Hỏi Đáp

Tải Hướng Dẫn 27 – Một Số Nội Dung Cơ Bản Của Hướng Dẫn Số 27

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số: 27-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH,CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ THÔI TÁI CỬ CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆTNAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÁC CẤP

Sau khi trao đổi thống nhất với Bancán sự đảng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫnthực hiện như sau:

1. Phạm vi và đối tượng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Các cấp ủy đảng; Quốc hội, Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Đang xem: Hướng dẫn 27

1.2. Đối tượng áp dụng

– Cán bộ giữ chức vụ, chức danhchuyên trách do bầu cử trong hệ thống chính trị (cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng,Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội) không đủđiều kiện tái cử vì tuổi theo quy định tại Chỉ thị 35; quy định tại Nghị định26 và các quy định khác của các cấp có thẩm quyền.

– Cán bộ giữ chức vụ bổ nhiệm có thờihạn (không phải chức vụ bầu cử), nhưng được cơ cấu cấp ủy các cấp hoặc đồng thờigiữ chức vụ chuyên trách (do bầu cử) của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chínhtrị – xã hội, nay thôi tái cử vì tuổi có nguyện vọng thực hiện theo Nghị định26.

– Cán bộ được bầu giữ chức danh ủyviên chuyên trách ủy ban kiểm tra Đảng các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện vàtương đương).

– Cán bộ đủ điều kiện tái cử ở Đại hộiĐảng bộ các cấp, nhưng không đủ tuổi tái cử Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dâncùng cấp hoặc còn thời gian công tác từ dưới 36 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu,nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng và được cấp có thẩmquyền đồng ý.

1.3. Đối tượng không áp dụng

– Cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu,quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền hoặc còn từ đủ 06 tháng trở lại, tínhtừ ngày tổ chức đại hội các cấp đến ngày nghỉ hưu theo quy định.

– Cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủytheo Chỉ thị 35 nếu không có nguyện vọng thực hiện theo Nghị định26 hoặc đang tiếp tục làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốcViệt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội(1).

2. Điều kiện và chính sách, chế độ

Cán bộ hưởng chính sách, chế độ, theoNghị định 26 là những người thuộc đối tượng quy định tại Điểm 1 Hướng dẫn nàycó đủ các điều kiện:

2.1. Nhữngngười thôi tham gia tái cử vì tuổi

– Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từđủ 20 năm trở lên theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm xã hội. Riêng trườnghợp cán bộ nữ cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) cần có thời gianđóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên.

– Thời gian công tác tính đến ngày Đạihội Đảng bộ các cấp; bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấphoặc Đại hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội mà còn dưới30 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Xem thêm: Cách Làm Táo Tàu Sấy Khô Tại Nhà, Dễ Làm, Bảo Quản Được Lâu, Cách Làm Món Táo Tàu Của Linhnguyen (Mẹ Bắp Sữa)

Việc xác định tuổi của cán bộ, đảngviên khi tái cử không có sự thống nhất (tuổi của cán bộ, đảng viên không cósự thống nhất trong hồ sơ; trường hợp hồ sơ của cán bộ, đảng viên chỉ ghi năm sinh và không xác định được ngày sinh, tháng sinh) thì được thực hiện thống nhất theo quy định tại Hướng dẫn 26(2).

2.2. Chính sách, chế độ đối vớingười thôi tái cử

Căn cứ vào tuổi tại thời điểm tái cửvà nguyện vọng của cán bộ đang giữ chức vụ, chức danh bầu cử để giải quyếtchính sách, chế độ đối với từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định tại Nghị địnhsố 26.

Cán bộ thôi tái cử, tái bổ nhiệm đượcnghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặcmức lương theo ngạch bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấpthâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có) đến khi nghỉ hưu; không thực hiện việc nâng bậc, nâng ngạch lương trong thời gian nghỉ chờnghỉ hưu và tiếp tục thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theoquy định.

2.3. Thời gian giải quyết chínhsách, chế độ đối với người thôi tái cử

Thực hiện từ trước ngày Đại hội Đảng bộ, Đại hội Mặt trận và đoàn thể chính trị – xã hội của cấp mình là3 tháng (90 ngày) và chậm nhất không quá 1 tháng (30 ngày) kể từ ngày kết thúcnhiệm kỳ đại hội (bầu cử) của cấp cán bộ thôi tái cử.

3. Nguồn kinh phí

Kinh phí giải quyết chế độ đối vớicán bộ không đủ tuổi tái cử do ngân sách nhà nước cấp theo quy định về phân cấpngân sách hiện hành.

4. Tổ chức thực hiện

– Hồ sơ, thủ tục ra quyết định nghỉhưu, nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu do cơ quan quản lý cán bộ,công chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

– Hướng dẫn này thay thế các văn bảnhướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 26trước đây.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để cùng nghiêncứu, giải quyết./.

Xem thêm: History Cao Miên – Ai Là Hoàng Hậu Cao Miên

Nơi nhận: – Ban Bí thư (để báo cáo), – Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo), – Ban cán sự đảng Chính phủ, – Các đồng chí Phó Trưởng Ban, – Bộ Nội vụ, – Bộ Tài chính, – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, – Bảo hiểm xã hội Việt Nam, – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở Trung ương, – Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, – Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, – Lưu VP; Vụ CSCB.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button