Cách tụng thần chú chuẩn đề

Chú Chuẩn Đề tất cả công năng, trừ ta ma, nên gọi là Thần Chụ Chuẩn Đề, xuất xắc hotline Phật Mẫu Chuẩn Đề Do Thầy Thích Trí Thoát trì tụng 7 thay đổi Theo Chuẩn Đề Đà la ni ghê (Cundī Dhāraṇī Sūtra).

Bạn đang xem: Cách tụng thần chú chuẩn đề

Crúc Chuẩn Đề tiếng Phạn được ghi nlỗi sau:

Namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā

*
*

Chụ Chuẩn Đề Tiếng Việt Dễ Đọc

Khể thủ quy y Tô tất đế. Đầu diện đhình ảnh lễ Thất câu bỏ ra. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề. Duy nguyện trường đoản cú bi thùy gia hộ. Nam tế bào tát nhiều nẫm, tam miệu tam nhân tình đề Câu chi nẫm, đát khử tha. Án, phân tách lệ nhà lệ Chuẩn Đề ta bà ha.

(Lặp lại 7 lần đủ 7 biến chuyển, xem thêm biện pháp Thầy Thích Trì Thoát hiểu chụ ở video clip bên dưới)

Xem và nghe Video Thầy Thích Trí Thoát đọc Chú Chuẩn Đề 7 biến

Thầy Thích Trì Thoát tụng rất thú vị. Mỗi hành giả bên trên bước mặt đường tu đề nghị đặt toàn diện niềm tin với trung khu thành kính lễ, trì niệm thần crúc Chuẩn Đề nhằm cầu Bồ tát gia hộ, ngõ hầu quá ra khỏi chướng duyên ổn, ma nghiệp là điều luôn luôn phải có trong những thời khóa công lao tu niệm mỗi ngày của mỗi người phật tử.

Ý nghĩa Chụ Chuẩn Đề bạn cần phải biết

Crúc Chuẩn Đề gồm 4 câu kệ của Ngài Long Thọ Bồ Tát: “Khể thủ quy y Tô vớ đế, Đầu diện đhình họa lễ Thất câu bỏ ra, Ngã kyên ổn xưng tán Đại Chuẩn Đề, Duy nguyện trường đoản cú bi thùy gia hộ”. Nghĩa là: Cúi đầu qui kỉnh pháp viên thành, đhình ảnh lễ đủ bảy trăm ức Phật tôi ni xưng tán Đức Chuẩn Đề, nhờ lượng trường đoản cú bi hay cỗ vũ.

Bài tụng trên đây: Câu đầu nói là quy y về Pháp bảo, câu đồ vật nhị nói tới Phật bảo, câu vật dụng cha nói về quy y Tăng bảo, câu máy tứ là nói bản thân xin nhờ vào ơn Tam bảo gia hộ.

Chữ “TÔ TẤT ĐẾ” nguyên ổn giờ phạn là “Susidhi”. Hán dịch là Diệu chiến thắng nghĩa là 1 pháp có năng lượng thành tích được hết thảy sự lý cùng thành tích đặng không còn thảy trung tâm nguyện của bọn chúng sinh hết sức mầu nhiệm.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Khọt Giòn Rụm Nhất Định Phải Thử, Cách Đổ Bánh Khọt Ngon Giòn Rụm Tại Nhà

Chữ “CÂU CHI” nguyên ổn giờ đồng hồ phạn là “Koti”. Hán dịch là bách ức, tức là trăm ức, cho nên vì vậy trên trên đây nói “Thất câu chi” có nghĩa là số bảy trăm ức vậy.

Chữ “CHUẨN ĐỀ” nguyên giờ đồng hồ phạn là “Candi”. Hán dịch bao gồm hai nghĩa:

1. Thi vi

Thi vi là lời cầm rộng lớn trụ lý cùng cái trí to đoạn hoặc, đầy đủ những chiếc nrộng hạnh thi vi.

2. Thành tựu

Thành tựu nghĩa là tùng nơi ko nhưng mà hiển thị giả rồi thành tích đặng pháp tịch khử.

Sỡ dĩ Crúc này xưng rằng “Phật mẫu mã Chuẩn Đề” là nói pháp là thầy cùng thiệt trí là bà bầu của chỏng Phật, cho nên vì thế bảy trăm ức Phật đều dùng pháp “Chuẩn Đề tam muội” nhưng mà triệu chứng đạo Bồ Đề.

Trong gớm Chuẩn Đề nói rằng: khi Phật sống vườn Kỳ Đà bởi bao gồm tứ chứng chén bát bộ vi nhiễu đông đầy đủ, Ngài nghĩ về tmùi hương những người dân bọn chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, cần mới nhập “Chuẩn Đề định” cơ mà thuyết chú: “Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam ý trung nhân đề, Câu đưa ra nẫm, đát khử tha. Án, chiết lệ công ty lệ Chuẩn Đề ta bà ha.”

Sự linh ứng của Chụ Chuẩn Đề

Phật nói: “Nếu trì chú này mãn chín mươi vạn (900.000) biến đổi thì diệt trừ được tội xe loan, ngũ nghịch cùng tứ trọng, cho tới đơn vị thế tục chẳng luận gì tịnh uế hễ chí trung khu trì tụng, tức tăng đặng phước tchúng ta, tiêu đặng tai dịch. khi tụng mãn 49 ngày, thì Ngài Chuẩn Đề Bồ Tát khiến cho nhị vị thánh đường theo tín đồ ấy nhưng cỗ vũ.

Nếu người dân có hoặc cầu trí tuệ, hoặc cầu phòng tai nạn ngoài ý muốn, hoặc cầu pháp thần thông, hoặc cầu đạo Chánh giác, thì chỉ y pháp lập bầy, tụng đầy đủ một trăm vàn (1.000.000) thay đổi thì đặng đi mọi mười phương Tịnh Độ, thờ cả clỗi Phật, nghe cả diệu pháp nhưng mà bệnh quả Bồ Đề.”