Hỏi Đáp

Sấm Sét Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sấm Trong Tiếng Anh Sấm Sét Trong Tiếng Anh Là Gì

Nhiệt độ lên đến hàng ngàn độ, liên tục có bão từ nó tạo ra âm thanh cực lớn giống như tiếng sấm sét.

Đang xem: Sấm sét tiếng anh là gì

There are temperatures thousands of degrees, there are continuous magnetic storms that create huge, basically thunder– like sounds.
Tôi sẽ rất vui được giúp mọi người xây một chỗ trú mưa, tuy nhiên tôi không nghĩ rằng đó là tiếng sấm sét đâu.
Hãy nhớ rằng vị thiên sứ đã cất lời nói “như tiếng sấm sét, khiến cho đất nơi họ đang đứng phải rung chuyển” (Mô Si A 27:11).
Remember that the angel spoke “with a voice of thunder, which caused the earth to shake” (Mosiah 27:11).
Nhưng cuộc sống của An Ma đã thay đổi khi một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng ông và nói với ông như tiếng sấm sét.
But Alma’s life changed when an angel of the Lord appeared to him and spoke with a voice of thunder.
Khi những lời thúc giục này đến, chúng thường không ngăn chúng ta lại ngay tức khắc, vì tiếng nói của Thánh Linh của Thượng Đế không phải như tiếng sấm sét.
When these promptings come, they will not generally stop us in our tracks, for the Spirit of God does not speak with a voice of thunder.
“Và cũng có cơn giông tố lớn và khủng khiếp nổi lên, cùng những tiếng sấm sét kinh hồn, đến nỗi nó làm rung chuyển cả trái đất như sắp vỡ tan.
“And there was also a great and terrible tempest; and there was terrible thunder, insomuch that it did shake the whole earth as if it was about to divide asunder.
“Tiểu đoàn tiền tiêu đã tiến quân trong đêm hướng về phía đỉnh Trojan, và khi chúng tôi đến Parlog, mưa bắt đầu rơi như trút nước với cả tiếng sấm sét và ánh chớp….
“The forward battalion had advanced during the night towards the Trojan peak, and when we made it to Parlog the shower began, followed by volcanic thunder and sheet lightning.

Xem thêm: Streaming Là Gì Và Những Điều Bạn Nên Biết Về Nó? Stream Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào

