Đọc Sách Truyện Ma Thổi Đèn Tập 1 : Thành Cổ Tinh Tuyệt, Ma Thổi Đèn

Ma thổi đèn(tiếng Trung:鬼吹灯;bính âm:Guǐ Chuī Dēng,Hán-Việt:Quỷ xuy đăng) là một bộ truyện tám tập của Trung Quốc do tác giảThiên Hạ Bá Xướng(Trương Mục Dã) viết.

Đang xem: Ma thổi đèn tập 1

Tên truyện “Ma thổi đèn” xuất phát từ “Bùa mô kim, ấn quật mộ, dỡ núi dời non tìm quyết chú. Nhân điểm chúc, quỷ xuy đăng, dò mồ đổ đấu kiếm vạn tiền” trong đó “Nhân điểm chúc, quỷ xuy đăng” (Người thắp nến, ma thổi đèn). Đại ý là khi vào hầm mộ, phải thắp một ngọn nến ở phía đông nam, nếu nến tắt thì phải thoát ra ngay và không được lấy vật của người chết.

Xem thêm: Ngày May Mắn Của 12 Cung Hoàng Đạo, 12 Cung Hoàng Đạo Chọn Màu Gì Để Đem Lại May Mắn

Truyện ban đầu được đăng trên mạng Internet từ năm 2006, gây nên cơn sốt trên mạng và là tác phẩm đứng đầu 10 tiểu thuyết mạng được tìm kiếm nhiều nhất năm 2006. Sau đó truyện được xuất bản thành sách in.

Xem thêm: Sinh Con Năm Đinh Dậu Có Tốt Không, Sinh Con Năm 2017 Đinh Dậu Tháng Nào Tốt

SauMa thổi đèn, trên mạng lẫn thị trường sách in đã xuất hiện cả một trào lưu sáng tác theo chủ đề “trộm mộ”. Ma thổi đèn gồm hai phần, mỗi phần bốn tập, mỗi tập là một cuộc phiêu lưu ly kỳ, rùng rợn của ba Mô kim hiệu úy – Người trộm mộ Hồ Bát Nhất, Tuyền béo, Shirley Dương. Ngoài những tình tiết dồn dập, Ma thổi đèn còn hấp dẫn ở những kiến thức phong thủy và huyền thuật được đan cài vào một cách vô cùng khéo léo.

