Nghĩa Của Từ Flash

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ tamlinhviet.org.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ flash

a small object or piece of material worn on a military unikhung as a sign of rank, or (on clothing) a strip or mark of colour different from the main colour
a brvà name for a computer program that is used to create moving images for websites and advertisements on the internet
*

*

*

*

Xem thêm: Tin Tức, Sự Kiện Liên Quan Đến Tuổi Trẻ Cười : Ra Mắt Tuổi Trẻ Cười Online

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tamlinhviet.org English tamlinhviet.org University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message