Đạo Mẫu

Phật dạy 3 ”điềm lành” để thấy rõ gia đình có phúc báo

Phật dạy trong một gia đình, nếu có 3 điềm lành báo hiệu gia đình có phúc báo sau thì chắc chắn phúc báo sắp đến. Gia đình gặp nhiều may mắn, trường thọ, tài lộc dồi dào.

Điềm lành đầu tiên: Kính trọng đạo hiếu.

Sự thịnh vượng của một quốc gia nằm ở sự hòa thuận, hiếu thảo, mạnh mẽ và tiết kiệm. Người xưa dạy rằng đạo hiếu đứng đầu trăm điều tốt. Cha mẹ là Phật sống trong nhà. Nếu một gia đình coi trọng đạo hiếu hơn vật chất thì gia đình đó sẽ ngày càng thịnh vượng.

Đạo hiếu với cha mẹ là nền tảng của gia đình. Cha mẹ là gốc rễ của gia đình, chỉ khi gốc rễ đứng vững thì cả gia đình mới hạnh phúc. Người ta thường chỉ biết tìm kiếm, cúng bái để mong kiếm được nhiều vạc bạc, vật chất. Nhưng không biết rằng cúng dường cha mẹ là phương pháp cúng dường cao quý nhất.

Vì vậy, một gia đình chỉ cần tôn trọng đạo lý, hiếu thảo thì tự khắc sẽ thành. Còn nếu coi thường chữ hiếu thì dù có thắp hương cúng Phật cả đời cũng không có phúc báo.

Điềm lành thứ hai: Tu thân, tu đức.

Nếu gia đình bạn coi trọng việc tu dưỡng bản thân thì chắc chắn sẽ có gia đình sung túc, tài lộc dồi dào. Các thành viên trong gia đình làm việc gì cũng suôn sẻ, bình an.

Người tài đức vẹn toàn chắc chắn đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng và đạt được những thành tựu to lớn.

Nếu gia đình có mâu thuẫn, con cái khó nhận định đúng giá trị của đạo đức và sa vào con đường tội lỗi, buông thả bản thân. Cho nên con người cần phải biết đối nhân xử thế, phú quý vinh hoa chỉ là thứ ngoài thân.

Điềm lành thứ 3: Tích lũy phúc khí

Tích tụ ở đây là nhà thiện sẽ mang lại niềm vui, nhà tích tụ ác thì sẽ có tai họa. Những gia đình chú ý đến phúc đức thì mọi việc còn chờ đợi sẽ hưng thịnh. Nhưng nếu gia đình làm điều ác thì sớm muộn gì cũng thất bại.

Trong gia đình, nếu cha mẹ làm điều tốt, con cái sẽ noi theo. Nếu cha mẹ trồng cây, thì con cái chính là người được hưởng quả ngọt. Nếu cha mẹ có tích lũy, con cái sẽ nhận được tiền tiết kiệm của mình.

Theo Moon / Phunutoday


Thông tin thêm

Phật dạy 3 ”điềm lành” để thấy rõ gia đình có phúc báo

#Phật #dạy #điềm #lành #để #thấy #rõ #gia #đình #có #phúc #báo

[rule_3_plain]

#Phật #dạy #điềm #lành #để #thấy #rõ #gia #đình #có #phúc #báo

Phật dạy một gia đình nếu như xuất hiện 3 điềm lành báo hiệu gia đình có phúc báo sau đây thì chắc chắn là phúc khí đang tới. Gia đình gặp nhiều may mắn, trường thọ và tài lộc dư giả.

Cách nhìn người để biết họ tà hay chánh

Ăn chặn tiền từ thiện sẽ phải chịu quả báo thế nào?

Bí ẩn những nền văn minh của người ngoài hành tinh?

Bí ẩn ngọn núi hình kim tự tháp trên hành tinh lùn Ceres

Điềm lành thứ nhất: Coi trọng chữ hiếu
Sự thịnh vượng của một quốc gia là nằm ở việc hòa thuận, hiếu thảo, sinh năng và tiết kiệm. Người xưa có dạy đạo hiếu đứng đầu trăm điều thiện, cha mẹ chính là Phật sống ở trong nhà. Nếu gia đình nào coi trọng đạo hiếu hơn vật chất thì gia đình đó sẽ ngày càng hưng vượng.
Hiếu thuận với cha mẹ chính là nền tảng của gia đình. Cha mẹ là gốc rễ của gia đình, chỉ khi phần gốc đứng vững thì cả gia đình mới có thể hạnh phúc mỹ mãn. Con người ta thường chỉ biết tìm kiếm, cúng bái để mong sao nhiều vạc bạc, vật chất. Nhưng lại không biết cúng dường cha mẹ mới chính là phương pháp cúng dường cao quý nhất.
Bởi thế nên một gia đình chỉ cần coi trọng đạo hiếu, phúc báo ắt sẽ tự tìm đến. Còn nếu khinh chữ hiếu thì cho dù cả đời có thắp hương bái Phật thì cũng sẽ không có phúc đức. 

