Sư phụ của sư phụ gọi là gì

Tiếng xưng hô của người Việt rất nhiều mẫu mã, một đại tự nhân xưng hoàn toàn có thể chứa được nhiều giải pháp xưng hô khác nhau. Tại ngôi đầu tiên số ít người ta hoàn toàn có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi trước tiên số những thì nói: họ, bọn chúng tao, chúng mình, lũ tao…Đại từ ở ngôi máy hai, vật dụng bố cũng như vậy.Bạn đã xem: Sư phú của sư prúc Call là gì

Trong quan hệ gia tộc giờ đồng hồ xưng hô cũng khôn xiết nhiều mẫu mã, bao hàm cả phương ngữ. Thí dụ nlỗi tiếng call cha mẹ: bố, tía, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa kể đầy đủ tiếng đã hết được áp dụng thời nay nhỏng áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về cách xưng hô của vk ck sẽ tất cả trên 70 cách: anh – em, ông xã – bà xã, tôi – bản thân, ông chồng ơi – vk ơi…

Vào thời phong kiến, phương pháp xưng hô của người Việt cũng phong phú và đa dạng không hề kém và rất nhiều gì, vày thực trạng lịch sử, cũng chịu tác động vị Trung Hoa. Vấn đề này miêu tả rõ qua những văn uống phiên bản Nôm. Trong chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết giống như chữ di姨trong Hán ngữ,chữ cậu舅viết tương đồng cùng thuộc nghĩa với chữ cữu舅vào Hán ngữ,chữ dượng仗,Tuy viết khá khác một ít, song vẫn thuộc nghĩa cùng với chữ trượng丈vào Hán ngữ… Nói điều này không Tức là dân ta xào nấu hoàn toàn giải pháp viết với xưng hô của bạn Trung Hoa, dẫn chứng là chữ chị姉cùng anh嬰phần lớn viết khác chữ tỉ妣cùng huynh兄vào Hán ngữ; chữ em gái tất cả nhị bí quyết viết là㛪và腌, vẫn không giống với chữ muội妹 trong Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết không giống với chữ đệ弟trong Hán ngữ.

Bạn đang xem: Sư phụ của sư phụ gọi là gì

Ở trên đây, Shop chúng tôi xin ra mắt phương pháp xưng hô với lắp thêm bậc gia tộc, buôn bản hội thời phong loài kiến sinh sống VN, tương ứng với bí quyết xưng hô với thứ bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà các đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ tối đa vào họ:Call là cao tổ高祖(còn dùngđể gọibạn tự đời ông nội trsinh hoạt lên hai đời nữa).

Ông tổ trước tiên hoặc tín đồ khai sáng sủa tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (cha của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (bà bầu của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông cố ngoại:nước ngoài cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông cầm ngoại:nước ngoài cao tổ mẫu外高祖母.

Ông cố (thân phụ của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà chũm (bà bầu của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông vậy (cha của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà vắt (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (phụ huynh của bố mẹ mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phụ mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:nước ngoài tổ phụ外祖父, còn gọi là nước ngoài công外公.

Bà ngoại:nước ngoài tổ mẫu外祖母, còn được gọi là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (tiếng call bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội bản thân với những người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội bản thân so với người khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội vẫn chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội vẫn chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội vợ đã chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội bà xã sẽ chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:nước ngoài tổ phú mẫu外祖父母.

Ông ngoại:nước ngoài tổ phụ外祖父, có cách gọi khác là nước ngoài công外公.

Bà ngoại:nước ngoài tổ mẫu外祖母, còn được gọi là nước ngoài bà外婆.

Tiếng xưng ông ngoại vẫn chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà nước ngoài sẽ chết:ngoại tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (giờ kính xưng):cao đường高堂,con đường thượng堂上.

Cha mẹ:tuy nhiên thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (nhỏ gọi):phụ thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinc phụ生父.

Cha ghẻ, phụ thân kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,trả phụ假父, còn được gọi làdưỡng phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (giờ xưng phụ vương bản thân đối với bạn khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha chết chưa chôn:nỗ lực phụ故父.

Cha bị tiêu diệt sẽ chôn:hiển khảo顯考.

Cha bị tiêu diệt đã lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Quý khách hàng của cha:phú chấp父執.

