Đạo Mẫu

Một số lưu ý khi hầu nhà Trần

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Một số lưu ý khi hầu nhà Trần phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các Thắc Mắc Bốn Phủ tại đây => Đạo mẫu

Nhà Trần không phải là cung điện, việc sắp xếp của họ Trần là theo gia đình, không theo quan lại, cấp bậc như trong Tứ phủ (Có Vua Mẹ, Quan Thánh, Chúa, Chầu, Ông Hoàng, Thành Cổ, Thanh Cau)

Tất cả các vị Thánh Trần, Lục Bộ đều được phong sắc phục màu đỏ, Bà Đội Đại Hoàng mặc áo vàng, Bà Thái Bình mặc áo lam. Đại vương tuyệt đối không lên đai thượng, không múa kiếm rồng, từ hè về sau đi gươm, đến mùa xuân khai ấn thì đội cờ đỏ có khăn che mặt. Đại vương không tự dưng mà lấy dấu mặn. Những người thắp hương ở chùa có tân phòng hầu Ngài.

Hiện nay, tương truyền chỉ có sáu người hầu, đó là Đức Đại Vương, Đức Ông Đệ Tam, Bà Đệ Nhất, Bà Đệ Nhị Đại Hoàng, Bà Cửa Sút, Bác Cửa Sút. Điều này là không đúng và rất có hại cho phong tục thờ cúng vua nhà Trần. Nhiều người cho rằng sáu sách là sáu giá, nhưng sáu sách ở đây là sáu sách của Đức Thánh Trần, là sáu vị tướng giúp việc cho Đại vương.

Hầu gái thời Trần tách biệt, không bóng bẩy như Tam Tòa Thánh Mẫu. Hầu hết các vua nhà Trần đều tìm đến kiếm thuật gọi là cờ vua và lệnh vua “đánh đông dẹp bắc, bình yên cho đất nước”. Chỉ có Đức Ông Phò Mã là Phủ Tướng quân, tức là vị tướng tiên phong. Anh ta chỉ chấp nhận một cây kích hoặc một thanh kiếm

Ở đền Kiếp Bạc, sau khi phục vụ nhà Trần, ông phải vào Nam Tào – Bắc Đẩu hầu Tứ Phủ, còn ở Bảo Lộc thì hầu bên ngoài.

Nhà Trần không phải mở cung, người làm chủ nhà Trần chỉ cần làm lễ lệnh cho nhà Trần là được, trước hết chỉ có Nhị vị Đại vương. Người chỉ huy nhà Trần trước khi mở cung phải được lệnh ở đền thờ nhà Trần, để làm chiếu sáng rồi mới xuống cung, đến khi được cung phụng thì được Vương Cơ nhị đại. Hoàng, từ đó trở đi. phụng sự Đức Thánh Cha, nhưng không phục vụ Đức Vua

Quy chế đã thành kinh như bây giờ ở Bảo Lộc và Đền Kiếp Bạc là cấp đồng, ai cũng đến xin. Trước đây, muốn thờ nhà Trần, muốn phục nhà Trần thì phải mời thầy cúng đến vẽ màu để nhập 1000 lượng vàng trong thiếc. Sau đó, ông phê chuẩn sắc lệnh, đặt tên chùa, phong ấn và niêm phong.

Nhà Trần không phải là chính quyền nên nhà Trần không phải phò mã và không ai nợ phò mã họ Trần. Tất cả các lễ vật dâng lên nhà Trần chỉ mang hình thức cúng tiền như xưa. Đó có thể là một chục lá vàng, một trăm đồng vàng, hoặc cũng có thể là một đàn nhỏ, một đàn lớn, một đàn trung bình. Người có nhà Trần mới chỉ huy nhà Trần, người Đinh, Nhâm, Quý, Giáp có Ngọc Hoàng thượng đế giữ chức, ngũ quan, sáu bộ khanh. Các gia nhân nhà Trần đều lập tĩnh điện để thờ cúng và chủ yếu là kim chi kép trong nước để trừ tà, chữa bệnh cấp tính làm bùa hộ mệnh.

