Đạo Mẫu

Phật dạy: 5 bước thay đổi vận mệnh từ khổ sang sướng

Vận mệnh con người vốn đã được định sẵn từ khi sinh ra, nhưng có quyết tâm thì con người vẫn có thể thay đổi được vận mệnh của mình.

Người biết thay đổi vận mệnh chính là biết cố gắng ngay lập tức thay đổi quan niệm, thói quen, suy nghĩ của mình, thành tâm làm điều thiện, nhất tâm niệm Phật là đại bổ cho công việc này, cuối cùng có thể phá được nghiệp báo. trói buộc của kiếp trước và mở ra cuộc sống mới cho tương lai, trở thành người xây dựng vận mệnh đúng đắn nhất. Thay đổi vận mệnh vốn có, tăng dần phước đức, trí tuệ, đắc quả vị hiền triết, cảnh giới hoàn mỹ, thiện lương.

Người xưa nói: “Con người nếu không phải là bậc thánh thì làm sao không mắc lỗi? Biết sửa sai mới là điều tốt lành lớn nhất”. Đó là khuyến khích những người có ý chí sửa lỗi làm lành, thay đổi vận mệnh, đối với những lỗi lầm trong quá khứ không nên nản lòng.

Tất cả những quả báo gặp phải trong cuộc đời của chúng ta đều dựa trên nguyên lý nhân quả của Phật pháp. Tất cả những kết quả do “nghiệp quá khứ” cộng với “nghiệp hiện tại” sẽ trở thành “nghiệp hiện tại”. “.

Thông thường mà nói, nguyên nhân vốn có trong quá khứ (vốn đã tạo nên hiện thực) thì khó thay đổi, nhưng hậu quả của tương lai chúng ta có thể thay đổi theo quy luật, mấu chốt của sự thay đổi này chính là biến đổi “điều kiện hiện tại” mà thay đổi hiện trạng, tức là thay đổi hai điều kiện bên trong và bên ngoài, cái gọi là hai điều kiện bên trong và bên ngoài tức là “nội ý nghiệp”, “thân khẩu ý bên ngoài”, nếu ba nội tâm, thân khẩu ý đã bị biến đổi. , quả báo hiện tại sẽ dần dần được thay đổi.

Chúng ta đã hiểu rõ nguyên lý này, nếu có thể thực hành nó như quy luật, tất cả hậu quả và vận mệnh đều nằm trong tay chúng ta.

  • Sự tiến bộ của người học Phật là xem xét phiền não và thói quen của mình có giảm bớt hay không?
  • Trí tuệ có phát triển hay không?
  • Việc xử lý sự việc có đúng hay không?
  • Có tầm nhìn cho tương lai không?

Đó là trí tuệ và cũng là nơi quay về tu tập để sửa mình sau này. Dưới đây là 5 bước Phật chỉ để thay đổi vận mệnh từ khổ đau thành hạnh phúc mỗi người cần ghi nhớ.

1. Ăn năn

Hãy sám hối những tội lỗi mình đã phạm trong kiếp này và kiếp trước, và tuyệt đối không cho mình suy nghĩ, nói hay làm điều ác.

Nếu không, nghiệp cũ không trả hết, nghiệp mới đã tạo, sẽ không có ngày thoát khỏi khổ đau.

2. Chấp nhận và vượt qua

Hãy vui vẻ chấp nhận những quả báo đau đớn mà bạn đang phải nhận và cố gắng vượt qua chúng bằng những hành động tích cực, thực tế.

3. Tu tâm tính

Hãy từng bước trau dồi tư cách theo lời nói bằng cách nghe lời hay hơn nữa và thực hành những lời dạy đó để tạo thân tâm an lạc cho mình và mọi người xung quanh, cùng nhau hướng đến bến bờ giác ngộ, hạnh phúc, giải thoát thực sự.

Nếu bạn tránh xa tà niệm, nuôi dưỡng thiện ý và tu dưỡng tính cách, những con rồng và thần hộ mệnh chắc chắn sẽ phù hộ và hướng dẫn bạn trong mọi bước đường.

