tín ngưỡng, từ văn bia, đến sắc phong, thư tịch khác nhau. Liễu Hạnh hoặc các thần nữ, các quan cũng dần dần hình thành nhưng thành tín ngưỡng mang tính phổ biến và dịch chuyển từ miếu đền vào chùa thì khá muộn, khoảng cuối thể kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX”.
Đây cũng là điều nhận thấy trong thư tịch ghi chép về văn hóa và tôn giáo trong các chùa chiền ở Việt Nam vào các giai đoạn trước, khi không hề xuất hiện các ban mẫu hoặc tín ngưỡng bản địa trong chùa. Chùa đơn thuần là thờ Phật. Nhưng sang khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, tín ngưỡng Tam phủ Tứ phủ với ban mẫu vào chùa. Tuy nhiên, mối giao thoa giữa các nguồn tín ngưỡng sớm hơn. Chùa Giám là minh chứng cho sự giao thoa giữa Tam phủ Tứ phủ và đạo Phật, qua hình ảnh Liễu Hạnh cúng dàng, làm chủ hưng công xây chùa.
Dung hòa và chắt lọc tinh hoa
Trong những năm gần đây, tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ nói riêng ngày một được phục hồi và phát triển mạnh mẽ bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có việc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo thống kê hiện nay ở nước ta có khoảng trên 10.000 cơ sở thờ Mẫu bao gồm: Phủ, đền, điện thờ tư gia và các tên gọi khác về thờ Mẫu cùng các cụm, quần thể công trình tín ngưỡng, tôn giáo có thờ Mẫu (như Chùa có cung Mẫu).
Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng sửa chữa các di tích tôn giáo tín ngưỡng theo xu thế phục vụ thị hiếu của thị trường, đền chùa nào cũng lập thêm phủ thờ Mẫu. TS Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó trưởng Ban Tôn giáo – Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn chứng câu chuyện tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Hiện nay, sự phát triển của các phủ thờ tại địa phương vẫn đang tồn tại sự cạnh tranh lẫn nhau như mâu thuẫn giữa phủ Vân Cát và phủ Thiên Hương, phủ Vân Cát và đền thờ Lý Bôn… Thủ nhang đề Lý Bôn cho rằng vua Lý Bôn là to nhất vì ông Lý Bôn còn sắc phong cho thánh Mẫu; thủ nhang phủ Thiên Hương cho đây mới là chính phủ; thủ nhang phủ Vân Cát cho là phủ Vân Cát là tưởng niệm nơi thánh Mẫu sinh ra, phủ Thiên Hương là nơi tưởng niệm Mẫu hóa, chứ không có chính hay phụ.
Theo TS Nguyễn Ngọc Quỳnh, cần tránh sự tuyên truyền, cạnh tranh về nguồn gốc, vị thế, gây nên những phản cảm cho người đi lễ, du khách. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng sửa chữa các di tích tôn giáo tín ngưỡng theo xu thế phục vụ thị hiếu của thị trường, đền chùa nào cũng lập nên phủ thờ Mẫu, những nơi thờ các vị thần của địa phương cũng được “Mẫu hóa” sẽ dần làm biến mất những di tích cổ, mai một những sinh hoạt cổ truyền địa phương.

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Đừng #biến #tướng #tín #ngưỡng #Thờ #Mẫu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button