SẤM GIẢNG

Thông báo
Trong trường hòa hợp quí đồng đạo và quí khách ko truy cập được tràng này thì xin mời quí vị truy vấn thanh lịch trang http://www.hoahaotruyền thông.org. Kinh báo mang đến quí đồng đạo và quí khách.

Danh sách pháp âm
*
*
*
*
Băng thi vnạp năng lượng lý thuyết 14» ĐGV Thái Thị Tiểng43249
Băng thi văn học thuyết 13» ĐGV Thái Thị Tiểng10021
Băng thi văn học thuyết 12» ĐGV Thái Thị Tiểng6614
Băng thi vnạp năng lượng giáo lý 11» ĐGV Thái Thị Tiểng5618
Băng thi văn lý thuyết 10» ĐGV Thái Thị Tiểng5520
Băng thi văn học thuyết 09» ĐGV Thái Thị Tiểng6014
Băng thi văn giáo lý 08» ĐGV Thái Thị Tiểng5017
Băng thi văn học thuyết 07» ĐGV Thái Thị Tiểng4716
Băng thi vnạp năng lượng lý thuyết 06» ĐGV Thái Thị Tiểng6425
Băng thi văn lý thuyết 05» ĐGV Thái Thị Tiểng5023
Băng thi vnạp năng lượng giáo lý 04» ĐGV Thái Thị Tiểng6628
Băng thi vnạp năng lượng đạo giáo 03» ĐGV Thái Thị Tiểng7623
Băng thi văn học thuyết 02» ĐGV Thái Thị Tiểng13338
Băng thi văn uống giáo lý 01» ĐGV Thái Thị Tiểng33656
Niệm Namo Amituofo» Chưa biết (VN)9914
Niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (Nhạc 1-Ca Sĩ niệm)» Chưa biết (VN)22524
Niệm A DI ĐÀ PHẬT (Nhạc_Nhóm Nam Nữ)» Chưa biết (VN)799
Niệm A DI ĐÀ PHẬT (Nhạc_Nhóm)» Chưa biết (VN)578
Niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT» Thích Trí Thoát11923
Niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT» ĐGV Nguyễn Văn uống Mạnh17628
Ý nghiệp (2)» Giáo lý viên Vi Thị Kiên14019
Ý nghiệp (1)» Giáo lý viên Vi Thị Kiên23855
Luật Nhân Quả» Giáo lý viên Huỳnh Văn Hơn38332
Niệm phật chứng tỏ (2)» Đọc giảng viên: Nguyễn Vnạp năng lượng Mạnh12323
Niệm phật minh chứng (1)» Đọc giảng viên: Nguyễn Vnạp năng lượng Mạnh18221
Niệm: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT» Ngọc Ngoan – Văn uống Mạnh462201
Niệm: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT» Diệu Thuận17430
Bình giảng: “Tu đền nợ cố mang lại rồi, thì sau bắt đầu được ngồi và đứng tòa sen.”» Giáo lý viên Huỳnh Thị Kim Loan34746
Bình giảng: Quy y thì khá hành y, Giữ lòng thanh hao tịnh tự bi giúp đới (2)» Giáo lý viên Huỳnh Thị Bạch Lê14623
Bình giảng: Quy y thì hơi hành y, Giữ lòng tkhô cứng tịnh từ bỏ bi giúp đới (1)» Giáo lý viên Huỳnh Thị Bạch Lê15926
Ân TỔ TIÊN CHA MẸ» Giáo lý viên Huỳnh Thị Bạch Lê26753
Chữ PHƯỚC vào học thuyết Phật Giáo Hòa Hảo» Tu sĩ Nguyễn Thế Truyền22239
Sự cúng lạy của bạn cư sĩ tại gia Phật giáo Hòa Hảo» Bé Klặng Chi – Bé Nhỏng Ý592119
Pháp môn Tịnh Độ» Giáo lý viên Huỳnh Thị Kyên ổn Loan28253
Snóng giảng GIÁC MÊ TÂM KỆ (2)» Nhóm ĐGV PGHH22345
Snóng giảng GIÁC MÊ TÂM KỆ (1)» Nhóm ĐGV PGHH36269
Giữ trọn niềm tin» Giáo lý viên Bùi Trung Hậu32634
Snóng giảng KHUYẾN THIỆN (2)» Nhóm ĐGV Trần Kyên Lợi (2)26851
Sấm giảng KHUYẾN THIỆN (1)» Nhóm ĐGV Trần Kyên ổn Lợi (2)35361
Sấm giảng SẤM GIẢNG (2)» Nhóm ĐGV Trần Klặng Lợi (1)23138
Tài Liệu Từ trang :http://hoahaotruyền thông.myplus.org/#Home
1 2 3 …… 23 24 25 » »»