Huyền Tích Về Quan Đệ Tam – Quản Lý Hiệu Quả Và Thông Minh Nguồn Tiền Của Bạn

Quan Lớn Đệ Tam được tương truyền là vị Quan Lớn tài danh hàng đầu. Ngài được thờ tự tại rất nhiều ngôi đền trên cả nước và thu hút nhiều du khách tới tham quan bái yết.

Đang xem: Quan đệ tam

NỘI DUNG

3 Những ngôi đền thờ Quan đệ Tam nổi tiếng trên cả nước

Thần tích về Quan Đệ Tam

Đệ Tam Tôn Quan là vị Quan Lớn thứ ba trong hàng Ngũ Vị Tôn Ông. Tên đầy đủ của ngài là Đệ Tam Thượng Thiên Hoàng Thái Tử Vương Quan với sắc phong Thủy Tào Điển Sứ – Đệ Tam Thủy Thần Nhạc Đại Vương Thượng Đẳng Tối linh thần.

Xem thêm: Vơ Chồng Khắc Tuổi Tuyệt Mạng, Xem Tuổi Vợ Chồng Nào Lấy Nhau Biệt Ly Tuyệt Mạng

Các thần tích kể rằng vào thời Hùng Duệ Vương thứ 18, giặc ngoại bang tiến đánh xâm lược nước ta. Các vị hiền tài tướng giỏi, cùng các vị thần linh được chiêu mộ về kinh giúp Vua dẹp giặc. Khi sứ giả về đến đất Động Đào, dòng nước hai bên bờ sông cuộn sóng hồng âm vang trời. Đức Vua Cha Bát Hải nhờ sứ giả báo vua Hùng sẽ triệu 2 em, 10 tướng, chiêu mộ binh sĩ trong vòng 10 ngày để phò giúp vua. Ba trong 10 vị tướng được chọn là Quan lớn Thượng, Quan Đệ Tam và Quan Đệ Tứ. Dưới sự chỉ huy của Vua Cha Bát Hải, các ngài đã cùng nhau xuất quân đánh giặc trên 8 cửa biển nước Nam. Kết quả 5 đạo quân Thục đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Xem thêm: Ất Sửu 1985 Nam Mạng, Tử Vi Trọn Đời, Xem Để Biết Năm Nào Phát Tài Đổi Đời

*
*
*

Oản Tài Lộc dâng lễ Quan Lớn Đệ Tam

Ngoài ra, Oản cô Tâm còn có rất nhiều mẫu oản Nghệ Thuật khác được tạo hình công phu, bắt mắt, thích hợp để dâng lễ Tứ Phủ. Qúy vị có thể tham khảo thêm để lựa chọn oản lễ đẹp nhất dâng nhà ngài.

Bản văn Quan Lớn Đệ Tam

Trịnh giang biên doành ngân sở bắc

Đôi vầng hồng soi rạng nam minh

Con vua thủy quốc Động Đình

Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng

Tài gồm vẹn thung dung hòa mặc

Bẩm sinh thành tư chất long nhan

Thỉnh mời thái tử đệ tam

Phi phương diện mạo dung nhan khác thường

Hằng tấu đối thiên đường thủy phủ

Chốn nam minh quy đủ bốn phương

Ra uy chấp chính kỷ cương

Cần cân nảy mực sửa sang cõi đời

Chốn long giai cầm quyền thay chúa

Phép màu quan tối tú tối linh

Lệnh truyền thủy bộ chư dinh

Sửa sang đai giáp chơi miền trần gian

Chiếc thuyền lan nổi dòng Xích Bích

Đua mái chèo du lịch bốn phương

Có phen tuần thú sông Thương

Trở về tỉnh Bắc, Quế Dương, Lục Đầu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button