Mẹ:nương娘,chủng loại thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng làm chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,trường đoản cú mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(con dòng chính và vật dụng Gọi vợ to của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ máy (con mẫu chính với thiết bị Gọi bà xã nhỏ tuổi của cha):thứ mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, chị em ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:chăm sóc mẫu養母.

Mẹ tất cả chồng khác:giá bán mẫu嫁母.

Mẹ bị cha từ bỏ bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ chết không chôn:gắng mẫu故母.

Mẹ chết đã chôn:hiển tỉ顯妣.

Người mẹ đang chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng tín đồ cư tang chị em từ xưng:ai tử哀子.

Con của vk nhỏ dại kêu vợ phệ của phụ thân là:đích mẫu嫡母.

Vợ bé bỏng của cha:trang bị mẫu次母tốt chư mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng chị em mình đối với người khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ phụ huynh bạn đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng Điện thoại tư vấn cha bạn khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng bà mẹ bạn khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh trường đoản cú đường令慈堂, huyên đường萱堂,lệnh huim đường令萱堂.

Tiếng điện thoại tư vấn em gái tuyệt chị của mẹ:di nương姨娘, còn gọi làtòng mẫu從母.

Tiếng Điện thoại tư vấn người mẹ của anh em hoặc của doanh nghiệp đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng Gọi người thiếp đáp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng điện thoại tư vấn cha của người lớn tuổi hơn mình:bá phụ伯父.

Tiếng Điện thoại tư vấn phụ vương của đồng đội hoặc các bạn đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng gọi em gái giỏi chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng call người mẹ của đồng đội hoặc của công ty đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (cùng ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh và em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học tập thuộc thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (giờ Call anh Khi nói chuyện với người khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (giờ tôn xưng anh trai bạn khác):lệnh huynh令兄.

Anh em họ (bé chụ bác):đích đường huynh đệ嫡堂兄弟, đường huynh đệ堂兄弟tốt tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em họ (nhỏ cô, bé cậu, bé dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người bầy anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (Call thân mật):thánh thiện tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em họ (nhỏ cô, con cậu, nhỏ dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, còn được gọi là xá đệ舍弟.

Em (tiếng Điện thoại tư vấn tín đồ khác một bí quyết thân mật):tiểu lão đệ小老弟.

Em trai của bạn khác (giờ tôn xưng em trai tín đồ khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (giờ đồng hồ xưng em mình đối với fan khác):gia đệ家弟.

Em trai (giờ đồng hồ tín đồ anh call em trai):thúc叔.

Em trai (giờ đồng hồ chị dâu Hotline em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (giờ đồng hồ tôn xưng em trai bạn khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm từ, tiếng nhằm điện thoại tư vấn các người thân trong gia đình, hay sử dụng mang đến sản phẩm bên dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, tiểu muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,còn gọi là xá muội舍妹.

Em gái (Hotline thân mật):hiền muội賢妹.

Em gái - thời xưa bà mẹ cùng đem một ck, chị điện thoại tư vấn em là:đễ娣.

Em gái - thời xưa pthảng hoặc xưng em gái là:đễ娣, nói một cách khác là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái tín đồ khác:lệnh muội令妹.

Tiếng tín đồ chồng Call em gái của vk mình:di muội姨妹.

Anh em crúc bác:đồng đường huynh đệ同堂兄弟(Gọi tắt là mặt đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể:sanh甥, tế壻, phái nữ tế女婿.

Người rể nhân từ tài:nhân từ tế賢婿.

Con rể:bán tử半子.

Ông gia và nhỏ rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người nam nhi ngơi nghỉ rể khu vực nhà vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô giữa bạn bè rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn gọi là khâm đệ襟弟.

Em rể (giờ xưng hô thân bằng hữu rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu Khủng, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:lắp thêm tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (tiếng bầy bà Điện thoại tư vấn chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu mình đối với fan khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:bạn nữ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (giải pháp hotline thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, vk cả, vk lớn:đích thê嫡妻,chính thê正妻,vạc thê髮妻, bao gồm thất正室haycông ty phụ主婦(trường đoản cú này còn dùng làm Điện thoại tư vấn phái nữ chủ nhân).

