Kinh Phật Cho Người Tại Gia Mp3, Kinh Phật Cho Người Tại Gia

– Thỉnh trực tiếp: quý vị hoan hỷ đến văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Đang xem: Kinh phật cho người tại gia

– Thỉnh online: nếu ở xa quý vị hoan hỷ nhấn vào nút “Thỉnh Kinh sách” phía dưới để thỉnh trực tuyến. Sau khi quý vị hoàn tất việc đăng ký theo những hướng dẫn, quy định của Ban Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay, phiếu đăng ký này sẽ được gửi về hệ thống để Ban Ấn tống chuẩn bị quà tặng gửi đến quý vị.

Quý vị có thể nghe toàn bộ nội dung quyển Kinh này tại đây: Nghe sách nóiQuý vị có thể tải toàn bộ nội dung quyển Kinh này tại đây: Kinh Phật cho người tại giaQuý vị có thể tham khảo Mục lục quyển Kinh này bên dưới:

MỤC LỤC

Lời tựa cho lần tái bản thứ 3

Lời nói đầu

Ý nghĩa và cách thức tụng kinh

A. PHẦN DẪN NHẬP

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

B. PHẦN CHÁNH KINH

I. CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC

1. Kinh tiểu sử đức Phật

2. Kinh người áo trắng

3. Kinh mười nghiệp thiện

4. Phật nói kinh tám điều trai giới

5. Kinh nhân quả đạo đức

6. Kinh lời vàng Phật dạy

7. Kinh soi gương nhân cách

8. Kinh phân biệt nghiệp báo

9. Kinh định luật nghiệp

10. Kinh nghiệp tạo sai biệt

11. Kinh chuyển hóa nghiệp chướng

12. Kinh phước thế gian

II. CÁC KINH VỀ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ

13. Kinh thiện sinh

14. Kinh phước đức

15. Kinh tránh xa cánh cửa bại vong

16. Kinh bảy loại vợ

17. Kinh bốn ân lớn

18. Kinh mọi người bình đẳng

19. Kinh không có giai cấp

20. Kinh sống trong hòa hợp

21. Kinh hóa giải tranh cãi

22. Kinh hòa hợp và hòa giải

23. Kinh chuyển luân thánh vương

24. Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ

25. Kinh quốc gia cường thịnh

26. Kinh Hiền Nhân

III. CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ

27. Kinh chuyển pháp luân

28. Kinh mười hai nhân duyên

29. Kinh chánh tri kiến

30. Kinh ba dấu ấn thực tại

31. Kinh thực tập vô ngã

32. Kinh nhận diện vô ngã

33. Kinh chuyển hóa cái tôi

34. Kinh nền tảng đức tin

35. Kinh kiến thức và trí tuệ

36. Kinh thuyết minh và xác minh

37. Kinh bảy điều nên biết

38. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước

39. Kinh tham ái là gốc khổ đau

40. Kinh dụ ngôn người bắt rắn

41. Kinh lời Phật qua các con số

42. Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời?

