Vương Hiệu Của “12 Vị Hành Khiển Và 12 Phán Quan Hành Khiển Năm 2017 Đinh Dậu

Trong vũ trụ có sao Mộc (木星 Mộc tinh) mà phương Đông gọi là sao Thái Tuế (太歲), 12 năm quanh hết một vòng mặt trời. Hàng năm đi ngang qua một cung trên đường Hoàng đạo, ứng với 12 cung từ Tý đến Hợi. Khi sao Mộc đi vào cung Tý năm đó gọi là năm Tý, đến cung Sửu năm đó là năm Sửu …vào cung Hợi là năm Hợi. Vì vậy đó là sao năm hay sao Thái Tuế và được tôn là vị “Hành khiển thập nhị chi Thần” (行遣十二之神). Người xưa, với quan niệm phong phú về thần linh đã không coi đơn giản đó là một ngôi sao mà thần linh hoá thành 12 vị thần hành khiển (quan văn), hành binh (quan võ) gọi là thập nhị Đại vương hành khiển và tin rằng đó là những người thay mặt Ngọc Hoàng – vị vua của thiên giới trông coi mọi việc trên thế gian, mỗi vị một năm theo chu kỳ của 12 con giáp. Bắt đầu là năm Tý, năm cuối cùng là năm Hợi, hết năm Hợi lại quay trở lại với vị Đại vương hành khiển của 12 năm trước.

Đang xem: Quan hành khiển năm 2017

Các vị đại vương này còn gọi là đương niên chi thần, mỗi vị có trách nhiệm cai trị thế gian trong cả năm, xem xét mọi việc hay dở của từng người, từng gia đình, từng thôn xã cho đến từng quốc gia để định công luận tội, tâu lên Thượng đế. Thượng đế, căn cứ vào bản công tội đó để chỉ thị cho người mới xuống cai trị biết để định công, tội. Bên cạnh mười hai vị hành khiển là mười hai phán quan. Đại vương hành khiển lo việc thi hành những mệnh lệnh của Ngọc Hoàng còn phán quan thì lo việc ghi chép công, tội của mọi người, mọi gia đình, mọi thôn xã. Trong các vị hành khiển, có vị nhân từ, có vị cương trực và cũng có vị khắc nghiệt. Nếu năm đó gặp vị hành khiển nhân từ, cương trực, đức độ thì nhân dân no đủ, khang thái, ít thiên tai, dịch bệnh. Ngược lại, năm nào đói kém nhiều, bệnh tật, tai ách, loạn lạc triền miên nhân gian tin rằng đó là hoạ do vị hành khiển năm đó giận dữ giáng xuống.

Vương Hiệu Của 12 Vị Hành Binh, Hành Khiển Và Phán Quan Là:

Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

Năm Sửu: Triệu vương hành khiển, Tam thập lục thương hành binh chi thần, Khúc tào phán quan.

Năm Dần: Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.

Năm Mão: TrịnhVương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

Năm Thìn: Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.

Năm Tị: Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan.

Năm Ngọ: Tần Vương Hành khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.

Năm Mùi: Tống Vương Hành khiển, Ngũ Đạo hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan.

Năm Thân: Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh chi thần, Tống Tào phán quan.

Năm Dậu: Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc hành binh chi thần, Cự Tào phán quan.

Năm Tuất: Việt Vương Hành khiển, Thiên Bá hành binh chi thần, Thành Tào phán quan.

Năm Hợi: Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan.

Mỗi năm trong các bài văn khấn giao thừa khi dâng hương ngoài trời đều khấn danh vị của các vị quan hành khiển cùng các vị phán quan, năm nào thì khấn danh vị cũng như phải sắm áo vải đúng màu với đương niên hành khiển năm ấy. Tên các vị hành khiển theo thập nhị địa chi, nhưng màu sắc bài vị, quần áo tuân theo phép ngũ hành:

Năm hành Kim (Canh, Tân) màu trắng;

Năm hành Mộc (Giáp, Ất) màu xanh;

Năm hành Thủy (Nhâm, Quý) màu đen;

Năm hành Hỏa (Bính, Đinh) màu đỏ;

Năm hành Thổ (Mậu, Kỷ) màu vàng;

Ngũ phương. Ngũ hành

Ngũ phương, ngũ hành Ngũ đế là do ngũ lão cai quản thống ngự năm phương bảo hộ cho tất cả mọi sinh linh trên thế gian. Nên khi thỉnh mười hai vị đương niên đều phải khấn ngũ phương. Và bất cứ làm việc gì khấn đến câu “Ngũ Sắc, Ngũ Phương, Ngũ Vị, Ngũ Hành, Ngũ Tinh …” đều là khấn Ngũ Lão.

