Đạo Mẫu

Nếu chết vì tai nạn, dịch bệnh: Ta sẽ tái sanh về đâu?

Những cái chết bất đắc kỳ tử, những cái chết tức tưởi, những cái chết tức tưởi vì tai nạn là những cái chết oan uổng nhưng luôn rình rập, đe dọa con người. Vậy Nếu tôi chết vì tai nạn hoặc dịch bệnh: Tôi sẽ tái sinh ở đâu?

Trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát, nếu không có đủ duyên để chữa trị thì cái chết sẽ đến với con người khá nhanh.

(Ảnh: cand)

Một lần Đức Thế Tôn đang cư ngụ giữa dân tộc Sakka, tại Kapilavatthu, trong vườn Nigroda. Sau đó Mahānāma đến gần, cúi đầu, ngồi xuống một bên và thưa với Đức Thế Tôn:

Lạy Chúa, Kapilavatthu này rất thịnh vượng, dân cư đông đúc, chật chội và chật hẹp. Lạy Thế Tôn, sau khi phụng sự Đức Thế Tôn hay chư tôn đức, buổi tối con vào Kapilavatthu, con gặp voi chạy, con ngựa chạy, con điên chạy, con xe ngựa. Người lớn chạy điên cuồng, tôi gặp xe nhỏ chạy điên cuồng. Trong khi đó, thưa hòa thượng, tâm tôi đang hoang mang khi nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng. Sau đó, Đức Thế Tôn, tôi nghĩ như sau: Nếu lúc đó tôi chết đi, thì giờ sinh của tôi sẽ như thế nào, và kiếp sau của tôi sẽ ở đâu?

Đừng sợ, Mahānāma! Không ác chính là cái chết của hắn! Này Mahanàma, dành cho những người lâu năm hoàn toàn tu tập về đức tin, về đạo đức, về văn chương, về bố thí và về trí tuệ; Đối với những người như vậy, tuy thân sắc này bị vô thường hủy hoại, tan rã, hư hoại, nhưng nếu tâm người ấy được phát triển đầy đủ lâu dài về đức tin, đạo đức, văn chương, quảng đại, và trí tuệ, thì trí tuệ của người đó sẽ vượt trội, đi đến kẻ thù.

Ví dụ, Mahānāma, một người đàn ông dìm một chậu dầu xuống hồ sâu và làm vỡ nó. Ở đây, các mảnh vỡ chìm vào trong nước, nhưng dầu nổi và nổi lên trên. Cũng vậy, đối với người tu tập lâu năm, tâm được huấn luyện đầy đủ về tín, giới, sở văn, quảng, huệ; Đối với những người như vậy, tuy thân sắc này bị vô thường hủy hoại, tan rã, hư hoại, nhưng nếu tâm người ấy được phát triển đầy đủ lâu dài về đức tin, đạo đức, văn chương, quảng đại, và trí tuệ, thì trí tuệ của người đó sẽ vượt trội, đi đến kẻ thù.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 10, chương Saranàri, phần Mahànàma [1]NXB Tôn giáo, 2002, tr.539)

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI:

Cuộc sống của con người luôn đi kèm với vô vàn biến động và bất trắc. Thiên tai, địch họa, dịch bệnh cùng với tai nạn lao động, giao thông, hỏa hoạn … từng phút, từng giây đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Cơ thể con người thật mỏng manh và dễ vỡ, dù chúng ta có cẩn thận đến đâu cũng không ai dám khẳng định rằng chúng ta sẽ bình an vô sự trong những giây phút tiếp theo.

Những cái chết bất đắc kỳ tử, những cái chết bất đắc kỳ tử, những cái chết tức tưởi vì tai nạn là những cái chết oan uổng nhưng luôn rình rập, đe dọa con người. Trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát, nếu không có đủ duyên để chữa trị thì cái chết sẽ đến với con người khá nhanh. Trong những trường hợp này, cái chết đến rất đột ngột và hầu hết nạn nhân đều hoảng sợ trước khi chết. Đối với những người ít tu hành, chính điều này đã tạo ra nghiệp cận tử bất thiện, ảnh hưởng tiêu cực đến khuynh hướng tái sinh.

