Lent Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ tamlinhviet.org.Học những tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Lent là gì

in the Christian religion, the 40 days before Easter, a period during which, for religious reasons, some people stop doing particular things that they enjoy:
*

something that you say or vày in order khổng lồ show that you want to end a disagreement with someone

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Cách Làm Kem Đơn Giản Tại Nhà Không Cần Máy Đơn Giản Nhất, Cách Làm Kem Cơ Bản

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tamlinhviet.org English tamlinhviet.org University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語