Đạo Mẫu

Nhà chăm tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư

Gia đình siêng năng, tiết kiệm sẽ chỉ tạm thời nghèo khó, thiếu thốn, mai sau sẽ có phúc lớn.

Phong thủy thứ nhất: Thiện chí

Người xưa có câu: “Có hiền thì ắt có phúc, chẳng qua thì có phúc”, (Nghĩa là: Nhà nào tích đức thì ắt có dư, nhà không tích thiện ắt sinh hại. có dư).

Nếu gia đình nào tích đức làm việc thiện thì sẽ gặp nhiều điềm lành, còn gia đình nào làm điều xấu, điều ác thì chắc chắn sẽ gặp nhiều tai họa. Gia đình có phúc hay không phụ thuộc vào việc gia đình đó có chăm chỉ, làm ăn tốt hay không.

Trong cuộc sống này luôn có luật nhân quả, một gia đình phải giữ gìn gia tài, tích đức, làm việc thiện thì mỗi người trong gia đình mới được lợi cả đời.

Cuộc sống thứ hai: Cần cù và tiết kiệm

Cần cù, tiết kiệm là đức tính truyền thống của con người, là yếu tố cần thiết để xây dựng một gia đình có phúc.

Phong thủy thứ 3: Nhân hòa

Nếu các thành viên trong gia đình có thể hòa thuận với nhau thì chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt, bình an. Phúc lộc của một gia đình, chắc chắn luôn đến từ sự hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.

Chỉ khi cha mẹ nhân ái thì con cái mới hòa thuận, cha mẹ hòa thuận thì con cái mới được lợi; khi người nhà tích đức, làm việc thiện thì con cháu mới được hưởng quả ngọt.

Từ xưa ông cha ta luôn dạy: “hiếu thảo với cha mẹ là phúc lớn nhất trên đời”, con người có thể có được phúc đức vô biên. “Bạch Thiện, hiếu, đức” là trăm đức đầu tiên của chữ Hiếu.

Theo Truy Nguyệt / Khoevadep


Thông tin thêm

Nhà chăm tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư

#Nhà #chăm #tích #thiện #ắt #phúc #có #dư #nhà #không #tích #thiện #ắt #họa #có #dư

[rule_3_plain]

#Nhà #chăm #tích #thiện #ắt #phúc #có #dư #nhà #không #tích #thiện #ắt #họa #có #dư

Một gia đình cần cù tiết kiệm thì nghèo đói, túng thiếu chỉ là tạm thời, mai sau sẽ có phúc lớn.

Phúc đức tại mẫu: Top 6 việc để phụ nữ tích đức cho con, cả đời hưởng lộc

Hoa Kỳ: Một người đàn ông nói đã nhiều lần bị người ngoài hành tinh bắt cóc và cấy chip

2 cuốn sổ tay vô giá của Charles Darwin đã được người bí ẩn trả lại Thư viện Đại học Cambridge sau 20 năm lưu lạc

Câu chuyện khủng khiếp về những chiếc còi tử thần của người da đỏ

Gia phong đầu tiên: Thiện lòng
Cổ nhân có câu: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, bất tích thiện chi gia, tất hữu dư ương”, (Ý nghĩa tức là: Nhà tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư).
Nếu như một gia đình thu thiện tích đức thì ắt sẽ có nhiều điềm lành, còn gia đình làm điều xấu, điều ác chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc gặp nhiều tai họa. Một gia đình có phúc khí hay không còn xem gia đình đó có chăm chỉ tích thiện lành hay không.
Cuộc sống này luôn có luật nhân quả, một gia đình phải giữ gìn được gia phong tốt, tích đức hành thiện, có như vậy thì mỗi thành viên trong gia đình sẽ được hưởng lợi cả đời.
Gia phong thứ hai: Cần cù và tiết kiệm
Cần cù và tiết kiệm là đức tính truyền thống tốt đẹp của con người, đây là yếu tố cần có để tạo dựng gia đình có phúc khí.