Tuy nhiên, theo trí tuệ của Đức Thế Tôn, những người tu tập lâu năm hoàn toàn tín, giới, văn, bố, thí, trí, dù có hoang mang cũng không thể duy trì chánh niệm trước khi chết do tai nạn. bất ngờ, nhưng với nền tảng tu tập vững chắc và đầy đủ về các pháp lành, nhờ thiện nghiệp sâu dày của họ, họ sẽ đi đến chỗ thù thắng, tái sinh vào cõi lành, không bao giờ bị đọa xuống.

Sinh tử tốt là phúc lớn của con người. Khi bạn không biết nghiệp của bạn sẽ chết một cách thanh thản hay chết một cách bất an vì bệnh tật, hãy cố gắng thực hành nghiệp thiện. Việc chuẩn bị này sẽ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống hiện tại và cả những trường hợp tử vong bất ngờ nếu có trong tương lai.

Quang Tánh


Thông tin thêm

Nếu chết vì tai nạn, dịch bệnh: Ta sẽ tái sanh về đâu?

#Nếu #chết #vì #tai #nạn #dịch #bệnh #sẽ #tái #sanh #về #đâu

[rule_3_plain]

#Nếu #chết #vì #tai #nạn #dịch #bệnh #sẽ #tái #sanh #về #đâu

Những cái chết bất thình lình, bất đắc kỳ tử, đột tử do các tai nạn thật oan uổng nhưng luôn rình rập, đe dọa con người. Vậy Nếu chết vì tai nạn, dịch bệnh: Ta sẽ tái sanh về đâu?

Tri thức cổ xưa: Lời nói sáng tạo cả thế giới

Chuyện lạ lùng về loài cây ăn thịt người

Gặp được Chú Đại bi, phải thật sự khắc cốt ghi tâm, chớ nên xem nhẹ!

Mộ cổ hơn 200 tuổi ở Sài Gòn: Người nằm trong tóc vẫn đen, da vẫn mịn

“Chiếc gương sát nhân” khiến nhiều người mất mạng khi nhìn vào

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nếu không đủ duyên để chữa trị thì cái chết xảy đến cho con người cũng khá nhanh.