IV. CÁC KINH VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA

43. Kinh cốt lõi thiền tập

44. Kinh bốn pháp quán niệm

45. Kinh quán niệm hơi thở

46. Kinh các cấp thiền quán

47. Kinh bốn loại hành thiền

48. Kinh ẩn dụ về thành trì

49. Kinh sống trong hiện tại

50. Kinh căn bản tu tập

51. Kinh tu các pháp lành

52. Kinh phát tâm bồ đề

53. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm

54. Kinh từ bi và hồi hướng

55. Kinh tám điều giác ngộ

56. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

V. CÁC KINH VỀ TỊNH ĐỘ

57. Kinh Phổ Môn

58. Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư

59. Kinh A Di Đà

60. Kinh Sám hối sáu căn

61. Kinh Sám hối hồng danh

62. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

63. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

C. PHẦN SÁM NGUYỆN

1. Bát-nhã Tâm kinh

2. Niệm Phật

3. Năm điều quán tưởng

4. Quán chiếu thực tại

5. Sám nguyện (chọn một trong chín bài sám dưới đây)

a) Sám mười nguyện Phổ Hiền

b) Sám quy mạng

c) Sám quy y

d) Sám quy nguyện 1

đ) Sám tu tập

e) Sám quy nguyện 2

f) Sám nguyện

g) Sám hồng trần

h) Sám tống táng

6. Hồi hướng công đức

7. Lời nguyện cuối

8. Đảnh lễ Ba ngôi báu

D. PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Xuất xứ các bài Kinh và sám nguyện

Phụ Lục 2: Các ngày lễ trong hai truyền thống Phật giáo

Phụ lục 3: Các ngày ăn chay

Phụ lục 4: Sách đồng tác giả

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Kính thưa các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng quý Phật tử gần xa.

Xem thêm: 5 Điều Nên Biết Khi Sử Dụng Vga Nvidia Driver Là Gì, Card Đồ Họa Là Gì

I- MỤC ĐÍCH ẤN TỐNG KINH SÁCH

Qũy từ thiện Đạo Phật Ngày Nay đã và sẽ tiếp tục ấn tống một số kinh điển quan trọng cùng các bài giảng điển hình với nhiều chủ đề phong phú nhằm mục đích mang Giáo lý đạo Phật đúc kết trong Tam Tạng Kinh Điển ứng dụng cho người Phật tử dễ dàng tham khảo và hành trì nhằm mang lại an lạc và hạnh phúc cho cuộc đời. Mục đích ấn tống là giúp mọi người tiếp cận Phật pháp một cách thuận lợi. Quỹ rất quan tâm chia sẻ Phật pháp ở các vùng sâu, vùng xa, cao nguyên, cũng như các nơi chưa có chùa chiền, hoặc thiếu Tăng Ni. Ấn tống kinh sách là nhằm truyền bá thông điệp từ bi, con đường tỉnh thức của Phật Thích-ca, giúp giới trí thức, các nhà chính trị, doanh nhân, giới trẻ và mọi thành phần… hiểu đúng đạo Phật; thúc đẩy phong trào nghiên cứu Phật học, tu học Phật pháp; góp phần làm mạnh Phật học Việt Nam. Để xây chánh tín cho người tại gia, Ban Ấn Tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thường xuyên ấn tống các loại kinh sách và các pháp thoại cho người hữu duyên, gồm các loại sau: (i) Ấn tống kinh điển, nghi thức tụng niệm, thuần việt, dễ hiểu và dễ ứng dụng: Kinh tụng hằng ngày, Nghi thức tụng niệm, Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu, và các nghi thức thông dụng, phổ quát; (ii) Ấn tống sách Phật gồm sách nghiên cứu và sách ứng dụng, giúp cho Phật tử và người hữu duyên hiểu sâu Phật pháp, tu có kết quả ngay trong hiện đời; (iii) Ấn tống pháp thoại với nhiều chủ đề, từ thấp đến cao, cho mọi thành phần, phù hợp giới tính và mọi lứa tuổi, góp phần xóa bỏ “mù chữ Phật pháp”, không còn mê tín.

II- CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỈNH KINH SÁCH Những kinh sách này đã được quý mạnh thường quân cùng quý Phật tử phát tâm ấn tống với tất cả tấm lòng và mong mỏi được làm cánh tay nối dài mang ánh sáng Phật pháp đến với tất cả mọi người. Để những quyển kinh điển và những quyển sách quý báu này đến được tận tay quý vị, nay Ban Ấn Tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay áp dụng một số quy định về việc thỉnh kinh sách như sau:

Điều 1: Số lượng kinh sách được thỉnh:

Mỗi Phật tử chỉ nên thỉnh một quyển kinh sách (đối với một loại sách).Quý Phật tử muốn thỉnh từ 5 quyển kinh sách trở lên cần đăng ký thông tin liên hệ với Ban Ấn Tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.

