Sự Linh Ứng Khi Đọc Tụng Chú Đại Bi, Linh Ứng Chú Đại Bi

Từ bao lâu nay, dân gian Việt Nam và dân chúng khắp 10 phương đều thấy được sự linh nghiệm, hiển linh của thần chú Đại Bi giải nghiệp – Thần chú của Phật Pháp. Chú Đại Bi có công năng vi diệu giúp chúng sanh giải thoát ba đường ác, cứu khổ cứu nạn con người khỏi kẻ ác và ma quỷ hãm hại, giúp chúng sanh vượt mọi khó khăn, phiền não, đưa con người đến với sự giác ngộ, và vãn sanh cõi Tây Phương.

Đang xem: Sự linh ứng khi đọc tụng chú đại bi

Lý Do Ra Đời Của Chú Đại Bi Và Phát Nguyện Của Quan Thế Âm Bồ Tát

Thần chú Đại Bi được trích từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật diễn nói trong một buổi pháp thoại với đầy đủ các vị Chư Phật, Chư Pháp, Chư Tăng khắp đất trời.

Trong pháp hội này, Quan Thế Âm Bồ Tát vì nghĩ đến chúng sanh với tâm đại từ đại bi, Ngài mong muốn chúng sanh được an vui, diệt trừ được tất thảy bệnh tật, sống lâu, được giàu có, được tiêu trừ toàn bộ nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp, được chứng quả thành tựu công đức, được thành tựu tất cả thiện căn, không lo sợ hãi, được mong cầu đầy đủ như ý, Ngài đã nói ra câu thần chú này.

*

Chú Đại Bi được xuất phát từ Kim khẩu của Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là linh chú Đại Bi.

Ngài cho biết: Vào vô lượng ức kiếp trước, khi Ngài được Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai vì nghĩ đến chúng sanh, mà mong muốn Đức Quan Âm Bồ Tát thọ trì tâm chú này để mang đến lợi ích vô lượng cho chúng sanh trong đời vị lai. Lúc ấy Ngài mới ở ngôi sơ địa, khi nghe Chú Đại Bi, Ngài liền chứng vượt lên đệ Bát Địa. Vui mừng trước oai lực của thần chú Đại Bi, Ngài liền phát đại nguyện: Nếu trong đời vị lai, có thể làm lợi ích an vui vì chúng sanh bằng thần chú Đại Bi giải nghiệp thì xin cho thân Ngài có ngàn tay ngàn mắt. Lập tức, thành ý nguyện. Từ đó, chúng ta thường thấy hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Nghìn tay nghìn mắt là biểu tượng cho lòng từ bi và trí tuệ của Ngài ban khắp thế giới chúng sanh. Ngài dùng nghìn mắt để quan sát thấy được sự khổ đau, mê muội của tất thảy chúng sanh khắp mọi cảnh giới, nghìn tay là để cứu vớt, nâng đỡ vạn vật thoát khỏi cảnh đày đọa, khổ cực, bi ai.

Xem thêm: Dấu X Trong Lòng Bàn Tay (Zalo:0766623979), Chữ X Trong Lòng Bàn Tay

Sức Mạnh Và Uy Lực Của Chú Đại Bi

Bồ Tát Quan Thế Âm từng phát nguyện rằng: “Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác”. Ngài còn nhấn mạnh: Nếu trì tụng thần chú Đại Bi, mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngoại trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện hoặc tâm không được chí thành. Hơn thế nếu, với những kẻ mang nhiều tội ác như: thập ác ngũ nghịch, phỉ báng Phật Pháp, phá hoại chùa chiền, trộm cắp của tăng ni, làm nhơ phạm hạnh nhưng nếu trì tụng Chú Đại Bi thì mọi tội ác cũng được tiêu trừ. Bởi lẽ, mỗi lần trì tụng Chú Đại Bi thì mọi Chư Phật 10 phương đều đến chứng minh công đức, nên các tội ác đều nhờ ân đức của Chư Phật mà tiêu trừ.

*

Thần Chú Đại Bi giải nghiệp

Chính bởi vậy, mà khi ta trì tụng Chú Đại Bi bằng tất cả sự thành tâm của mình thì mọi điều mong ước của bản thân đều trở thành sự thật. Cuộc đời mỗi người khi sinh ra đến khi chết đi chỉ thành tâm mong ước có được một cuộc sống hạnh phúc, ấm no, con cháu đầy đàn, an lạc tuổi già. Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được ước muốn đó.

Một công năng vi diệu khác của Chú Đại Bi chính là sự cứu khổ, cứu nạn. Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao lần chúng ta gặp phải những khó khăn, hiểm nguy, những lần khổ ải, đau thương, bi ai, đi đến con đường cùng thì hãy có niềm tin vào lòng từ bi của Đức Phật Quan Thế Âm, không ngừng trì tụng Chú Đại Bi chắc chắn Ngài sẽ giúp ta bằng những phương tiện thiện xảo để cứu thoát của chúng ta khỏi vòng hiểm nguy, tiến đến cuộc sống hạnh phúc an lạc, sanh vào cõi Phật Tây Phương. Để chú Đại Bi phát huy hết công năng giải thoát cứu khổ, khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, trì chú tụng niệm chú Đại Bi ta đừng quên tự quan sát chính mình, hiểu được tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh đó để thấy tại sao Chú Đại Bi lại có khả năng cứu khổ cứu nạn. Bởi lẽ, có những tội ác của chúng ta được gieo xuống từ kiếp này, hoặc từ muôn vàn kiếp trước mà khi đầu thai chúng ta đã không còn nhớ. Chính hạt giống xấu đã từng gieo ấy đến kiếp này tạo thành quả và chúng ta phải gánh lấy và trải qua. Tụng chú Đại Bi giải nghiệp có khả năng giải thoát con người khỏi khổ đau chính là vì công năng vi diệu phá giải nghiệp ác mà ta đã nói ở trên.

*

trì tụng Chú Đại Bi bằng sự thành tâm thì mọi điều ước muốn đều thành sự thực

Chú Đại Bi còn có cái tên khác là thần chú Diệt ác thú, tà ma. Một công năng siêu tuyệt vời khác của Chú Đại Bi chính là khả năng tiêu trừ ma quỷ, chướng khí, khiến thú dữ phải tránh xa. Sở dĩ, Chú Đại Bi có tác dụng như này là khi ta tụng niệm thần chú Đại Bi với một lòng thành kính, tin tưởng với Đức Phật tự bản thân ta sẽ khởi phát lên tâm từ bi với tất thảy chúng sanh bao gồm cả ác thú. Năng lực của Chú Đại Bi khiến ta có một nguồn năng lực thiện tâm, sáng chói và tinh khiết, nguồn năng lượng này khiến cho tà ma, quỷ dữ, ác thú đều phải cung kính tôn trọng.

Xem thêm: Văn Khấn Cúng Sao Thái Bạch 2020 : Sao Thái Bạch, Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn 2020: Sao Thái Bạch

Thần chú Đại Bi còn là phương tiện giúp giải phóng thân tâm khỏi những vọng tưởng mê lầm, những âu lo trong cuộc sống giúp ta bình tâm an lạc đạt đến sự giác ngộ, an lành trong tâm thức. Thường xuyên trì tụng Chú Đại Bi giải nghiệp, mang theo bên người hình ảnh của Chú Đại Bi và không ngừng tụng niệm, suy nghĩ dù là đọc to thành tiếng hay thầm niệm ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng sẽ nhận được sự bảo vệ, bảo hộ của Đức Phật 10 phương.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button