Hòa Thượng Thích Giác Toàn

HT.

Bạn đang xem: Hòa thượng thích giác toàn

THÍCH GIÁC TOÀN

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

(i) Viện Trưởng Viện Ngiện cứu Phật học tập Việt Nam

(ii) Ban Chứng minc, Cố vấn các Ban: Giáo dục, Hoằng pháp, Từ thiện Xã hội, cùng Phật giáo Quốc tế

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học tập (BA, BSc v.v…)

- Ngành học tập : Ngữ Văn (Vnạp năng lượng học)

- Hệ đào tạo và giảng dạy : Cử Nhân bao gồm quy

- Trường, nước đào tạo: Đại học tập Tổng vừa lòng TP. HCM, Việt Nam

- Thời gian đào tạo : 1985 - 1989

2. Thạc sĩ (MA, MSc v.v…)

- Ngành học tập : Ngữ văn uống – Văn uống học

- Hệ đào tạo và huấn luyện : Sau đại học

- Trường, nước đào tạo: Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn uống TPhường. HCM, Việt Nam

- Thời gian giảng dạy : 1992 – 1996

- Năm giỏi nghiệp : 1996

- Tên luận văn uống : Những sáng tác văn học tập của các Thiền lành sư thời Lý – Trần

3. Các khoá đào tạo và giảng dạy khác


Stt

Văn bằng/ triệu chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

01

X

Nghiên cứu vãn & Giảng dạy VH

Đại học sư phạm, TP.HCM

1998

 

III.

Xem thêm: Vietgle Tra Từ Đó Tiếng Anh Là Gì ? Từ Chuyển Ý Trong

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1981 – 2017

 Ban Giáo dục đào tạo Tăng Ni TW/GHPGVN

Thỏng ký kết, Phó ban, Phó Ban TT

1985 – 2020

 Trường Cao Cấp PH; Học Viện PG, TPhường. HCM

Thư cam kết, Phó VT, Phó VT TT

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

Stt

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường

01

 Giáo dục Phật giáo

Cử nhân

3

2000 - 2020

Học viện PGtoàn quốc - TPhường. HCM

02

 Báo chí Phật giáo

Cử nhân

3

2000 - 2020

Học viện PGtoàn quốc - TP.. HCM


V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Sách, giáo trình vày bạn dạng thân có tác dụng tác giả

Đồng Trưởng Ban tổ chức: Triển lãm, Hội thảo khoa học “Phật giáo Gia Định – TPhường. Sài Gòn – TPHCM 300 năm (1698- 1998). Và in tập kỷ yếu đuối thuộc công ty biên, 1998, NXB- TP.Hồ Chí Minh, Thành Phố HCM.