(Ảnh: cand)
Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu vườn Nigroda. Rồi Mahànàma đi đến, sau khi đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn:
Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, rất phồn vinh, dân cư đông đúc, quần chúng chen chúc, chật hẹp. Bạch Thế Tôn, sau khi hầu hạ Thế Tôn hay các Tỷ kheo đáng kính, vào buổi chiều, con đi vào Kapilavatthu, con gặp con voi cuồng chạy, con gặp con ngựa cuồng chạy, con gặp người cuồng chạy, con gặp cỗ xe lớn cuồng chạy, con gặp cỗ xe nhỏ cuồng chạy. Trong khi ấy, bạch Thế Tôn, tâm con nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Nếu lúc ấy con mệnh chung, thời sanh thú của con là gì, sanh xứ đời sau là chỗ nào?
Chớ có sợ, này Mahànàma! Không ác là cái chết của ông! Này Mahànàma, với những ai đã lâu ngày tâm tu tập trọn vẹn về tín, về giới, về sở văn, về thí xả, về trí tuệ; với những người ấy, dầu sắc thân này, bị vô thường phá hoại, tan nát, hoại diệt nhưng nếu tâm vị ấy được tu tập lâu ngày trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả và trí tuệ thì tâm của vị ấy thượng thặng, đi đến thù thắng.
Ví như, này Mahànàma, một người nhận chìm một ghè dầu vào trong hồ nước sâu và đập bể ghè ấy. Ở đây, các mảnh ghè vỡ chìm xuống nước nhưng dầu thì nổi lên, trồi lên trên. Cũng vậy, với ai đã lâu ngày tâm được tu tập trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả và trí tuệ; với những người ấy, dầu sắc thân này, bị vô thường phá hoại, tan nát, hoại diệt nhưng nếu tâm vị ấy được tu tập lâu ngày trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả và trí tuệ thì tâm của vị ấy thượng thặng, đi đến thù thắng.
(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 10, phẩm Saranàri, phần Mahànàma [1], Nxb Tôn Giáo, 2002, tr.539) 
LỜI BÀN:
Cuộc sống của con người luôn đồng hành với vô vàn biến động, bất trắc. Thiên tai, địch họa, bệnh tật cùng với các tai nạn lao động, giao thông, hỏa hoạn… từng phút, từng giây đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Thân người thật mong manh, dễ vỡ dù thận trọng đến mấy thì không ai dám xác quyết rằng ta sẽ an toàn trong những giây phút tiếp theo.
Những cái chết bất thình lình, bất đắc kỳ tử, đột tử do các tai nạn thật oan uổng nhưng luôn rình rập, đe dọa con người. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nếu không đủ duyên để chữa trị thì cái chết xảy đến cho con người cũng khá nhanh. Trong các trường hợp này, sự chết ập đến rất bất ngờ và đa phần các nạn nhân đều hoảng loạn trước khi chết. Đối với người ít tu tập thì chính điều này đã tạo ra cận tử nghiệp bất thiện, ảnh hưởng không tốt đến xu hướng tái sanh.
Tuy nhiên, theo tuệ giác của Thế Tôn, những ai đã tu tập lâu ngày trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả và trí tuệ thì dẫu bị hoang mang, không giữ vững chánh niệm trước lúc chết do tai nạn quá bất ngờ nhưng với nền tảng tu tập vững chắc, trọn vẹn đối với các thiện pháp, nhờ thiện nghiệp sâu dày sẽ giúp họ đi đến chỗ thù thắng, tái sanh vào cõi lành, không hề bị đọa lạc.
Sanh thuận, tử an là một phước báo lớn của con người. Một khi chưa biết nghiệp duyên của mình sẽ chết bình an hay chết bất an do tật bệnh thì hãy cố gắng tu tập các thiện pháp. Sự chuẩn bị này sẽ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa thiết thực cho đời sống hiện tại và cả những cái chết bất ngờ, nếu có, ở tương lai.
Quảng Tánh

#Nếu #chết #vì #tai #nạn #dịch #bệnh #sẽ #tái #sanh #về #đâu

[rule_2_plain]

#Nếu #chết #vì #tai #nạn #dịch #bệnh #sẽ #tái #sanh #về #đâu

[rule_2_plain]

#Nếu #chết #vì #tai #nạn #dịch #bệnh #sẽ #tái #sanh #về #đâu

[rule_3_plain]

#Nếu #chết #vì #tai #nạn #dịch #bệnh #sẽ #tái #sanh #về #đâu

Những cái chết bất thình lình, bất đắc kỳ tử, đột tử do các tai nạn thật oan uổng nhưng luôn rình rập, đe dọa con người. Vậy Nếu chết vì tai nạn, dịch bệnh: Ta sẽ tái sanh về đâu?

Tri thức cổ xưa: Lời nói sáng tạo cả thế giới

Chuyện lạ lùng về loài cây ăn thịt người

Gặp được Chú Đại bi, phải thật sự khắc cốt ghi tâm, chớ nên xem nhẹ!

Mộ cổ hơn 200 tuổi ở Sài Gòn: Người nằm trong tóc vẫn đen, da vẫn mịn

“Chiếc gương sát nhân” khiến nhiều người mất mạng khi nhìn vào

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nếu không đủ duyên để chữa trị thì cái chết xảy đến cho con người cũng khá nhanh.