Vợ sau, bà xã lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, cô bé hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ nhỏ xíu, vk hầu, thiếp:sản phẩm thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị ông chồng bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (bạn ông xã gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, một thể nội賤內.

Vợ (bạn ông xã điện thoại tư vấn thân mật):hiền hậu thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng so với vợ:phu nhân夫人.

Vợ dềnh dang của bản thân (giải pháp nói khiêm tốn):拙妻chuyết thê, chuyết kinh拙荊.

Từ call tín đồ vợ:nội tướng內相.

Từ gọi chúng ta mặt hàng mặt vợ:nội thân內親.

mái ấm mặt vợ:nhạc gia岳家(từ bỏ này thường đọc có tác dụng làphụ thân vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, còn được gọi là trượng nhân丈人,ngoại phụ外父,nhạc trượng岳丈tuyệt trượng nhân phong丈人峰(vày ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯tất cả kiểu dáng giống hệt như ông già yêu cầu cha bà xã được call là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha bà xã (sống):nhạc phụ岳父.

Cha vợ (chết) :nước ngoài khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, nói một cách khác là ngoại mẫu外母.

Mẹ vk (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ vk (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, ngoại huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:ngoại đệ外弟,thê đệ妻弟, tiểu cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tè di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng fan ông chồng Hotline em gái của bà xã mình:di muội姨妹.

Anh với em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của người anh:từ bỏ phụ姒婦.

Vợ của người em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ ông xã, đôi lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ ông chồng (giờ call vợ ông xã bạn không giống một cách định kỳ sự):hiền khô kháng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (fan vk gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng tá công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha bà bầu chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, cmùi hương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ chồng (giải pháp nhỏ dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ Hotline bà mẹ ông xã là: đại gia大家.

Anh ông xã (bầy bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, đái thúc小叔.

Em gái của chồng:đái cô小姑.

Em gái của chồng (giải pháp chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tè thẩm小嬸.

Chồng call fan vk của bạn bè vợ mình là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô so với fan khác nhằm chỉ bạn vợ của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Chú hoặc bác trai nói chung:chỏng phụ諸父.

Từ Hotline chung chụ với bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Chú ruột:thúc phụ叔父, mặt đường thúc堂叔(mình tự xưng là mặt đường Tôn堂孫).

Chú hai:nhị thúc二叔.

Chụ vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng crúc bản thân đối với tín đồ khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng chú bạn khác:lệnh thúc令叔.

Chụ của cha mình:tổ thúc祖叔.

Thím (bà xã của chú):thẩm嬸.

Thím (vợ của em chồng):đái thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:đường bá堂伯(mình trường đoản cú xưng là mặt đường tôn堂孫).

Bác gái (vợ của người anh phụ vương mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của phụ thân mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của phụ vương mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (bạn bè trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu với cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vk của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, còn gọi là cấm妗.

Từ Gọi chungcô, thím hay bác bỏ gái:clỗi mẫu諸母.

Cô/dì:a di阿姨(cô bố là tam di三姨, cô tư là tđọng di四姨).

Xem thêm: Ssid Broadcast Ssid Là Gì ? Tìm Hiểu Tổng Quan Về Ssid Công Dụng Của Ssid Và Cách Sử Dụng Ssid Hiệu Quả

Tiếng tôn xưng tín đồ cô lớn tuổi:cô trượng姑丈.

Tiếng cháu từ xưng cùng với cô:đường tôn堂孫.

Dượng (ông chồng của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (ck của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (ck sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị tốt em gái mẹ):di姨.

Dì (chị tốt em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng tín đồ dì mập tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con cái (bố mẹ gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của vk lớn:đích tử嫡子.

Con của bà xã nhỏ:vật dụng tử庶子.

Con thứ:bỏ ra tử支子(trừ nhỏ đầu lòng, những nhỏ khác Gọi là đưa ra tử支子).

Con thiết bị hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (bé cả = thiết bị hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của loại thiết bị (vợ nhỏ):trưởng trang bị tử長庶子.

Con trai vật dụng hai của cái máy (bà xã nhỏ):máy lắp thêm tử次庶子.

Con trai đồ vật bố của dòng sản phẩm công nghệ (vk nhỏ):tam trang bị tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):đồ vật nam次男, sản phẩm tử次子.