Điều 2: Đối tượng được ưu tiên

Các Chùa, Tu viện và các Đạo tràng.Quý Phật tử là Thành viên Đặc biệt đã phát tâm ấn tống toàn bộ quyển kinh sách có thể tự mình phân phối toàn bộ ấn phẩm trong đợt ấn tống đó.Quý Phật tử là Thành viên chính thức của Qũy Đạo Phật Ngày Nay và Ban Ấn Tống Qũy Đạo Phật Ngày NayQuý Phật tử đã đóng góp trực tiếp để ấn tống quyển kinh sách theo nhu cầu

Điều 3: Qui định chung

Đối với các Chùa, Tu viện và Đạo tràng nếu muốn thỉnh kinh sách với số lượng lớn, xin vui lòng đăng ký sớm các thông tin liên hệ để Ban ấn tống chuẩn bị lên kế hoạch in ấn và gửi kinh sách đến tận nơi.Ban Ấn Tống thường xuyên ấn tống những loại kinh sách như sau:Kinh Phật cho người tại giaKinh tụng hàng ngàyNghi thức tụng niệmKinh Phật cho người mới bắt đầu423 lời vàng của PhậtNghi thức trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư và Niệm Phật A Di ĐàCác loại đĩa, pháp thoại do TT. Thích Nhật Từ giảngĐại tạng kinh Việt Nam (âm thanh mp3)Sách nói Phật giáo trên 80 đầu sáchÂm nhạc Phật giáo

Ban Ấn Tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã và đang cố gắng hết sức mình để đem kinh sách đến tận tay những người đang cần và luôn mong rằng ngày càng nhận được thật nhiều tấm lòng vàng từ những mạnh thường quân, nhà hảo tâm, quý Phật tử gần xa….để ánh sáng Phật pháp có thể lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát!

III- THÔNG TIN LIÊN HỆ THỈNH KINH SÁCH

Nhờ ơn Phật, Pháp, Tăng mà chúng ta mới biết được giáo Pháp để tu tập, đạt được giá trị an lạc và hạnh phúc bền vững. May mắn được đi trên con đường Giải thoát, người Phật tử luôn muốn mang ánh sáng Phật Pháp đến cho những chúng sanh đang còn trôi lăn trong đêm dài của vô minh tăm tối, như một cách đền ơn cho Tam bảo ý nghĩa nhất! Vì thế, để đóng góp vào sự nghiệp Hoằng hóa độ sinh, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã cùng với quý Phật tử hữu duyên phát tâm ấn tống 19.000 quyển “Kinh Phật cho người tại gia” (C75-2) với tổng tịnh tài lên đến 975 triệu đồng.

“Kinh Phật cho người tại gia” được chính TT. Thích Nhật Từ tuyển chọn và phiên dịch. Quyển Kinh này bao gồm 63 bài Kinh được Đức Phật giảng dạy cho người tại gia, với nội dung xoay quanh năm chủ đề: đạo đức, xã hội, triết lý sống, Tịnh độ, thiền tập và chuyển hóa. Đặc biệt, so với năm lần ấn tống trước, bản Kinh lần này được in trên chất liệu giấy tốt hơn, mỏng, nhẹ nhưng vẫn bảo đảm độ bền, thuận tiện hơn cho việc sử dụng, cất giữ hoặc trao tặng.

Xin chúc cho “món quà giáo Pháp” quý báu này sẽ đến được tay những người hữu duyên, tạo ra nhiều giá trị tốt lành, tích cực đối với cá nhân và cộng đồng. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vô cùng hoan hỷ và thành kính tri ân công đức của tất cả quý Phật tử đã phát tâm đóng góp cho việc ấn tống. Nhờ có những trái tim thiện lành và nhiệt huyết ấy mà ngọn đèn chánh Pháp sẽ còn được tiếp tục được thắp sáng và lan xa, góp phần đẩy lùi đi tăm tối, khổ đau trên thế giới.

Xem thêm: Cách Làm Nha Đam Ngon – Cách Làm Nha Đam Giòn Ngon Không Nhớt

Kính chúc quý vị Phật tử luôn an lạc trong ánh hòa quang của chư Phật và hanh thông trong cuộc sống.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button