Đạo Mẫu

Phúc báo của con cái đều liên quan đến cha mẹ

Cha mẹ thường xuyên làm việc thiện, tích đức thì con cái sẽ được phúc báo. Ngược lại, nếu cha mẹ gây ác nghiệp, con cái sẽ phải trả nợ cho đến khi chết.

Phật dạy: Bố thí không phải là hết, bố thí là mãi mãi, vì bố mẹ làm việc thiện là cha mẹ làm việc thiện, mọi phước báo con cái đều được hưởng từ lòng nhân từ của cha mẹ.

Phật dạy: ” Cha mẹ nhân từ sinh đức cho con ”, hay: ” Đời cha ăn mặn, đời con khát nước ”. Những chân lý này, dù đã trải qua bao nhiêu thập kỷ, vẫn sẽ luôn giữ nguyên giá trị.

Cha mẹ thường xuyên làm việc thiện, tích đức thì con cái sẽ được phúc báo. Ngược lại, nếu cha mẹ gây ác nghiệp, con cái sẽ phải trả nợ cho đến khi chết.

Khi một đứa trẻ chào đời, người gần gũi nhất với chúng sẽ là cha mẹ. Mỗi hành động, lời nói, tính cách của con cái cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cha mẹ. Nếu cha mẹ là người luôn mở lòng giúp đỡ người nghèo khó thì ngay từ nhỏ con cái đã thấy được điều này nên khi lớn lên sẽ sống tử tế.

Đó là lý do tại sao người ta nói rằng phước của cha mẹ ảnh hưởng đến con cái. Nếu cha mẹ làm điều tốt, đứa trẻ sẽ trở thành người tốt. Và nếu cha mẹ là người trả thù công ơn, nói lời cay nghiệt, hãm hại người tốt thì khi lớn lên đứa trẻ sẽ không phải là người lương thiện.

Nếu cha mẹ là người hủy hoại môi trường thì con cái họ sẽ sống trong môi trường ô nhiễm. Nếu cha mẹ là kẻ trộm vô ơn, con cái cũng có thể khó lương thiện. Nếu cha mẹ trồng cây, thì con cái chính là người được hưởng quả ngọt. Nếu cha mẹ có tích lũy, con cái sẽ nhận được tiền tiết kiệm của mình.

Cha mẹ tu phước, tích đức làm việc thiện thì tự nhiên sau này sẽ mang lại nhiều phúc lành cho con cái. Nếu cha mẹ không tích đức, làm việc thiện, kiếm tiền bất chính thì sau này con cái chắc chắn sẽ phải chịu nhiều quả báo, không được cha mẹ phù hộ độ trì.

Cha mẹ bố thí cho người ăn xin một bát cơm sẽ giúp con cái sau này nếu gặp điều xui xẻo. Nếu cha mẹ giúp người có miếng cơm manh áo thì con cái họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Khi con người làm việc thiện, Trời Đất đều biết, sẽ có phúc báo. Những việc làm tốt chỉ là những đức tính tiêu cực. Người nào tích đức càng nhiều thì phúc đức cho bản thân và gia đình càng lớn.

Người xưa vẫn dạy: Một đời làm quan, chín đời báo oán. Nếu làm quan tốt sẽ là phúc lớn cho con cháu sau này. Và nếu bạn hành động như một quan chức xấu, sở hữu tài sản công và tư, và sử dụng tên công của bạn để thực hiện những âm mưu bất chính, bạn đang tạo nghiệp và làm tổn hại đến phúc lợi của con cái bạn.

Theo Truy Nguyệt / Khoevadep


Thông tin thêm

Phúc báo của con cái đều liên quan đến cha mẹ

#Phúc #báo #của #con #cái #đều #liên #quan #đến #cha #mẹ

[rule_3_plain]

#Phúc #báo #của #con #cái #đều #liên #quan #đến #cha #mẹ

Cha mẹ thường xuyên hành thiện, tích đức thì chắc chắn là con cái sẽ được hưởng phúc báo. Ngược lại nếu cha mẹ gây ác nghiệp thì con cái sẽ phải trả nhiệu nợ cho đến lúc chết thì thôi.

