KINH SÁM HỐI DIỆT TỘI

Trước hết,tôi xin bao gồm lời ghi ơn Hòa Thượng Thiền đức Tâm fan dịch cỗ kinh này. Hòa Thượngtrước tu sinh hoạt Đại Ninh, nay đã viên tịch từ thời điểm cách đó mấy năm, và Ngài là 1 trong những bậc ĐạiSư vào thời mạt pháp này.

Bạn đang xem: Kinh sám hối diệt tội


Kinh vừalà Kinh Phật, lại vừa là mồm Phật. Tâm Phật thì thường trống rỗng im tròn đầytrong sạch cực độ, thuần là trí huệ Bát Nhã, địa điểm kia giỏi nhiên không có mộtpháp nói theo một cách khác được. Vì pháp như thế nào cũng như nlỗi tịnh tĩnh lìa ngôn tngày tiết. Nhưngmồm Phật thì lại hằng khởi Đại Bi, luôn luôn luôn luôn nói pháp, còn lại kinh khủng chobọn chúng sanh đời sau là họ, hầu dạy dỗ họ con phố thoát ra khỏi Mê Đồ Ảo Phốcủa cha cõi, trsinh hoạt về địa điểm Bảo Sngơi nghỉ Niết Bàn Thường Lạc Chân Ngã Tịnh.

 Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đang bao gồm cuộc họp thứ nhất dưới sự minh chứng của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời và được điều đúng theo vày Hòa Thượng Thích Nlỗi Điển, Chánh Tlỗi Ký HĐPDLT, cùng chỏng tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng. Cuộc họp sẽ bàn thảo với đưa ra quyết định các vụ việc tương quan tới sự việc cắt cử thường xuyên thông dịch Tam Tạng với việc ấn hành Đại Tạng Kinc toàn nước.

Xem thêm: Cách Để Tha Thứ Cho Người Khác Là Cởi Trói Cho Chính Mình, Học Cách Tha Thứ Để Có Cuộc Đời Tươi ĐẹpVào ngày 27 mon 12 năm 2021, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã có buổi họp trước tiên đằng sau sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời với được điều hòa hợp vị Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thỏng Ký HĐPDLT, thuộc chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ vào Hội Đồng. Cuộc họp vẫn đàm luận với quyết định các sự việc liên quan đến việc cắt cử liên tục phiên dịch Tam Tạng với câu hỏi ấn hành Đại Tạng Kinc Việt Nam.
*

Của Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ Dọc Tại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Tại Thiền khô Viện Thích Thiên An, Atlanta
*

Của Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ Dọc Tại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Tại Thiền hậu Viện Thích Thiên An, Atlanta
*

Hội nhập qua GoogleHội nhập qua FacebookHội nhập qua TwitterHội nhập qua Windows LiveHội nhập qua PaypalHội nhập qua LinkedinHội nhập qua AmazonHội nhập qua Yahoo
Chúng tôi thực hiện cookie nhằm cung ứng cho chính mình kinh nghiệm tốt nhất trên website của công ty chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng các bạn đã đồng ý chấp thuận cookie đến mục tiêu này.