4. Làm việc thiện

Hãy chân thành làm những việc thiện trong cuộc sống và để tích lũy phước báu, là cội nguồn cho hạnh phúc trọn vẹn của thế giới và thế giới ngày nay và trong tương lai.

5. Giữ lời “truyền miệng” cho bản thân:

Biết rõ một người, không cần nói chuyện, lại để cho người ta ba phần không gian, đây cũng là một chút “khẩu đức” cho chính mình.

Trách một người thì không phải chịu trách nhiệm, hãy để lại ba phần không gian cho người đó, đây cũng là để dành một chút bao dung cho bản thân.

Có công thì không phải đòi hết, chừa ba gian cho người ta, đây cũng là một chút khiêm tốn cho chính mình. Không cần phải lấy hết thảy thuận lợi, hãy để cho người ta ba phần không gian, đây cũng là để dành một chút dung túng cho chính mình.

Nhân tài không nên quá kiêu ngạo, hãy để lại ba phần dung nhan cho người, đây cũng là tự mình bằng lòng một chút.


Thông tin thêm

Phật dạy: 5 bước thay đổi vận mệnh từ khổ sang sướng

#Phật #dạy #bước #thay #đổi #vận #mệnh #từ #khổ #sang #sướng

[rule_3_plain]

#Phật #dạy #bước #thay #đổi #vận #mệnh #từ #khổ #sang #sướng

Vận mệnh con người vốn dĩ được định sẵn từ khi sinh ra, nhưng nếu quyết tâm, người ta vẫn có thể thay đổi được vận mệnh của mình.

Lời Phật dạy về sống có đại khí, hiên ngang giữa đất trời

Lời Phật dạy: Toan tính không đem lại cho bạn hạnh phúc

Bị hổ rượt, chàng trai cầu cứu đức Phật và lời khuyên đáng suy ngẫm

Tên xấu sẽ ảnh hưởng cả đời: Có đúng không?

 

Một con người biết thay đổi vận mệnh là biết ngay lập tức ra sức thay đổi quan niệm, thói quen, suy nghĩ, chí thành làm thiện, nhất tâm niệm Phật là trợ duyên lớn bổ sung cho việc làm này, cuối cùng có thể phá được trói buộc nghiệp cảm của kiếp trước và mở đầu một cuộc sống mới nhất cho tương lai, thành một người xây dựng vận mệnh đúng đắn nhất. Khiến cho vận mệnh vốn có được thay đổi, dần dần phước đức trí huệ tăng trưởng và đạt đến quả vị thánh hiền, cảnh giới hoàn hảo đạo đức chí thiện.
Người xưa nói rằng: “con người không phải thánh hiền làm sao không lỗi? Biết lỗi mà sửa là điều thiện lớn nhất”. Đó là khích lệ những người có ý chí sửa lỗi hướng thiện và thay đổi vận mệnh, đối với những sai lầm đã qua không nên nản lòng lùi bước.
Tất cả những quả báo gặp phải trong cuộc sống chúng ta dựa theo lý nhân quả của Phật pháp mà nhìn, tất cả quả báo là do “nghiệp nhân quá khứ” cộng thêm “nghiệp duyên hiện tại” sẽ thành “quả báo hiện tại”.
Thông thường mà nói, nhân vốn có ở quá khứ (đã tạo thành sự thật rồi) thì khó mà thay đổi nhưng quả báo của vị lai chúng ta có thể như lý như pháp mà cải đổi, mấu chốt của chuyển biến này là chuyển biến “duyên hiện tại” mà chuyển biến duyên hiện tại tức là thay đổi hai duyên nội ngoại, cái gọi là hai duyên nội ngoại tức “nội Ý nghiệp”, ”ngoại Thân Khẩu nghiệp”, nếu ba nghiệp nội ngoại thân khẩu ý đã được thay đổi thì quả báo hiện tại sẽ dần dần được thay đổi.
Chúng ta đã hiểu rõ lý này, nếu có thể như lý như pháp mà thực hành thì tất cả quả báo vận mệnh nằm ở trong tay ta.

