NỐI TẮT TỤ ĐIỆN LÀ GÌ

Đặt điện áp luân chuyển chiều u = U2cosωt (V) vào nhị đầu đoạn mạch RLC mắc tiếp liền, cuộn dây thuần cảm. khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng thân hai đầu năng lượng điện trlàm việc R tăng 2 lần và chiếc năng lượng điện vào nhì ngôi trường đúng theo vuông trộn nhau. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bữa trước là:


Bạn đang xem: Nối tắt tụ điện là gì

*

*

Xem thêm: Top Mỹ Phẩm Sana Nhật Bản Có Tốt Không? Kem Dưỡng Da Sana Nhật Bản

*

Thi online bên trên ứng dụng tamlinhviet.org. Tải ngay!

Chọn D

Z1=R2+ZL-ZC2Z2=R2+ZL2

Lúc URtạo thêm nhị lần

⇒Z1=2Z2⇒ZL-ZC2=4ZL2⇒ZC=3ZL*tanφ1=ZL-ZCRtanφ2=ZLR

I1cùng I2vuông pha với nhau nên

tanφ1×tanφ2=-1⇔ZL-ZCR×ZLR=-1**

Từ (*) cùng (**) ta cóZL=R2

Do kia :

cosφ1=RZ1=RR2+R2-3R22=13

UNIT 3: THE GREEN MOVEMENT - VOCABULARY - PART 2 - CHƯƠNG TRÌNH SÁCH MỚI - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH

Một tụ năng lượng điện Khi mắc vào nguồn u = U2 cos(100πt + π) (V) thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 2A. Nếu mắc tụ vào nguồn u = Ucos(120πt + 0, 5π) (V) thì cường độ hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu?

Một vỏ hộp X chỉ đựng một trong 3 phần tử là điện trsinh sống thuần hoặc tụ điện hoặc cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp luân phiên chiều chỉ có tần số f chuyển đổi. khi f = 50 Hz thì năng lượng điện áp trên X với mẫu điện trong mạch sinh sống thời t1có giá trị theo thứ tự là i1= 1A; u2= 1003V, nghỉ ngơi thời điểm t2thì i2=3A; u2 = 100V. Lúc f = 100Hz thì độ mạnh dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,52A. Hộp X chứa:

Một khung dây phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025m2bao gồm 200 vòng dây quay phần đa với vận tốc 20vòng/s quanh một trục cố định vào một sóng ngắn những. Biết trục tảo là trục đối xứng bên trong mặt phẳng form cùng vuông góc với pmùi hương của từ trường. Suất năng lượng điện rượu cồn hiệu dụng xuất hiện thêm vào form bao gồm độ lớn bằng 222V. Cảm ứng từ tất cả độ mập bằng:

Đoạn mạch điện chuyển phiên chiều tần số f1= 60 Hz chỉ có một tụ điện. Nếu tần số là f2thì dung chống của tụ năng lượng điện tăng lên 20%. Tần số:

Đặt vào nhì đầu một cuộn cảm thuần có độ từ cảm 0,3π(H) một điện áp luân phiên chiều. Biết điện áp có mức giá trị ngay tắp lự 606 (V) thì loại năng lượng điện có giá trị tức thời2 (A) cùng Lúc năng lượng điện áp có giá trị ngay tức khắc 602(V) thì cái năng lượng điện có mức giá trị tức thời6(A). Hãy tính tần số của chiếc điện.

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng với tần số không đổi theo lần lượt vào nhì đầu năng lượng điện trsống thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L có điện dung C thì độ mạnh loại năng lượng điện qua mạch khớp ứng là 0,25A, 0,5A cùng 0,2A. Tính độ mạnh cái điện hiệu dụng qua mạch nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch có 3 bộ phận bên trên mắc nối tiếp.

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, tamlinhviet.org HỖ TRỢ DỊCH COVID