Diễn đàn Tiếng hát Việt: www.hatvan.vn


Thông tin thêm Một số lưu ý khi hầu nhà Trần

Một số lưu ý khi hầu nhà Trần

#Một #số #lưu #khi #hầu #nhà #Trần

[rule_3_plain]

#Một #số #lưu #khi #hầu #nhà #Trần

#Một #số #lưu #khi #hầu #nhà #Trần

Nhà Trần không phải là một phủ, sự sắp xếp nhà Trần theo gia đình chứ không theo quan tước , hàng bậc như trong Tứ phủ ( Có Vua Mẫu , Các Quan , Chúa, Chầu , Ông Hoàng, Thánh Cô, Thánh Cậu )
Tất cả nhà Trần, Lục Bộ thánh Ông đều được phong tước , ngự áo đỏ , riêng cô Đôi Đại Hoàng ngự áo vàng, cô Thái Bình ngự áo xanh . Đức Đại Vương tuyệt đối không lên đai thượng , không múa long đao, đi cờ kiếm từ vào hè trở đi, còn mùa xuân khai đền Ngài đi cờ hồng bằng khăn phủ diện. Đức Đại Vương không xuyên lình lấy dấu mặn. Người thủ nhang đồng đền có căn mới được hầu Ngài
Hiện nay có người nói là chỉ có sáu vị hầu mà thôi là Đức Đại Vương, Đức Ông Đệ Tam, Cô Đệ Nhất, Cô Đệ Nhị Đại Hoàng, Cô Cửa Suốt, Cậu Cửa Suốt . Điều này là không đúng và rất tác hại cho tục thờ nhà Trần . Nhiều người nghĩ rằng lục bộ là sáu giá, nhưng lục bộ ở đây là lục bộ Đức Thánh Ông, sáu tướng phù giúp Đức Đại Vương
Hầu nhà Trần riêng biệt , không tráng bóng như hầu Tam Tòa Thánh Mẫu . Hầu nhà Trần đều đi cờ kiếm gọi là cờ kiếm lệnh vua ban ” đánh đông dẹp bắc cho yên nước nhà ” . Chỉ có mình Đức Ông Phò Mã là Điện tiền tướng quân , tức tướng tiên phong. Ngài mới đi chấp kích hoặc đao
Ở Đền Kiếp Bạc sau khi hầu nhà Trần phải sang bên Nam Tào – Bắc Đẩu để hầu Tứ phủ, còn ở Bảo Lộc thì ra hầu ở ngoài
Nhà Trần không phải mở phủ, người có căn nhà Trần chỉ cần làm lễ đội lệnh nhà Trần là hầu được, trước nhất chỉ hầu Cô Đệ Nhị Đại hoàng mà thôi. Người đội lệnh nhà Trần trước khi mở phủ phải được đội lệnh tại điện thờ nhà Trân , hầu tráng bóng các vị sau đó mới xuống phủ hầu , đến khi hầu tạ là được hầu Vương Cô Đệ nhị Đại Hoàng , tguwf đó trở đi được hầu Đức Thánh Ông khác nhưng không được hầu Đức Đại Vương
Các quy định mà trở thành buôn bán như bây giờ ở các Đền Bảo Lộc , Kiếp Bạc là cấp sắc thanh đồng , người nào cũng đến xin sắc. Trước đây các vị nào muốn được thờ nhà Trần , muốn hầu nhà Trần thì phải mời pháp sư thảo sắc để vào trong 1000 vàng địa thiếc , Đạo trưởng hầu chư vị đức ông về lấy tay đạp nát 1000 vàng lấy sắc, pháp sư tuyên độc sau đó Ngài phê sắc, đặt tên đền điện , đóng dấu cất ấn
Nhà Trần không phải một phủ vì vậy Nhà Trần không ai phải trả mã cũng không ai nợ mã nhà Trần cả. Tất cả dâng lễ nhà Trần chỉ có hình thức cúng tiền vãng mã mà thôi . Có thể là chục vàng lá, trăm vàng đại thiếc hoặc có thể là tiểu đàn, đại đàn , trung đàn . Người có căn nhà Trần mới đội lệnh nhà Trần, Người Đinh , Nhâm , Quý , Giáp người có căn Ngọc Hoàng cầm mệnh , ngũ vị tôn quan , lục bộ khâm sai. Người hầu nhà Trần đều lập điện tĩnh để thờ và chủ yếu là những vị kim chi đôi nước trừ tà trị bệnh cấp sắc làm dấu làm bùa
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam : www.hatvan.vn
 