Nếu nhân gian hiểu được quyền lực tối cao của Ngũ Lão mà tấu thỉnh “Ngũ Lão chân kinh” thì mọi nghiệp kiếp tự lánh xa.

Con người trí tuệ, công danh hiển đạt thân hình và sắc mặt hoàn mỹ tiền tài tự đến.

Ngũ phương ngũ lão đích danh hiệu phân biệt vi:

Đông phương thanh đế.

Thanh linh thủy lão cửu khí thiên quân.

Nam phương xích đế.

Đan linh chân lão tam khí thiên quân,

Trung ương hoàng đế.

Huyền linh Hoàng Lão nhất khí thiên quân,

Tây phương bạch đế.

Hạo linh hoàng lão thất khí thiên quân,

Bắc phương hắc đế.

Ngũ linh huyền lão ngũ khí thiên quân.

Đông phương an bảo hoa lâm thanh linh thủy lão, hiệu viết thương đế, tính diêm húy khai minh, tự linh uy ngưỡng. Đầu đội thanh tinh ngọc quan, y cửu khí thanh vũ y. Thường giá thương long, kiến thuần kỳ, tùng thần giáp ất, quan tướng cửu thập vạn nhân. Thượng đạo cửu thiên chi hòa khí, hạ dẫn cửu tuyền chi lưu phương, dưỡng nhị nghi dĩ trường tồn, hộ âm dương dĩ vĩnh xương.

Nam phương phạm bảo xương dương đan linh chân lão, hiệu viết xích đế, tính đỗng phù, húy cực viêm, tự xích nỗ. Đầu đội xích tinh ngọc quan, y tam khí đan vũ phi y. Thường giá đan long, kiến chu kỳ, tùng thần bính đinh, quan tướng tam thập vạn nhân. Thượng đạo thái thanh huyền nguyên chi linh hóa, hạ hòa tam khí chi đào dong, lệnh vạn vật chi vĩnh tồn, vận thiên tinh chi nam hạ.

Trung ương ngọc bảo nguyên linh nguyên lão, hiệu viết hoàng đế, tính thông ban, húy nguyên thị, tự hàm xu nữu. Đầu đội hoàng tinh ngọc quan, y ngũ sắc phi y. Thường giá hoàng long, kiến hoàng kỳ, tùng thần mậu kỷ, quan tướng thập nhị vạn nhân. Thượng đẳng tự nhiên chi hòa, hạ toàn ngũ thổ chi linh, thiên địa thủ dĩ bất khuy, âm dương dụng chi bất khuynh.

Tây phương thất bảo kim môn hạo linh hoàng lão, hiệu viết bạch đế, tính thượng kim,húy xương khai, tự diệu phách bảo, nhất tự bạch chiêu cự. Đầu đội bạch tinh ngọc quan, y bạch vũ phi y. Thường giá bạch long, kiến tố kỳ, tùng thần canh tân, quan tướng thất thập vạn nhân. Thượng đạo hồng tinh vu thượng thiên, hạ hòa chúng sinh vu linh cù.

Bắc phương đỗng âm sóc đơn úc tuyệt ngũ linh huyền lão, hiệu viết hắc đế, tính hắc tiết, húy linh hội, tự ẩn hầu cục, nhất tự diệp quang kỉ. Đầu đội huyền tinh ngọc quan, y huyền vũ phi y. Thường giá hắc long, kiến tạo kỳ, tùng thần nhâm quý, quan tướng ngũ thập vạn nhân. Thượng đạo Ngũ Đế chi lưu khí, hạ chửng sinh sinh chi chúng hòa, hộ nhị nghi nhi bất khuynh, bảo quần mệnh dĩ vĩnh an.

*

 

LỄ KHẤN TẤT NIÊN

(Bài cúng tất niên và lễ đầu năm khấn bài này chỉ thay câu hết năm sang câu năm mới)

 

Việt nam quốc…… địa chỉ……

Hôm nay ngày……

Gia đình đệ tử…

Làm lễ tất niên

Có đồ lễ gồm:……

Nay thỉnh. Hoàng Thiên thổ địa. Cung nghinh tam giới. Ngũ Phương Ngũ Đế. Lệnh thừa ngài kiểm soát nhân gian. Mời ngài Việt Vương hành khiến, Thiên Bá hành binh, chi thần Thành Tào phán quan trên vâng lệnh thượng đế cai quản năm Mậu Tuất giáng hạ giám sát thiện ác, bảo hộ con người và muôn vàn sinh linh đang sống dưới hạ giới trực thuộc nhân gian.

