Hỏi Đáp

Poster Child Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ tamlinhviet.org.

Đang xem: Poster child là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Điểm Danh Các Món Chè Huế Nổi Tiếng Mà Bạn Có Thể Làm Tại Nhà

a poster child of sth The company has been the poster child of denial among those convinced of global warming.

Xem thêm: Xem Kim Lâu Là Gì? Cách Tính Tuổi Kim Lâu Chính Xác Nhất Cách Tính Kim Lâu 2021

a child with a particular illness or disability whose picture is on posters to raise money to help children who have the same illness or disability:
As a March of Dimes poster child, she was a bright, carefree child who refused to let her disability get in the way of playing like the other kids.
It”s certainly not a great game, except perhaps as a poster child for the kitchen-sink development mentality of a console generation in its twilight months.
In this way, the media acquired a poster child upon which to lavish its attention, enabling album sales to approach 200,000 units.
At the time of its release in 2005, the game was considered the poster child for failures in innovative games.
Colotl has become a poster child in the controversy over the 287(g) law which allows police to turn illegal immigrants over to immigration.
Zora uses him as a poster child for her campaign to allow talented non-students in university classes.
The definition of poster child has since been expanded to a person of any age whose attributes or behaviour are emblematic of a known cause, movement, circumstance or ideal.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên tamlinhviet.org tamlinhviet.org hoặc của tamlinhviet.org University Press hay của các nhà cấp phép.

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamlinhviet.org English tamlinhviet.org University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button