Top nền văn minh “kỳ lạ” không ăn nhập với dòng lịch sử chính thống

Nếu chết vì tai nạn, dịch bệnh: Ta sẽ tái sanh về đâu?

Bí ẩn cậu bé Ấn Độ nhớ và nhận ra gia đình kiếp trước

Mở kinh Pháp tại nhà: Lợi ích không thể nghĩ bàn

Phật dạy: Cho đi không phải là hết, cho đi là còn mãi, vì cho đi chính là cha mẹ đang hành thiện, mọi phúc báo con cái đều hưởng từ việc thiện lương của cha mẹ.
Phật dạy: ”Cha mẹ hiền lành để đức cho con”, hay là: ”Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Những chân lý này dù trải qua bao nhiêu thập kỷ thì vẫn sẽ mãi giữ nguyên giá trị.
Cha mẹ thường xuyên hành thiện, tích đức thì chắc chắn là con cái sẽ được hưởng phúc báo. Ngược lại nếu cha mẹ gây ác nghiệp thì con cái sẽ phải trả nhiệu nợ cho đến lúc chết thì thôi.
Một đứa con khi sinh ra, người gần gũi với chúng nhất sẽ là cha mẹ. Mọi hành động, lời nói, tính cách của con cái cũng ảnh hưởng đến cha mẹ rất nhiều. Ví như cha mẹ là những người lúc nào mở lòng từ bi giúp đỡ người nghèo thì con cái từ nhỏ cũng đã nhìn thấy điều này, nên khi lớn lên chúng sẽ sống nhân hậu.

Đó là lý do vì sao nói phúc báo của cha mẹ là ảnh hưởng đến con cái. Cha mẹ làm điều tốt, thì con sẽ trở thành người tốt. Còn nếu như cha mẹ là người lấy oán báo ân, buông lời cay độc, hãm hại người lành, thì đứa con khi lớn lên cũng đâu thể nào là người lương thiện.
Nếu như cha mẹ là người tàn phá môi trường thì ắt con cái sẽ sống trong môi trường ô nhiễm. Nếu cha mẹ là phường trộm cắp vô ơn thì con cái cũng có thể là người khó mà thật thà, trung thực. Nếu cha mẹ trồng những cái cây, thì con cái là người hưởng trái ngọt. Cha mẹ có tích lũy thì con cái mới nhận được của để dành. 

Người làm cha làm mẹ gieo trồng ruộng phúc, tính đức làm việc thiện thì tự nhiên sau này con cái sẽ có nhiều phúc báo. Nếu cha mẹ không tích đức hành thiện, kiếm tiền bất chính thì sau này chắc chắn là con cái sẽ phải chịu nhiều báo ứng, không được hưởng phúc báo từ cha mẹ.
Cha mẹ bố thí cho người ăn xin một bát cơm thì sau này con cái có lỡ sa cơ lỡ vận thì sẽ có được người khác giúp đỡ. Cha mẹ giúp người một manh áo thì con cái sẽ suốt đời no ấm. Con người hành thiện thì Trời đất đều biết, ắt có phúc báo. Hành thiện chính là chỉ âm đức. Người càng tích âm đức càng nhiều phúc báo cho bản thân và gia đình càng lớn.
Người xưa vẫn dạy: Một đời làm quan, chín đời chịu oán. Nếu bạn làm một vị quan tốt là tích phúc báo lớn cho con cho cháu sau này. Còn nếu bạn làm một vị quan tồi, chiếm hữu của công thành của tư, mượn công danh để mưu đồ bất chính thì chính là đang tạo nghiệp, tổn phúc báo của con cháu.
Theo Truy Nguyệt/Khoevadep

#Phúc #báo #của #con #cái #đều #liên #quan #đến #cha #mẹ

[rule_2_plain]

#Phúc #báo #của #con #cái #đều #liên #quan #đến #cha #mẹ

[rule_2_plain]

#Phúc #báo #của #con #cái #đều #liên #quan #đến #cha #mẹ

[rule_3_plain]

#Phúc #báo #của #con #cái #đều #liên #quan #đến #cha #mẹ

Cha mẹ thường xuyên hành thiện, tích đức thì chắc chắn là con cái sẽ được hưởng phúc báo. Ngược lại nếu cha mẹ gây ác nghiệp thì con cái sẽ phải trả nhiệu nợ cho đến lúc chết thì thôi.