– Choose -Ma Thổi Đèn Toàn Tập- Ma thổi đèn – Tập 1: Thành Cổ Tinh Tuyệt– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 01– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 02– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 03– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 04– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 05– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 06– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 07– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 08– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 09– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 10– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 11– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 12– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 13– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 14– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 15– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 16– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 17– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 18– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 19– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 20– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 21– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 22– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 23– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 24– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 25– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 26– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 27– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 28– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 29– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 30– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 31– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 32– Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 33 ( Hết )- Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Full – Thiên Hạ Bá Xướng– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 01– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 02– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 03– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 04– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 05– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 06– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 07– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 08– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 09– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 10– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 11– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 12– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 13– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 14– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 15– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 16– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 17– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 18– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 19– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 20– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 21– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 22– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 23– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 24– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 25– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 26– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 27– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 28– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 29– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 30– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 31– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 32– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 33– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 34– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 35– Ma thổi đèn ( Tập 2 – Mê Động Long Đĩnh ) – Chương 36 ( Hết )- Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Full – Thiên Hạ Bá Xướng– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 01– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 02– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 03– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 04– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 05– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 06– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 07– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 08– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 09– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 10– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 11– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 12– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 13– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 14– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 15– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 16– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 17– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 18– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 19– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 20– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 21– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 22– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 23– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 24– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 25– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 26– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 27– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 28– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 29– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 30– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 31– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 32– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 33– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 34– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 35– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 36– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 37– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 38– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 39– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 40– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 41– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 42– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 43– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 44– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 45– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 46– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 47– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 48– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 49– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 50– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 51– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 52– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 53– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 54– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 55– Ma thổi đèn ( Tập 3 – Trùng Cốc Vân Nam ) – Chương 56 ( Hết )- Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Full – Thiên Hạ Bá Xướng– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 01– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 02– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 03– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 04– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 05– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 06– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 07– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 08– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 09– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 10– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 11– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 12– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 13– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 14– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 15– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 16– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 16– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 17– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 18– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 19– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 20– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 21– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 22– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 23– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 24– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 25– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 26– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 27– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 28– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 29– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 30– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 31– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 32– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 33– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 34– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 35– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 36– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 37– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 38– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 39– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 40– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 41– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 42– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 43– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 44– Ma thổi đèn ( Tập 4 – Thần Cung Côn Luân ) – Chương 45 ( Hết )- Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Full – Thiên Hạ Bá Xướng– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Bì Hoàng Tử ) – Phi lộ– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 01– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 02– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 03– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 04– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 05– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 06– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 07– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 08– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 09– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 10– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 11– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 12– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 13– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 14– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 15– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 16– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 17– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 18– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 19– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 20– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 21– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 22– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 23– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 24– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 25– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 26– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 27– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 28– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 29– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 30– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 31– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 32– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 33– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 34– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 35– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 36– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 37– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 38– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 39– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 40– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 41– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 42– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 43– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 44– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 45– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 46– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 47– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 48– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 49– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 50– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 51– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 52– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 53– Ma thổi đèn ( Tập 5 – Mộ Hoàng Bì Tử ) – Chương 54 ( Hết )- Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Full – Thiên Hạ Bá Xướng– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Phi lộ– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 01– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 02– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 03– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 04– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 05– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 06– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 07– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 08– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 09– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 10– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 11– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 12– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 13– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 14– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 15– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 16– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 17– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 18– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 19– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 20– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 21– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 22– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 23– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 24– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 25– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 26– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 27– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 28– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 29– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 30– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 31– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 32– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 33– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 34– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 35– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 36– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 37– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 38– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 39– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 40– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 41– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 42– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 43– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 44– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 45– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 46– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 47– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 48– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 49– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 50– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 51– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 52– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 53– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 54– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 55– Ma thổi đèn ( Tập 6 – Nam Hải Quy Khư ) – Chương 56( Hết )- Ma thổi đèn (Tập 7) – Full – Thiên Hạ Bá Xướng– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 01– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 02– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 03– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 04– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 05 – 06– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 07 – 08– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 09– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 10– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 11– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 12– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 13– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 14– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 15– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 16– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 17– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 18– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 19– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 20– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 21– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 22– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 23– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 24– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 25– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 26– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 27– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 28– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 29– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 30– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 31– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 32– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 33– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 34– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 35– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 36– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 37– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 38– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 39– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 40– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 41– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 42– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 43– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 44– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 45 – 46– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 47– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 48– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 49– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 50– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 51– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 52– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 53– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 54– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 55– Ma thổi đèn (Tập 7) – Chương 56 (Hết)- Ma thổi đèn (Tập 8) – Full – Thiên Hạ Bá Xướng– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 01– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 02– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 03– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 04– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 05– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 06– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 07– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 08– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 09– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 10– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 11– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 12– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 13– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 14– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 15– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 16– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 17– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 18– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 19– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 20– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 21– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 22– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 23– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 24– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 25– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 26– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 27– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 28– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 29– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 30– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 31– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 32– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 33– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 34– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 35– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 36– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 37– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 38– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 39– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 40– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 41– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 42– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 43– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 44– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 45– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 46– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 47– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 48– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 49– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 50– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 51– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 52– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 53– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 54– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 55– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 56– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 57– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 58– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 59– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 60– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 61– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 62– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 63– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 64– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 65– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 66– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 67– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 68– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 69– Ma thổi đèn (Tập 8) – Chương 70 (Hết)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button