Tiến bộ của người học Phật là xem xét phiền não, tập khí của mình có giảm bớt hay không?
Trí huệ có tăng trưởng hay không?
Xử lý sự việc có đúng đắn hay không?
Có cái nhìn xa trông rộng cho tương lai hay không?

Đó tức là trí huệ và cũng là chổ quay về y theo đó tu hành sửa đổi cho chính mình về sau. Dưới đây là 5 bước Phật chỉ để thay đổi vận mệnh từ khổ sang sướng mỗi người cần nhớ.
1. Sám hối
Hãy sám hối những tội lỗi đã gây tạo trong đời này và những đời trước đồng thời ngăn bản thân tuyệt đối không được nghĩ, nói, hoặc làm việc ác.
Nếu không thì nghiệp cũ thì chưa trả hết, nghiệp mới thì đã tạo thêm, sẽ không có ngày thoát khổ.
2. Chấp nhận và vượt qua
Hãy biết hoan hỷ chấp nhận những quả báo khổ đau đang nhận lấy và cố gắng vượt qua bằng những hành động tích cực, thực tế.

3. Tu dưỡng tâm tính
Hãy từng bước tu dưỡng tâm tánh theo lời bằng cách nghe lắng nghe các lời hay nhiều hơn và thực hành những lời dạy đó để tạo dựng an lạc thân tâm cho bản thân và mọi người xung quanh, cùng hướng tới bến bờ giác ngộ, an vui, giải thoát thật sự.
Nếu bạn xa lìa ác tâm, nuôi dưỡng thiện tâm, tu dưỡng tâm tánh thì chư long thiên, hộ pháp chắc chắn sẽ tùy duyên âm thầm gia hộ, dẫn dắt cho bạn trên từng bước đường đời, đạo.
4. Làm việc thiện lành
Hãy thành tâm làm những việc thiện lành trong đời sống và để tích lũy phước và công đức, làm nguồn cội cho tròn vẹn hạnh phúc thế gian và xuất thế gian của ngày nay và mai sau.
5. Hãy lưu giữ “khẩu đức” cho mình:
Biết rõ về một người, không cần phải tận nói, hãy lưu lại cho người ta ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu lại chút “khẩu đức” cho mình.
Trách một người không cần phải tận trách, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút độ lượng cho mình.
Có công không cần đòi hỏi tận cùng, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khiêm nhường cho mình. Đúng lý cũng không cần đoạt tận, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khoan dung cho mình.
Tài năng đừng quá ngạo mạn, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu chút nội hàm cho mình.

#Phật #dạy #bước #thay #đổi #vận #mệnh #từ #khổ #sang #sướng

[rule_2_plain]

#Phật #dạy #bước #thay #đổi #vận #mệnh #từ #khổ #sang #sướng

[rule_2_plain]

#Phật #dạy #bước #thay #đổi #vận #mệnh #từ #khổ #sang #sướng

[rule_3_plain]

#Phật #dạy #bước #thay #đổi #vận #mệnh #từ #khổ #sang #sướng

Vận mệnh con người vốn dĩ được định sẵn từ khi sinh ra, nhưng nếu quyết tâm, người ta vẫn có thể thay đổi được vận mệnh của mình.

Lời Phật dạy về sống có đại khí, hiên ngang giữa đất trời

Lời Phật dạy: Toan tính không đem lại cho bạn hạnh phúc

Bị hổ rượt, chàng trai cầu cứu đức Phật và lời khuyên đáng suy ngẫm

Tên xấu sẽ ảnh hưởng cả đời: Có đúng không?

 

