Hỏi Đáp

Kinh Nghiệm Tiếng Anh Là Gì, Thí Nghiệm Trong Tiếng Tiếng Anh

*

1Index formdạng số mũ2Evaluateước tính3Simplifyđơn giản4Expressbiểu diễn, biểu thị5Solvegiải6Positivedương7Negativeâm8Equationphương trình, đẳng thức9Equalityđẳng thức10Quadratic equationphương trình bậc hai11Rootnghiệm của phương trình12Linear equation (first degree equation)phương trình bậc nhất13Formulaecông thức14Algebraic expressionbiểu thức đại số15Fractionphân số16vulgar fractionphân số thường17decimal fractionphân số thập phân… Xem tiếp

Thuật ngữ Anh văn Vật lý

*

1Physical quantityđại lượng vật lý2Unitsđơn vị3Lengthđộ dài4Masskhối lượng5Timethời gian6Measuring tapethước dây, băng đo7Metre rulethước đo mét8Vernier calipersthước kẹp có du xích9Micrometer screwVít panme10Stopwatchđồng hồ đếm thời gian11Ticker tape timerbăng ghi thời gian12Simple pendulumcon lắc đơn13Stringsợi dây14Bobcon lắc15Amplitudebiên độ…

Đang xem: Nghiệm tiếng anh là gì

Xem thêm: Văn Khấn Cúng Sao Thái Bạch 2020 : Sao Thái Bạch, Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn 2020: Sao Thái Bạch

Xem thêm: Cách Làm Video Nhạc Trên Youtube, Cách Tạo Video Nhạc Trên Youtube

Xem tiếp

Thuật ngữ Anh văn Hóa học

*

1Acid (n)Axit2Acidic (a)Thuộc axit3Activation energy (n) Năng lương hoạt hóa4Addition polymerization reaction (n)Phản ứng cộng trùng hợp5Addition reaction (n)Phản ứng cộng6Alcohol (n)Rượu7Alkali (n)Kiềm8Alkaline (a)Có tính kiềm9Alkane (n)Ankan cnh2n+110Alkene (n)Anken cnh2n11Alloy (n)Hợp kim12Anhydrous (a)Khan13Anion (n)Ion âm14Anode (n)Điện cực dương15Aqueous (a)Dung dịch có dung môi là nước… Xem tiếp

Thuật ngữ Anh văn Sinh học

*

1Active transportVận chuyển tích cực2AlgaTảo3AlleleAlen4AnaphaseKì sau5AntibodyKháng thể6AntigenKháng nguyên7OrganelleBào quan8ArteryĐộng mạch9Artificial selectionChọn lọc nhân tạo10Asexual reproductionSinh sản vô tính11AtriumTâm nhĩ12Back crossLai phân tích13BacteriumVi khuẩn14BiodiversityĐa dạng sinh học15BrainNão… Xem tiếp

*
VIỆT NAM HỢP ĐIỂM Tổ hợp Giáo dục & Truyền thông – Education & Media Group

Thành viên:

*

*
*
*

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button