Top nền văn minh “kỳ lạ” không ăn nhập với dòng lịch sử chính thống

Nếu chết vì tai nạn, dịch bệnh: Ta sẽ tái sanh về đâu?

Bí ẩn cậu bé Ấn Độ nhớ và nhận ra gia đình kiếp trước

Mở kinh Pháp tại nhà: Lợi ích không thể nghĩ bàn

Phật dạy: Cho đi không phải là hết, cho đi là còn mãi, vì cho đi chính là cha mẹ đang hành thiện, mọi phúc báo con cái đều hưởng từ việc thiện lương của cha mẹ.
Phật dạy: ”Cha mẹ hiền lành để đức cho con”, hay là: ”Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Những chân lý này dù trải qua bao nhiêu thập kỷ thì vẫn sẽ mãi giữ nguyên giá trị.
Cha mẹ thường xuyên hành thiện, tích đức thì chắc chắn là con cái sẽ được hưởng phúc báo. Ngược lại nếu cha mẹ gây ác nghiệp thì con cái sẽ phải trả nhiệu nợ cho đến lúc chết thì thôi.
Một đứa con khi sinh ra, người gần gũi với chúng nhất sẽ là cha mẹ. Mọi hành động, lời nói, tính cách của con cái cũng ảnh hưởng đến cha mẹ rất nhiều. Ví như cha mẹ là những người lúc nào mở lòng từ bi giúp đỡ người nghèo thì con cái từ nhỏ cũng đã nhìn thấy điều này, nên khi lớn lên chúng sẽ sống nhân hậu.

Đó là lý do vì sao nói phúc báo của cha mẹ là ảnh hưởng đến con cái. Cha mẹ làm điều tốt, thì con sẽ trở thành người tốt. Còn nếu như cha mẹ là người lấy oán báo ân, buông lời cay độc, hãm hại người lành, thì đứa con khi lớn lên cũng đâu thể nào là người lương thiện.
Nếu như cha mẹ là người tàn phá môi trường thì ắt con cái sẽ sống trong môi trường ô nhiễm. Nếu cha mẹ là phường trộm cắp vô ơn thì con cái cũng có thể là người khó mà thật thà, trung thực. Nếu cha mẹ trồng những cái cây, thì con cái là người hưởng trái ngọt. Cha mẹ có tích lũy thì con cái mới nhận được của để dành. 

Người làm cha làm mẹ gieo trồng ruộng phúc, tính đức làm việc thiện thì tự nhiên sau này con cái sẽ có nhiều phúc báo. Nếu cha mẹ không tích đức hành thiện, kiếm tiền bất chính thì sau này chắc chắn là con cái sẽ phải chịu nhiều báo ứng, không được hưởng phúc báo từ cha mẹ.
Cha mẹ bố thí cho người ăn xin một bát cơm thì sau này con cái có lỡ sa cơ lỡ vận thì sẽ có được người khác giúp đỡ. Cha mẹ giúp người một manh áo thì con cái sẽ suốt đời no ấm. Con người hành thiện thì Trời đất đều biết, ắt có phúc báo. Hành thiện chính là chỉ âm đức. Người càng tích âm đức càng nhiều phúc báo cho bản thân và gia đình càng lớn.
Người xưa vẫn dạy: Một đời làm quan, chín đời chịu oán. Nếu bạn làm một vị quan tốt là tích phúc báo lớn cho con cho cháu sau này. Còn nếu bạn làm một vị quan tồi, chiếm hữu của công thành của tư, mượn công danh để mưu đồ bất chính thì chính là đang tạo nghiệp, tổn phúc báo của con cháu.
Theo Truy Nguyệt/Khoevadep

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Phúc #báo #của #con #cái #đều #liên #quan #đến #cha #mẹ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button