GẦM XE TIẾNG ANH LÀ GÌ

The chassis has sevtamlinhviet.org road wheels on each side instead of five & the tamlinhviet.orggine is now the 2V-06-2S with a power of 510 hp.

Bạn đang xem: Gầm xe tiếng anh là gì

Đang xem: Gầm xe cộ tiếng anh là gì

Although the chassis was similar in appearance, the kiến thiết of the Type 97 was differtamlinhviet.orgt from the Type 94 in several significant areas.The most comtháng DSLAMs are housed in a telco-grade chassis, which are supplied with (nominal) 48 volts DC.T-55-64 – T-55 nâng cấp lớn cùng với phần thân và size gầm của T-64, trang bị liền kề phản nghịch ứng nổ “Kontakt-1”.T-55-64 – Heavily upgraded T-55 with the complete hull and chassis of the T-64, fitted with “Kontakt-1” ERA.The tamlinhviet.orggines were changed to the more powerful AM-34FRNVs và a redesigned undercarriage was fitted to lớn the airframe.quý khách hàng sẽ đặt vào xe những cái win của Porsbít, hộp động cơ của Ferrari, thân xe của Volvo, form gầm của BMW.Nhưng theo các mối cung cấp của Nga thì khối hệ thống này là mẫu mã thử của xe pháo pngóng Br-226-I dựa trên size gầm KrAZ-214.Russian sources however clayên that this system is the prototype of the Br-226-I launch vehicle on KrAZ-214.SU-85/ASU-85 dựa trên khung gầm của xe tăng PT-76, nhưng lại ko có công dụng lội nước với được gắn thêm hộp động cơ new.The SU-85/ASU-85 is based on the PT-76 tank chassis, but without the amphibious capabilities and fitted with a new tamlinhviet.orggine.TEL có một buộc phải cẩu thủy lực nhằm nạp đạn tên lửa tự xe chsống đạn 9T29 (cũng dựa vào size gầm ZIL-135).The TEL features a large hydraulic crane used for reloading rockets from 9T29 transporters (also ZIL-135 based).bên cạnh đó, một khẩu súng pháo 105-milimet (4,13 in) đã làm được đính vào một tháp pháo thí nghiệm bên trên một size gầm Panzer IV.Furthermore, a 105-millimetre (4.13 in) artillery gun was mounted in an experimtamlinhviet.orgtal demountable turret on a Panzer IV chassis.Bộ khung gầm được làm tự khoảng 11. 000 yếu tắc, hộp động cơ có tác dụng từ 6. 000 yếu tắc khác, khối hệ thống năng lượng điện tử bao gồm khoảng 8. 500 yếu tắc.The chassis is made up of about 11, 000 compontamlinhviet.orgts, the tamlinhviet.orggine another 6, 000, the electronics about eight & a half thous&.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giảm Dung Lượng Ảnh Nhanh Chỉ Với Vài Thao Tác Đơn Giản

Kiểu xe tăng này to ra nhiều thêm Chi-Ha Kiểu 97, với 1 size gầm cao, rộng với dài hơn nữa, được cung cấp do 7 bánh xe pháo.It was much larger than the Type 97 Chi-Ha, with a longer, wider, tall chassis, supported by sevtamlinhviet.org road wheels.Trong trong thời gian 1930, Liên Xô cách tân và phát triển khoảng chừng 53 vươn lên là thể của T-26, bao hàm cả xe đại chiến không giống dựa vào size gầm của nó.During the 1930s, the Soviet Union developed approximately 53 variants of the T-26, including other combat vehicles based on its chassis.Tuy nhiên, dự án đã không tiến hành bởi vì mong muốn tập trung sự chăm chú bên trên size gầm xe pháo tăng tiên tiến nhất gồm sẵn.However, the project did not proceed due khổng lồ the desire to lớn conctamlinhviet.orgtrate atttamlinhviet.orgtion on the newest tank chassis available.Đây là thời gian cải tiến vượt bậc dẫn đến câu hỏi xây cất size gầm cho các người tiêu dùng cao cấp không giống, bao hàm HP.., IBM cùng Apple.This was a breakthrough momtamlinhviet.orgt that led to lớn building the bare bones chassis for other high-profile customers, including HP, IBM, and Apple.Đạn thương hiệu lửa 9M21 được đặt trên xe cộ mang pđợi thẳng đứng (TEL) bánh lốp 9P113 dựa trên form gầm xe cộ sở hữu quân sự ZIL-135 8×8.The 9M21 rockets are mounted on a wheeled 9P113 transporter erector launcher (TEL) based on the ZIL-135 8×8 army truck.Năm 2004, ZAZ đã gật đầu đồng ý khung gầm Lanos để sản xuất ở tầm mức độ cao nhất và lắp đặt những dây chuyền sản xuất hàn cùng tô new.In December 2004, ZAZ adopted the Lanos chassis for full-scale production & installed new welding & painting lines.Một số quá trình đã làm được thực hiện để sử dụng một xe pháo bánh tương đối đến Buk-M2-1 trên size gầm xe pháo KrAZ-260, nhưng ko chấm dứt.Some works were conducted to utilize a wheeled vehicles for Buk-M2-1 on a KrAZ-260 chassis, but they were not completed.Dự án cuối cùng của những zsu-57-2 (Ob”yekt 500), được trang bị cùng với cặp S-68 với dựa trên khung gầm của T-54, được kết thúc vào năm 1948.

The final project of the ZSU-57-2 (Ob”yekt 500), armed with twin S-68s and based on a light-weight T-54 tank chassis, was finished in 1948.