Gia phong thứ 3: Hòa hợp
Các thành viên trong gia đình nếu như có thể hòa thuận với nhau thì chắc chắn sẽ hưng thịnh và bình an. Phúc khí của một gia đình, chắc chắn luôn đến tự sừ hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.
Cha mẹ từ bi con cái mới có thể hòa thuận, cha mẹ hòa thuận thì con cái mới được hưởng lợi, người gia trong gia đình tích đức hành thiện thì con cháu mới được hưởng trái ngọt.
Xưa nay ông cha luôn căn dạy: “Hiếu thuận cha mẹ chính là phúc điền lớn nhất nơi thế gian”, có thể đắc được phúc đức vô biên. “Bách thiện hiếu vi tiên” trăm điều thiện chữ Hiếu đứng đầu.
Theo Truy Nguyệt/ Khoevadep
 

#Nhà #chăm #tích #thiện #ắt #phúc #có #dư #nhà #không #tích #thiện #ắt #họa #có #dư

[rule_2_plain]

#Nhà #chăm #tích #thiện #ắt #phúc #có #dư #nhà #không #tích #thiện #ắt #họa #có #dư

[rule_2_plain]

#Nhà #chăm #tích #thiện #ắt #phúc #có #dư #nhà #không #tích #thiện #ắt #họa #có #dư

[rule_3_plain]

#Nhà #chăm #tích #thiện #ắt #phúc #có #dư #nhà #không #tích #thiện #ắt #họa #có #dư

Một gia đình cần cù tiết kiệm thì nghèo đói, túng thiếu chỉ là tạm thời, mai sau sẽ có phúc lớn.

Phúc đức tại mẫu: Top 6 việc để phụ nữ tích đức cho con, cả đời hưởng lộc

Hoa Kỳ: Một người đàn ông nói đã nhiều lần bị người ngoài hành tinh bắt cóc và cấy chip

2 cuốn sổ tay vô giá của Charles Darwin đã được người bí ẩn trả lại Thư viện Đại học Cambridge sau 20 năm lưu lạc

Câu chuyện khủng khiếp về những chiếc còi tử thần của người da đỏ

Gia phong đầu tiên: Thiện lòng
Cổ nhân có câu: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, bất tích thiện chi gia, tất hữu dư ương”, (Ý nghĩa tức là: Nhà tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư).
Nếu như một gia đình thu thiện tích đức thì ắt sẽ có nhiều điềm lành, còn gia đình làm điều xấu, điều ác chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc gặp nhiều tai họa. Một gia đình có phúc khí hay không còn xem gia đình đó có chăm chỉ tích thiện lành hay không.
Cuộc sống này luôn có luật nhân quả, một gia đình phải giữ gìn được gia phong tốt, tích đức hành thiện, có như vậy thì mỗi thành viên trong gia đình sẽ được hưởng lợi cả đời.
Gia phong thứ hai: Cần cù và tiết kiệm
Cần cù và tiết kiệm là đức tính truyền thống tốt đẹp của con người, đây là yếu tố cần có để tạo dựng gia đình có phúc khí.

Gia phong thứ 3: Hòa hợp
Các thành viên trong gia đình nếu như có thể hòa thuận với nhau thì chắc chắn sẽ hưng thịnh và bình an. Phúc khí của một gia đình, chắc chắn luôn đến tự sừ hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.
Cha mẹ từ bi con cái mới có thể hòa thuận, cha mẹ hòa thuận thì con cái mới được hưởng lợi, người gia trong gia đình tích đức hành thiện thì con cháu mới được hưởng trái ngọt.
Xưa nay ông cha luôn căn dạy: “Hiếu thuận cha mẹ chính là phúc điền lớn nhất nơi thế gian”, có thể đắc được phúc đức vô biên. “Bách thiện hiếu vi tiên” trăm điều thiện chữ Hiếu đứng đầu.
Theo Truy Nguyệt/ Khoevadep
 

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Nhà #chăm #tích #thiện #ắt #phúc #có #dư #nhà #không #tích #thiện #ắt #họa #có #dư

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button