Xem thêm: Tuổi Quý Dậu Sinh Năm 1993, Tuổi Quý Dậu 1993 Hợp Màu Gì Năm 2021

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình,

Tam giới, thần thánh chư thiên.

Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ,

Nhạc phủ vạn pháp thần thông.

Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh.

Cung duy Thổ Công Táo Quân thiên đình.

Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Thổ Gia Thổ Trạch Tứ Phương Ứng Giáng.

Thỉnh Môn Thần, Phúc Sự.

Thỉnh Tĩnh Thần Thanh Thủy.

Thỉnh Hỏa Thần Thượng thiên

Thỉnh Bếp Thần Linh Hỏa.

Thỉnh Vua Bếp Tam Tài.

Thỉnh Xí Thần.

Thỉnh Khố Cung Thần trông nom trông gia nhân.

Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế.

Kính thỉnh vị Niên trực, Nguyệt Trực, Nhật Trực, Thời Trực.

Kính thỉnh Mười hai vị đương niên cai quản các niên.

Tý niên, Sửu niên, Dần niên, Mão niên, Thìn niên, Tỵ niên, Ngọ niên, Mùi niên, Thân niên, Dậu niên, Tuất niên, Hợi niên.

Nay năm cũ sắp qua đệ tử con làm lễ tất niên mời các vị. Mời vị Việt Vương hành khiến, Thiên Bá hành binh, chi thần Thành Tào phán quan làm việc năm Mậu Tuất.

Kính thỉnh ngài: Lưu Vương hành khiến, Ngũ Ôn hành binh, chi thần Nguyễn Tào phán quan. Nhận lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hạ giáng làm việc năm Kỷ Hợi.

Nay mời Tam giới thần thánh, thập phương cao chân, Kim niên Thái tuế chí đức tôn thần, các vị thần tiên hạ giáng.

Đệ tử cùng với gia nhân lòng thành dâng lên lễ nghi cầu bái.

Nay dâng tam tửu:

Chén thứ nhất mời rượu Thượng Thiên tiên nhân Thánh đế thiên tôn.

Chén thứ hai mời: Địa tiên đại đạo địa phủ thông thiên Thánh đế thiên tôn

Chén thứ ba mời: Tiên nhân rượu hoa đào mãn diện thơm ngát trung thiên thần tiên đắc đạo uy thần bảo hộ trong năm qua.

Nay rượu Long Hổ thông tình. Hương đèn bảo chúc một đàn.

Cầu xin thần thánh Uy linh hiển hách, Đại hiển thần thông,

Sang năm mới bảo hộ cho toàn gia thân thể khỏe mạnh.

Thần thái minh mẫn. Thiên mệnh vững bền. Thọ vận dài lâu.

Nếu như có hạn mời rằng:

Thanh long về biển cả. Bạch hổ lên rừng xanh. Địa bàn xoay vận tốt. Phong thủy chuyển hồi hoàn. Vận như mặt trời mọc buổi sớm. Như cưỡi mây bay đi. Tiền tài như nước mùa xuân dâng lên khi mưa xuống. Người già thêm thọ. Người trẻ thêm phúc. Trung niên thì đại vận hưng khởi. Trên trời ngũ tinh tiễn trăm phúc. Nhân gian cửu diệu chẳng tai ương. Tai qua phúc đến. Lớn nhỏ bình an. Cửa nhà sạch sẽ. Trăm phúc cùng đến. Cầu được che chở. Mọi việc suôn sẻ.

Xin dâng lễ một lòng tỏ bày kính cẩn.

Giờ…năm… tháng…ngày tốt hỏa tốc phụng hành.

Xem thêm: Camera Quan Sát Hikvision Đàm Thoại 2 Chiều Thông Minh, Camera Nói Chuyện Trực Tiếp Như Thế Nào

Linh đàn phụng sự. Vĩnh bảo cát tường.

 

*

 

click để xem Giờ xuất hành, xông nhà, khai trương năm Kỷ Hợi:

https://tamlinhviet.org/tien-chon-ngay.html

https://tamlinhviet.org/than-tien-chon-ngay/938-xem-ngay-gio-xuat-hanh-khai-truong-10-ngay-dau-nam-ky-hoi-nien-2019-thap-nhat-hoang-dao-ky-hoi-农历己亥年十日黄道吉.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button