Điềm lành thứ 2: Tu thân tu đức
Nếu gia đình của bạn coi trọng việc tu thân tu đức thì chắc chắn sẽ gia đạo thịnh vượng, vận may tìm đến. Người trong gia đình làm gì cũng suôn sẻ và bình an.
Một người có đức hạnh thì chắc chắn dù đi đâu cũng được kính trọng, đạt được thành tựu lớn.
Một gia đình nếu như lúc nào mâu thuẫn thì con cái khó mà nhận định đúng đắn về giá trị của đạo đức và rơi vào con đường tội lỗi, bê tha. Thế nên con người cần phải biết cách đối nhân xử thế, của cải, vinh hoa cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. 

Điềm lành thứ 3: Tích lũy phước báo
Tích lũy ở đây chính là nhà chứa điều thiện ắt sẽ có niềm vui, nhà tích chứa điều ác thì sẽ có tai ương. Những gia đình chú ý đức hạnh thì dù chuyện đang chờ, cũng sẽ hưng thịnh. Nhưng nếu gia đình làm điều ác thì sớm muộn cũng suy bại mà thôi.
Trong gia đình nếu cha mẹ làm điều tốt thì ắt con cái cũng sẽ noi theo mà thôi. Nếu cha mẹ trồng những cái cây, thì con cái là người hưởng trái ngọt. Cha mẹ có tích lũy thì con cái mới nhận được của để dành.
Theo Truy Nguyệt/Phunutoday

#Phật #dạy #điềm #lành #để #thấy #rõ #gia #đình #có #phúc #báo

[rule_2_plain]

#Phật #dạy #điềm #lành #để #thấy #rõ #gia #đình #có #phúc #báo

[rule_2_plain]

#Phật #dạy #điềm #lành #để #thấy #rõ #gia #đình #có #phúc #báo

[rule_3_plain]

#Phật #dạy #điềm #lành #để #thấy #rõ #gia #đình #có #phúc #báo

Phật dạy một gia đình nếu như xuất hiện 3 điềm lành báo hiệu gia đình có phúc báo sau đây thì chắc chắn là phúc khí đang tới. Gia đình gặp nhiều may mắn, trường thọ và tài lộc dư giả.

Cách nhìn người để biết họ tà hay chánh

Ăn chặn tiền từ thiện sẽ phải chịu quả báo thế nào?

Bí ẩn những nền văn minh của người ngoài hành tinh?

Bí ẩn ngọn núi hình kim tự tháp trên hành tinh lùn Ceres

Điềm lành thứ nhất: Coi trọng chữ hiếu
Sự thịnh vượng của một quốc gia là nằm ở việc hòa thuận, hiếu thảo, sinh năng và tiết kiệm. Người xưa có dạy đạo hiếu đứng đầu trăm điều thiện, cha mẹ chính là Phật sống ở trong nhà. Nếu gia đình nào coi trọng đạo hiếu hơn vật chất thì gia đình đó sẽ ngày càng hưng vượng.
Hiếu thuận với cha mẹ chính là nền tảng của gia đình. Cha mẹ là gốc rễ của gia đình, chỉ khi phần gốc đứng vững thì cả gia đình mới có thể hạnh phúc mỹ mãn. Con người ta thường chỉ biết tìm kiếm, cúng bái để mong sao nhiều vạc bạc, vật chất. Nhưng lại không biết cúng dường cha mẹ mới chính là phương pháp cúng dường cao quý nhất.
Bởi thế nên một gia đình chỉ cần coi trọng đạo hiếu, phúc báo ắt sẽ tự tìm đến. Còn nếu khinh chữ hiếu thì cho dù cả đời có thắp hương bái Phật thì cũng sẽ không có phúc đức. 

Điềm lành thứ 2: Tu thân tu đức
Nếu gia đình của bạn coi trọng việc tu thân tu đức thì chắc chắn sẽ gia đạo thịnh vượng, vận may tìm đến. Người trong gia đình làm gì cũng suôn sẻ và bình an.
Một người có đức hạnh thì chắc chắn dù đi đâu cũng được kính trọng, đạt được thành tựu lớn.
Một gia đình nếu như lúc nào mâu thuẫn thì con cái khó mà nhận định đúng đắn về giá trị của đạo đức và rơi vào con đường tội lỗi, bê tha. Thế nên con người cần phải biết cách đối nhân xử thế, của cải, vinh hoa cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. 

Điềm lành thứ 3: Tích lũy phước báo
Tích lũy ở đây chính là nhà chứa điều thiện ắt sẽ có niềm vui, nhà tích chứa điều ác thì sẽ có tai ương. Những gia đình chú ý đức hạnh thì dù chuyện đang chờ, cũng sẽ hưng thịnh. Nhưng nếu gia đình làm điều ác thì sớm muộn cũng suy bại mà thôi.
Trong gia đình nếu cha mẹ làm điều tốt thì ắt con cái cũng sẽ noi theo mà thôi. Nếu cha mẹ trồng những cái cây, thì con cái là người hưởng trái ngọt. Cha mẹ có tích lũy thì con cái mới nhận được của để dành.
Theo Truy Nguyệt/Phunutoday

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Phật #dạy #điềm #lành #để #thấy #rõ #gia #đình #có #phúc #báo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button