Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Nghiệp

Tên sách : Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Tác giả : . Dịch giả : Thích Tuệ Thông Ngôn ngữ : Việt Số trang : 56 Nhà xuất bản : Tôn Giáo Năm xuất bản : 2012 Phân loại : Kinh Tạng MCB : 120100000011956 OPAC : Tóm tắt :

Đang xem: Kinh nghiệp báo sai biệt

PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

NGƯỜI DỊCH: THÍCH TUỆ THÔNG

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL: 2556 – DL: 2012

LỜI TỰA

Nhân mùa An cư 2005, chúng tôi có duyên được đọc bộ Càn Long Đại Tạng Kinh, quyển 58, phần Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. Chúng tôi nhận thấy kinh này nói rõ nhân quả nghiệp báo sai biệt rất gần gũi với đời sống chúng ta: những nhân gì mà khiến cho các loài chúng sinh, phải chịu các quả báo sai khác tốt xấu trong lục đạo luân hồi. Vì thế, chúng tôi phát tâm chuyển sang Việt ngữ ngõ hầu giúp cho mọi người tin sâu nhân quả. Từ đó, có thể giúp cho con người biết được điều ác cần phải tránh xa, và siêng năng tu tập các thiện nghiệp.

Những ai hữu duyên đọc được kinh này, sẽ có chính kiến thấy được cuộc sống hiện tại là tấm gương phản chiếu quá khứ vị lai. Đúng như lời Phật dạy, mình không cần phải nhờ thầy xem bói mà chính mình là vị thầy bói cho mình hơn ai hết. Vì nhìn vào hiện tại ta có thể rõ biết được quá khứ và cũng chính hành vi hiện tại ta có thể khẳng định được tương lai. Khổ vui của đời sống chính mình là do mình quyết định, và mình là chủ nhân ông quyết định cho số phận của chính mình.

Trong khi dịch thuật dù có nhiều cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót sai lầm, chúng tôi ngưỡng mong chư vị thiện tri thức từ bi chỉ giáo để cho lần tái bản sau được tốt hơn. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh tin sâu nhân quả trọn thành Phật đạo.

Thiền viện Sùng Phúc, mùa thu năm 2006

Kính ghi

THÍCH TUỆTHÔNG

*

Facebook

*

Google

*

Google+

Xem thêm: Nguyên Tắc Smart Là Gì – Cách Xác Định Mục Tiêu Theo Nguyên Tắc Này

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5

*
Kinh Phật cho người tại gia

*
Kinh Tiểu Bộ tập 10

*
Kinh Tiểu Bộ tập 9

*
kinh Tiểu Bộ tập 8

*
Kinh Tiểu Bộ tập 7

*
Kinh Tiểu Bộ tập 6

*
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)

*
KInh Tiểu Bộ (tập 3)

*
Kinh Tiểu Bộ tập 2

*
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2

*
Kinh Trường Bộ tập 2

*

Xem thêm: Xem Bói Tử Vi Trọn Đời Người Tuổi Dần Chính Xác Và Đầy Đủ Nhất

Trang cuối

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button