Con trai của vợ hai, bà xã cha, vk tư…Call là:thứ nam庶男,sản phẩm tử庶子. (Chụ ý: “thứ”庶ở chỗ này viết không giống chữ “thứ”次vào đàn ông kế (cũng Gọi là sản phẩm công nghệ nam次男tốt sản phẩm tử次子).

Con trai máy cha (kế vật dụng nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai vật dụng tư:tứ nam四男: nói một cách khác là tđọng tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, cháu nó (khiêm từ- tiếng cha mẹ xưng conmình với người khác):tè nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái sản phẩm nhì (kế trưởng nữ):thiết bị nữ次女.

Con gái của vợ nhì, vợ ba, vk tư…gọi là:sản phẩm nữ庶女(chữ “thứ”次viết không giống “thứ”次thực hiện mang đến đàn bà máy hai).

Con gái máy ba:tam nữ三女.

Con gái lắp thêm tư:tứ đọng nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa có chồng:sương nữ孀女.

Con gái chưa đem ck, còn trinh:xử nữ處女, cònHotline là xử tử處子.

Con gái sẽ tất cả chồng:giá chỉ nữ嫁女.

Con gái thương mến, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng con gái bạn khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con không cha mẹ và lũ bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con không cha mẹ bà mẹ trường đoản cú xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con không cha mẹ cả cha và người mẹ tự xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con không cha mẹ cha:孤子cô tử (tín đồ để tang phụ thân nhưng bà mẹ còn sống trường đoản cú xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:mang tử假子, chăm sóc tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con bà xã lẽ:vật dụng tử庶子.

Con tự xưng với cha mẹ là:nhi兒.

Con từ xưng với thân phụ ghẻ là:chấp tử執子.

Cha bà bầu Hotline con cái là:nhi兒.

Tiếng hotline người con yêu mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng Call bé của anh em mình:hiền đức điệt賢姪, cầm cố điệt世姪.

Tiếng tôn xưng bé người khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con hỏng hỏng:bại tử敗子.

Con của ck hoặc vk trước:đưa tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng từ xưng của con (trai cùng gái) đối với phụ vương mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng Điện thoại tư vấn đàn ông của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của vk cả tuyệt nhỏ của vk cả:đích tử嫡子.

Con lai (cha mẹ không cùng huyết thống chủng tộc):hỗn ngày tiết nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh hay em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (nhỏ của anh ý tốt em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, nước ngoài tôn外孫.

Cháu nối mẫu xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,Có nghĩa là nhỏ của bằng hữu chúng ta (bé cô, con cậu con dì) hoặc bà bầu họ (con cô, nhỏ cậu, nhỏ dì).

Cháu gọi là cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sinh tế甥婿.

Cháu đời thiết bị tám:tuy vậy tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm trường đoản cú, giờ đồng hồ để hotline các người thân, thường được sử dụng đến hàng dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú ấy với bác từ bỏ xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu trường đoản cú xưng với bác của phụ vương là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng con cháu trai bạn khác:lệnh điệt令姪.

Vợ con cháu mình:điệt phụ姪婦, cònĐiện thoại tư vấn là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (nhỏ của cháu nội hay con cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chít (cháu sáu đời, bé của chút ít, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy dỗ học (giờ xưng hô tỏ ý tôn kính hoặc thân mật):lão sư老師.

Người chị em sư phụ trách nát dạy bảo nhỏ công ty quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người đàn bà nuôi dạy con dòng nuốm cho tất cả những người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em cùng tổ:đường đệ堂弟.

Môn vật, học tập trò:đệ tử弟子, đồ vật đệ徒弟. môn sanh門生, học sanh學生.

Con em công ty dòng dõi học hành đỗ đạt:tlỗi hương môn đệ書香門第.

Học đưa hoặc quan viên từ xưng (khiêm từ):học sinh學生.

Tiếng Điện thoại tư vấn sư phú của fan khác:lệnh sư令師.

Tiếng điện thoại tư vấn anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng điện thoại tư vấn em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng hotline học trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao đồ dùng.

Tiếng mĩ xưng để điện thoại tư vấn con trẻ, đệ tử bạn khác:cao túc高足xuất xắc thượng túc上足.

Tiếng học tập trò kính xưng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy đã chết:tiên sư先師.