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

#Một #số #lưu #khi #hầu #nhà #Trần

Nhà Trần không phải là một phủ, sự sắp xếp nhà Trần theo gia đình chứ không theo quan tước , hàng bậc như trong Tứ phủ ( Có Vua Mẫu , Các Quan , Chúa, Chầu , Ông Hoàng, Thánh Cô, Thánh Cậu )
Tất cả nhà Trần, Lục Bộ thánh Ông đều được phong tước , ngự áo đỏ , riêng cô Đôi Đại Hoàng ngự áo vàng, cô Thái Bình ngự áo xanh . Đức Đại Vương tuyệt đối không lên đai thượng , không múa long đao, đi cờ kiếm từ vào hè trở đi, còn mùa xuân khai đền Ngài đi cờ hồng bằng khăn phủ diện. Đức Đại Vương không xuyên lình lấy dấu mặn. Người thủ nhang đồng đền có căn mới được hầu Ngài
Hiện nay có người nói là chỉ có sáu vị hầu mà thôi là Đức Đại Vương, Đức Ông Đệ Tam, Cô Đệ Nhất, Cô Đệ Nhị Đại Hoàng, Cô Cửa Suốt, Cậu Cửa Suốt . Điều này là không đúng và rất tác hại cho tục thờ nhà Trần . Nhiều người nghĩ rằng lục bộ là sáu giá, nhưng lục bộ ở đây là lục bộ Đức Thánh Ông, sáu tướng phù giúp Đức Đại Vương
Hầu nhà Trần riêng biệt , không tráng bóng như hầu Tam Tòa Thánh Mẫu . Hầu nhà Trần đều đi cờ kiếm gọi là cờ kiếm lệnh vua ban ” đánh đông dẹp bắc cho yên nước nhà ” . Chỉ có mình Đức Ông Phò Mã là Điện tiền tướng quân , tức tướng tiên phong. Ngài mới đi chấp kích hoặc đao
Ở Đền Kiếp Bạc sau khi hầu nhà Trần phải sang bên Nam Tào – Bắc Đẩu để hầu Tứ phủ, còn ở Bảo Lộc thì ra hầu ở ngoài
Nhà Trần không phải mở phủ, người có căn nhà Trần chỉ cần làm lễ đội lệnh nhà Trần là hầu được, trước nhất chỉ hầu Cô Đệ Nhị Đại hoàng mà thôi. Người đội lệnh nhà Trần trước khi mở phủ phải được đội lệnh tại điện thờ nhà Trân , hầu tráng bóng các vị sau đó mới xuống phủ hầu , đến khi hầu tạ là được hầu Vương Cô Đệ nhị Đại Hoàng , tguwf đó trở đi được hầu Đức Thánh Ông khác nhưng không được hầu Đức Đại Vương
Các quy định mà trở thành buôn bán như bây giờ ở các Đền Bảo Lộc , Kiếp Bạc là cấp sắc thanh đồng , người nào cũng đến xin sắc. Trước đây các vị nào muốn được thờ nhà Trần , muốn hầu nhà Trần thì phải mời pháp sư thảo sắc để vào trong 1000 vàng địa thiếc , Đạo trưởng hầu chư vị đức ông về lấy tay đạp nát 1000 vàng lấy sắc, pháp sư tuyên độc sau đó Ngài phê sắc, đặt tên đền điện , đóng dấu cất ấn
Nhà Trần không phải một phủ vì vậy Nhà Trần không ai phải trả mã cũng không ai nợ mã nhà Trần cả. Tất cả dâng lễ nhà Trần chỉ có hình thức cúng tiền vãng mã mà thôi . Có thể là chục vàng lá, trăm vàng đại thiếc hoặc có thể là tiểu đàn, đại đàn , trung đàn . Người có căn nhà Trần mới đội lệnh nhà Trần, Người Đinh , Nhâm , Quý , Giáp người có căn Ngọc Hoàng cầm mệnh , ngũ vị tôn quan , lục bộ khâm sai. Người hầu nhà Trần đều lập điện tĩnh để thờ và chủ yếu là những vị kim chi đôi nước trừ tà trị bệnh cấp sắc làm dấu làm bùa
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam : www.hatvan.vn
 

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

#Một #số #lưu #khi #hầu #nhà #Trần

[rule_3_plain]

#Một #số #lưu #khi #hầu #nhà #Trần

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Một #số #lưu #khi #hầu #nhà #Trần

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button