Một thiên sứ đã hiện ra cùng ông và các con trai của Mô Si A và “giáng xuống như trong một đám mây, và cất lời nói với họ như tiếng sấm sét” (Mô Si A 27:11).
An angel had appeared to him and to the sons of Mosiah and “descended as it were in a cloud; and he spake as it were with a voice of thunder” (Mosiah 27:11).
(Rô-ma 1:20) Hãy nghĩ đến những tia chớp lóa mắt, tiếng sấm sét ầm ầm vang dội trong cơn mưa bão, nét huy hoàng của thác nước hùng vĩ, vẻ bao la bát ngát của bầu trời đầy sao!
(Romans 1:20) Just think of the blinding flashes and rumbling booms of a thunderstorm, the glorious cascade of a mighty waterfall, the overwhelming vastness of a starry sky!
7 Và này, thiên sứ ấy đã nói với bọn cha như tiếng sấm sét, và cả mặt đất arung chuyển dưới chân bọn cha, và tất cả bọn cha đều ngã xuống đất, vì bsự kính sợ Chúa đã bao trùm lấy bọn cha.
7 And behold, he spake unto us, as it were the voice of thunder, and the whole earth did atremble beneath our feet; and we all fell to the earth, for the bfear of the Lord came upon us.
“Phải, tôi sẽ rao truyền cho từng người, bằng tiếng sấm sét, về sự hối cải và kế hoạch cứu chuộc, để họ hối cải mà đến với Thượng Đế của chúng ta, hầu không còn thêm một sự sầu khổ nào nữa trên khắp mặt đất này.”
“Yea, I would declare unto every soul, as with the voice of thunder, repentance and the plan of redemption, that they should repent and come unto our God, that there might not be more sorrow upon all the face of the earth.”
2 Phải, tôi sẽ rao truyền cho từng người, bằng tiếng sấm sét, về sự hối cải và kế hoạch cứu chuộc, để họ hối cải mà ađến với Thượng Đế của chúng ta, hầu không còn thêm một sự sầu khổ nào nữa trên khắp mặt đất này.
2 Yea, I would declare unto every soul, as with the voice of thunder, repentance and the plan of redemption, that they should repent and acome unto our God, that there might not be more sorrow upon all the face of the earth.
“Phải, tôi sẽ rao truyền cho từng người, bằng tiếng sấm sét, về sự hối cải và kế hoạch cứu chuộc, để họ hối cải mà đến với Thượng Đế của chúng ta, hầu không còn thêm một sự sầu khổ nào nữa trên khắp mặt đất này.
“Yea, I would declare unto every soul, as with the voice of thunder, repentance and the plan of redemption, that they should repent and come unto our God, that there might not be more sorrow upon all the face of the earth.
30 Và chuyện rằng, khi chúng nghe tiếng nói này và thấy rằng đó không phải là tiếng sấm sét hay tiếng huyên náo ồn áo, nhưng này, đó là một atiếng nói hết sức dịu dàng, tựa hồ như một lời thì thầm, và nó quả thật xuyên thấu tận tâm hồn—
30 And it came to pass when they heard this avoice, and beheld that it was not a voice of thunder, neither was it a voice of a great tumultuous noise, but behold, it was a bstill voice of perfect mildness, as if it had been a whisper, and it did pierce even to the very soul—
Người ta nghe tiếng nói và tiếng sấm sét vang rền, và rồi vị thiên sứ quả quyết nhân danh Đấng Tạo hóa Cao cả của chúng ta mà rằng: “Không còn có thì-giờ nào nữa; nhưng đến ngày mà vị thiên-sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình thổi loa thì sự mầu-nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn”.
Voices and thunders are heard, and then the angel swears by our Grand Creator: “There will be no delay any longer; but in the days of the sounding of the seventh angel, when he is about to blow his trumpet, the sacred secret of God . . . is indeed brought to a finish.”
11 Và như tôi đã nói với các người, trong lúc họ đi khắp nơi để achống lại Thượng Đế, này, một bvị thiên sứ của Chúa chiện ra cùng họ; và vị này giáng xuống như trong một đám mây, và cất lời nói với họ như tiếng sấm sét, khiến cho đất nơi họ đang đứng phải rung chuyển.
11 And as I said unto you, as they were going about arebelling against God, behold, the bangel of the Lord cappeared unto them; and he descended as it were in a dcloud; and he spake as it were with a voice of thunder, which caused the earth to shake upon which they stood;
Tôi tưởng tượng nó sẽ như thế nào nếu tôi đứng nơi đó sáng ngời giống như một thiên sứ, với đôi tay giơ cao, cất tiếng nói sấm sét.

Xem thêm: Cách Vái LạY PhậT đÚng Cách Tránh PhạM Và NhữNg LưU Ý Khi Dâng Lễ Chùa

I imagined what it would be like if I were standing there shining like an angel, with my hands raised, speaking with a voice of thunder.
“Thình lình, ông đứng lên và bằng một tiếng nói như sấm sét, hoặc tiếng gầm của sư tử, la lên những lời sau đây mà tôi có thể nhớ được hầu hết:
“On a sudden he arose to his feet, and spoke in a voice of thunder, or as the roaring lion, uttering, as near as I can recollect, the following words:
Một ngày nọ, “trong khi ông đang đi khắp nơi để phá hoại giáo hội của Thượng Đế” với sự tháp tùng của các con trai của Mô Si A, thì một “vị thiên sứ của Chúa hiện ra cùng họ; và vị này giáng xuống như trong một đám mây, và cất lời nói với họ như tiếng sấm sét, khiến cho đất phải rung chuyển.”
One day, “while he was going about to destroy the church of God” in company with the sons of Mosiah, an “angel of the Lord appeared unto them; and he descended as it were in a cloud; and he spake as it were with a voice of thunder, which caused the earth to shake.”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button