HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP TIẾNG ANH LÀ GÌ

Học bổng khuyến khích học hành giờ Anh là scholarship sencouraging study. Học sinch, sinc viên bao gồm hiệu quả học hành, rèn luyện tốt tùy theo thang điểm nhà ngôi trường pháp luật sẽ tiến hành xét và cấp học tập bổng khuyến khích.

Bạn đang xem: Học bổng khuyến khích học tập tiếng anh là gì


Học bổng khuyến khích học tập giờ Anh là scholarship sencouraging study. Học sinc, sinc viên bao gồm tác dụng tiếp thu kiến thức, tập luyện tốt tùy thuộc vào thang điểm bên trường biện pháp sẽ được xét cùng cấp cho học bổng khuyến khích.

*

Từ vựng tiếng Anh liên quan mang lại học tập bổng.

Tuition /ˈtuː.ən/: Học phí.

Regulation /ˈreɡ.jə.leɪt/: Quy chế.

Subsistence /səbˈsɪs.təns/: Phí sinch hoạt.

Totality scholarship /təʊˈtæl.ə.ti ˈskɑː.lɚ.ʃɪp/: Toàn phần.

Student information /ˈstuː.dənt

*
ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/: Thông tin học viên.

Scholarship danh mục /ˈskɑː.lɚ.ʃɪp lɪst/: Danh sách học bổng.

Application scholarship /ˌæp.ləˈkeɪ.ʃən ˈskɑː.lɚ.ʃɪp/: Hồ sơ xin học bổng.

Xem thêm: Tháng 7 Âm Lịch: Cúng Cô Hồn Tháng 7 Ngày Nào, Bài Văn Khấn Cúng Cô Hồn Tháng 7

Scholarship candidates /ˈskɑː.lɚ.ʃɪp ˈkæn.dɪ.deɪt/: Ứng cử học bổng.Scholarship units /ˈskɑː.lɚ.ʃɪp ˈjuː.nɪt/: Đơn vị cấp học bổng.

Định mức về việc cung cấp học tập bổng khuyến khích học tập.

Đối với học viên Trung học nhiều chuyên cấp học tập bổng đến học viên gồm hiệu quả học tập xuất sắc đẹp với giỏi, hạnh kiểm giỏi, định nút ko tốt rộng nấc ngân sách học phí mà học sinh bắt buộc đóng trên ngôi trường.

Sinc viên Đại học hệ bao gồm quy đối với nhóm ngành đào tạo và giảng dạy mà lại sinch viên cần đóng tại ngôi trường, nấc thu chi phí khóa học của năm học khớp ứng với khoảng sàn để cấp cho học bổng khuyến nghị học tập.

Mục đích của Việc cấp cho học bổng trong học hành.

khích lệ những đối tượng người tiêu dùng trực thuộc diện được xét cấp học tập bổng phấn đấu tiếp thu kiến thức, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, rèn luyện đạt tác dụng giỏi.

Đầu tứ ưu tiên, tạo thành điều kiện mang lại sinh viên học hành đạt hiệu quả xuất nhan sắc theo trải đời của lịch trình nhằm sinch viên tất cả đụng lực cao hơn vào học tập.

Thu hút ít người giỏi tđê mê gia các công tác huấn luyện không giống, góp thêm phần nâng cấp chất lượng đào tạo, cải thiện đáng tin tưởng của chương trình.

Bài viết học bổng khuyến khích học tập giờ Anh là gì được tổng đúng theo vày giáo viên trung tâm tiếng Anh tamlinhviet.org.