(Ảnh: cand)
Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, khu vườn Nigroda. Rồi Mahànàma đi đến, sau khi đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn:
Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, rất phồn vinh, dân cư đông đúc, quần chúng chen chúc, chật hẹp. Bạch Thế Tôn, sau khi hầu hạ Thế Tôn hay các Tỷ kheo đáng kính, vào buổi chiều, con đi vào Kapilavatthu, con gặp con voi cuồng chạy, con gặp con ngựa cuồng chạy, con gặp người cuồng chạy, con gặp cỗ xe lớn cuồng chạy, con gặp cỗ xe nhỏ cuồng chạy. Trong khi ấy, bạch Thế Tôn, tâm con nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Nếu lúc ấy con mệnh chung, thời sanh thú của con là gì, sanh xứ đời sau là chỗ nào?
Chớ có sợ, này Mahànàma! Không ác là cái chết của ông! Này Mahànàma, với những ai đã lâu ngày tâm tu tập trọn vẹn về tín, về giới, về sở văn, về thí xả, về trí tuệ; với những người ấy, dầu sắc thân này, bị vô thường phá hoại, tan nát, hoại diệt nhưng nếu tâm vị ấy được tu tập lâu ngày trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả và trí tuệ thì tâm của vị ấy thượng thặng, đi đến thù thắng.
Ví như, này Mahànàma, một người nhận chìm một ghè dầu vào trong hồ nước sâu và đập bể ghè ấy. Ở đây, các mảnh ghè vỡ chìm xuống nước nhưng dầu thì nổi lên, trồi lên trên. Cũng vậy, với ai đã lâu ngày tâm được tu tập trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả và trí tuệ; với những người ấy, dầu sắc thân này, bị vô thường phá hoại, tan nát, hoại diệt nhưng nếu tâm vị ấy được tu tập lâu ngày trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả và trí tuệ thì tâm của vị ấy thượng thặng, đi đến thù thắng.
(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 10, phẩm Saranàri, phần Mahànàma [1], Nxb Tôn Giáo, 2002, tr.539) 
LỜI BÀN:
Cuộc sống của con người luôn đồng hành với vô vàn biến động, bất trắc. Thiên tai, địch họa, bệnh tật cùng với các tai nạn lao động, giao thông, hỏa hoạn… từng phút, từng giây đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Thân người thật mong manh, dễ vỡ dù thận trọng đến mấy thì không ai dám xác quyết rằng ta sẽ an toàn trong những giây phút tiếp theo.
Những cái chết bất thình lình, bất đắc kỳ tử, đột tử do các tai nạn thật oan uổng nhưng luôn rình rập, đe dọa con người. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nếu không đủ duyên để chữa trị thì cái chết xảy đến cho con người cũng khá nhanh. Trong các trường hợp này, sự chết ập đến rất bất ngờ và đa phần các nạn nhân đều hoảng loạn trước khi chết. Đối với người ít tu tập thì chính điều này đã tạo ra cận tử nghiệp bất thiện, ảnh hưởng không tốt đến xu hướng tái sanh.
Tuy nhiên, theo tuệ giác của Thế Tôn, những ai đã tu tập lâu ngày trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả và trí tuệ thì dẫu bị hoang mang, không giữ vững chánh niệm trước lúc chết do tai nạn quá bất ngờ nhưng với nền tảng tu tập vững chắc, trọn vẹn đối với các thiện pháp, nhờ thiện nghiệp sâu dày sẽ giúp họ đi đến chỗ thù thắng, tái sanh vào cõi lành, không hề bị đọa lạc.
Sanh thuận, tử an là một phước báo lớn của con người. Một khi chưa biết nghiệp duyên của mình sẽ chết bình an hay chết bất an do tật bệnh thì hãy cố gắng tu tập các thiện pháp. Sự chuẩn bị này sẽ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa thiết thực cho đời sống hiện tại và cả những cái chết bất ngờ, nếu có, ở tương lai.
Quảng Tánh

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Nếu #chết #vì #tai #nạn #dịch #bệnh #sẽ #tái #sanh #về #đâu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button