Một con người biết thay đổi vận mệnh là biết ngay lập tức ra sức thay đổi quan niệm, thói quen, suy nghĩ, chí thành làm thiện, nhất tâm niệm Phật là trợ duyên lớn bổ sung cho việc làm này, cuối cùng có thể phá được trói buộc nghiệp cảm của kiếp trước và mở đầu một cuộc sống mới nhất cho tương lai, thành một người xây dựng vận mệnh đúng đắn nhất. Khiến cho vận mệnh vốn có được thay đổi, dần dần phước đức trí huệ tăng trưởng và đạt đến quả vị thánh hiền, cảnh giới hoàn hảo đạo đức chí thiện.
Người xưa nói rằng: “con người không phải thánh hiền làm sao không lỗi? Biết lỗi mà sửa là điều thiện lớn nhất”. Đó là khích lệ những người có ý chí sửa lỗi hướng thiện và thay đổi vận mệnh, đối với những sai lầm đã qua không nên nản lòng lùi bước.
Tất cả những quả báo gặp phải trong cuộc sống chúng ta dựa theo lý nhân quả của Phật pháp mà nhìn, tất cả quả báo là do “nghiệp nhân quá khứ” cộng thêm “nghiệp duyên hiện tại” sẽ thành “quả báo hiện tại”.
Thông thường mà nói, nhân vốn có ở quá khứ (đã tạo thành sự thật rồi) thì khó mà thay đổi nhưng quả báo của vị lai chúng ta có thể như lý như pháp mà cải đổi, mấu chốt của chuyển biến này là chuyển biến “duyên hiện tại” mà chuyển biến duyên hiện tại tức là thay đổi hai duyên nội ngoại, cái gọi là hai duyên nội ngoại tức “nội Ý nghiệp”, ”ngoại Thân Khẩu nghiệp”, nếu ba nghiệp nội ngoại thân khẩu ý đã được thay đổi thì quả báo hiện tại sẽ dần dần được thay đổi.
Chúng ta đã hiểu rõ lý này, nếu có thể như lý như pháp mà thực hành thì tất cả quả báo vận mệnh nằm ở trong tay ta.

Tiến bộ của người học Phật là xem xét phiền não, tập khí của mình có giảm bớt hay không?
Trí huệ có tăng trưởng hay không?
Xử lý sự việc có đúng đắn hay không?
Có cái nhìn xa trông rộng cho tương lai hay không?

Đó tức là trí huệ và cũng là chổ quay về y theo đó tu hành sửa đổi cho chính mình về sau. Dưới đây là 5 bước Phật chỉ để thay đổi vận mệnh từ khổ sang sướng mỗi người cần nhớ.
1. Sám hối
Hãy sám hối những tội lỗi đã gây tạo trong đời này và những đời trước đồng thời ngăn bản thân tuyệt đối không được nghĩ, nói, hoặc làm việc ác.
Nếu không thì nghiệp cũ thì chưa trả hết, nghiệp mới thì đã tạo thêm, sẽ không có ngày thoát khổ.
2. Chấp nhận và vượt qua
Hãy biết hoan hỷ chấp nhận những quả báo khổ đau đang nhận lấy và cố gắng vượt qua bằng những hành động tích cực, thực tế.

3. Tu dưỡng tâm tính
Hãy từng bước tu dưỡng tâm tánh theo lời bằng cách nghe lắng nghe các lời hay nhiều hơn và thực hành những lời dạy đó để tạo dựng an lạc thân tâm cho bản thân và mọi người xung quanh, cùng hướng tới bến bờ giác ngộ, an vui, giải thoát thật sự.
Nếu bạn xa lìa ác tâm, nuôi dưỡng thiện tâm, tu dưỡng tâm tánh thì chư long thiên, hộ pháp chắc chắn sẽ tùy duyên âm thầm gia hộ, dẫn dắt cho bạn trên từng bước đường đời, đạo.
4. Làm việc thiện lành
Hãy thành tâm làm những việc thiện lành trong đời sống và để tích lũy phước và công đức, làm nguồn cội cho tròn vẹn hạnh phúc thế gian và xuất thế gian của ngày nay và mai sau.
5. Hãy lưu giữ “khẩu đức” cho mình:
Biết rõ về một người, không cần phải tận nói, hãy lưu lại cho người ta ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu lại chút “khẩu đức” cho mình.
Trách một người không cần phải tận trách, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút độ lượng cho mình.
Có công không cần đòi hỏi tận cùng, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khiêm nhường cho mình. Đúng lý cũng không cần đoạt tận, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khoan dung cho mình.
Tài năng đừng quá ngạo mạn, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu chút nội hàm cho mình.

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Phật #dạy #bước #thay #đổi #vận #mệnh #từ #khổ #sang #sướng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button