Hỏi Đáp

Flare Up Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ tamlinhviet.org.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Flare up là gì

a sudden increase in or occasion of something such as an illness, violence, or an expression of emotion:
Some useful guidelines are to be found in cave-in flareup various works of reference – which do not always coincide with each other.
When clinical signs, such as clot formation in milk, developed in a quarter with subclinical infection, this was considered to be a clinical flareup.
There is no indication of the type of flareup of the disease that had been feared in some quarters.
Just at a crucial time, when our economies throughout the world were settling down to a not unreasonable level, we had this great flareup.
That is one of the reasons why one gets the sudden flareup with the workers taking quick decisions and stopping production.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên tamlinhviet.org tamlinhviet.org hoặc của tamlinhviet.org University Press hay của các nhà cấp phép.

*

*

Xem thêm: Xem Bói Những Ngày Có Kinh Nguyệt

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamlinhviet.org English tamlinhviet.org University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Hóa Chất Chuẩn, Dung Dịch Chuẩn Là Gì Cách Pha Dung Dịch, Chuẩn Độ Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button