Đạo Mẫu

Phật dạy biết khoan dung chính là Tu dưỡng

Bao dung không phải cho người khác, bao dung cho chính mình. Trẻ bao dung thì đường đời thuận lợi, về già bao dung thì gia đạo bình an.

Khi chúng ta học được lòng khoan dung, chúng ta sẽ đạt được rất nhiều mà không mất gì cả, những lợi ích như sau:

1. Được yêu thương

Người và người sống trên đời trân trọng nhau bằng tình cảm thì sẽ trường tồn, nếu trân trọng nhau bằng vật chất thì sẽ tan biến. Nếu bạn đối xử với những lỗi lầm bằng một trái tim rộng lượng, bạn sẽ được tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu mến. Dù không kết bạn thì cũng chẳng thù.

2. Hãy hạnh phúc

Ghét người thì lòng không an, biết buông, biết buông thì mới thực sự giải thoát. Không ai có thể ghét một ai đó nhưng hãy sống tử tế. Vì ôm mối hận nên mới buồn, nên khoan dung với người là bao dung với chính mình, buông tha cho nhau khỏi những điều đen tối.

3. Được ban phước

Trên đời có sinh tử, nhân quả thì kẻ nào khoan dung, báo thù trả thù đều sẽ được báo ân sâu sắc. Nếu trên đời này nhân quả đến muộn, thì người sống biết khi nào nên dừng, nhất định sẽ không làm những điều tiêu cực khiến cuộc sống bế tắc, đó cũng được coi là phúc khí của họ.


Thông tin thêm

Phật dạy biết khoan dung chính là Tu dưỡng

#Phật #dạy #biết #khoan #dung #chính #là #dưỡng

[rule_3_plain]

#Phật #dạy #biết #khoan #dung #chính #là #dưỡng

Khoan dung không phải cho người, khoan dung là để cho mình. Trẻ biết khoan dung thì đường đời thuận lợi, già biết khoan dung thì thanh thản bình an. 

Luân hồi chuyển kiếp dưới lăng kính khoa học

Bí ẩn người thằn lằn – một sinh vật ở đầm lầy Mỹ

“Bàn tay Phật” khổng lồ giữa cánh đồng Nội Mông

Không ai giàu 3 họ nghĩa là gì?

Nhà chăm tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư

Phụ nữ có 7 nét tướng này sẽ có phúc khí dồi dào, vượng phu ích tử

 
Khi học được khoan dung, chúng ta sẽ được rất nhiều điều mà không mất cái gì, những điều được ấy như sau:

1. Được tình yêu
Người với người sống trên đời quý trọng nhau bằng tình cảm thì bền lâu, quý trọng nhau bằng vật chất thì tan biến. Lấy lòng rộng rãi mà đối đãi với sai lầm thì tất được trọng vọng, nể phục, yêu mến. Dẫu không thành bạn thì cũng chẳng kết thù.
2. Được yên vui
Hận người thì lòng mình không an, biết bỏ qua, biết buông xuống thì mới thực sự giải thoát. Không ai hận người mà sống tử tế được, vì ôm hận mà buồn phiền, nên khoan dung với người chính là khoan dung với mình, buông tha nhau khỏi những điều tăm tối.
3. Được phúc báo
Nếu trên đời có luân hồi nhân quả thì người biết khoan dung, lấy ơn báo oán tất được phúc báo sâu dày. Nếu trên đời này nhân quả đến muộn, thì người sống biết điểm dừng tất sẽ không làm những việc tiêu cực khiến cuộc sống bế tắc, đó cũng được coi là phúc báo của mình.

#Phật #dạy #biết #khoan #dung #chính #là #dưỡng

[rule_2_plain]

#Phật #dạy #biết #khoan #dung #chính #là #dưỡng

[rule_2_plain]

#Phật #dạy #biết #khoan #dung #chính #là #dưỡng

[rule_3_plain]

#Phật #dạy #biết #khoan #dung #chính #là #dưỡng

Khoan dung không phải cho người, khoan dung là để cho mình. Trẻ biết khoan dung thì đường đời thuận lợi, già biết khoan dung thì thanh thản bình an. 

Luân hồi chuyển kiếp dưới lăng kính khoa học

Bí ẩn người thằn lằn – một sinh vật ở đầm lầy Mỹ

“Bàn tay Phật” khổng lồ giữa cánh đồng Nội Mông

Không ai giàu 3 họ nghĩa là gì?

Nhà chăm tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư

Phụ nữ có 7 nét tướng này sẽ có phúc khí dồi dào, vượng phu ích tử

 
Khi học được khoan dung, chúng ta sẽ được rất nhiều điều mà không mất cái gì, những điều được ấy như sau:

1. Được tình yêu
Người với người sống trên đời quý trọng nhau bằng tình cảm thì bền lâu, quý trọng nhau bằng vật chất thì tan biến. Lấy lòng rộng rãi mà đối đãi với sai lầm thì tất được trọng vọng, nể phục, yêu mến. Dẫu không thành bạn thì cũng chẳng kết thù.
2. Được yên vui
Hận người thì lòng mình không an, biết bỏ qua, biết buông xuống thì mới thực sự giải thoát. Không ai hận người mà sống tử tế được, vì ôm hận mà buồn phiền, nên khoan dung với người chính là khoan dung với mình, buông tha nhau khỏi những điều tăm tối.
3. Được phúc báo
Nếu trên đời có luân hồi nhân quả thì người biết khoan dung, lấy ơn báo oán tất được phúc báo sâu dày. Nếu trên đời này nhân quả đến muộn, thì người sống biết điểm dừng tất sẽ không làm những việc tiêu cực khiến cuộc sống bế tắc, đó cũng được coi là phúc báo của mình.

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Phật #dạy #biết #khoan #dung #chính #là #dưỡng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button