Người trước tiên sáng lập ra một nghề, coi nlỗi ông tổ của nghề đó Điện thoại tư vấn là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học tập thuộc thầy):sư huynh師兄.

Chị (học cùng thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học tập cùng thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học tập thuộc thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người bầy ông tphải chăng tuổi:sĩ phu士夫.

Người đàn ông thông dâm với những người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, con gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi cùng bọn bà góa:cô quả孤寡.

Người bầy bà tất cả ck tiến công trận địa điểm xa:chinh phụ征婦.

Người bầy bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ chủ nhân:nhà phụ主婦.

Tiếng tôn xưng phụ nữ vẫn bao gồm chồng:phu nhân夫人.

Tiếng điện thoại tư vấn phổ biến lũ bà con gái:cô姑.

Tục call con gái chưa ck là:cô姑.

Tiếng trường đoản cú xưng hoặc xưng điện thoại tư vấn người đàn bà khác:cô姑.

Tiếng Call kính trọng giành riêng cho phụ nữ:thái cô太家.

Tiếng điện thoại tư vấn người nữ:cô nương姑娘.

Cô nương công ty (giờ đồng hồ xưng Call bạn khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng prúc nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng phụ nữ sẽ gồm ông chồng cùng ngang tuổi cùng với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô đối với phụ nữ ngang sản phẩm hoặc bao gồm tuổi gần bằng tuổi phụ vương mình:clỗi mẫu諸母.

TRẺ EM

Ttốt em:nhi đồng兒童.

Tthấp nhỏ nhỏ dại dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, bé gái:anh nhi嬰兒.

Tphải chăng sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Tthấp con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Trẻ mất phụ thân mẹ, không ai bít chở:cô lộ孤露.

Ttốt không cha mẹ (mất phụ vương hoặc mất cả phụ vương với mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:tiểu hài nhi小孩兒.

Bé gái:nàng hài nhi女孩兒.

Bé trai:phái mạnh hài nhi男孩兒.

Lũ trẻ, bầy tthấp (giờ bậc tôn trưởng xưng hô với hậu bối):nhi tào兒曹.

Chụ nhỏ bé công ty (giờ xưng Call fan khác):đái hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤPhường BẬC

Tiếng tôn xưng tín đồ bọn ông bự tuổi: lão trượng老丈(chũm già), lão tẩu老叟(nỗ lực già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phiếm chỉ - tiếng điện thoại tư vấn lũ ông phệ tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc bên trên mình mà lại gồm tuổi hotline là:trưởng lão長老.

Người già không nhỏ cháu để nương tựa:cô lão孤老.

Anh (tiếng Hotline lũ ông Khủng tuổi hơn mình):huynh兄.

Anh (giờ Call thân mật):hiền đức huynh賢兄.

Anh (tiếng tôn xưng người nam cùng lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của tín đồ những tuổi (trưởng bối長輩) so với bạn không nhiều tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (giờ đồng hồ Gọi thân mật):hiền lành đệ賢弟.

Em (khiêm từ, người người vợ từ bỏ xưng với những người dân ngang hàng):muội妹.

Con trai, bọn ông vào thân ưa thích, cùng lứa nhưng nhỏ tuổi tuổi hơn bản thân gọi là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng fan bầy ông đứng tuổi hoặc là hơn tuổi thân phụ mình:lão bá老伯.

Tiếng điện thoại tư vấn bạn bé dại tuổi:đái tử小子.

Phãn hữu chỉ bạn tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối Hotline bạn sinc sau là:nhi兒.

Từ chỉ người vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng tín đồ trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc bên dưới so với bậc bên trên hoặc những người dân ngang vai kính xưng với nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

quý khách cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

Bạn btrằn cũ:vậy cựu故舊, nói một cách khác làgắng giao故交, cố kỉnh tri故知.

quý khách hàng bè cổ thuộc chí hướng:chấp hữu執友.

quý khách bè cổ kết làm anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng để Điện thoại tư vấn bạn bè bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng kính xưng giữa các bạn hữu):huynh兄.

Anh các bạn nhơn huệ (giờ kính xưng thân các bạn hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (giờ bạn bè tôn xưng cùng với nhau):những hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:các hạ閣下,

Kẻ lũ em này (tiếng từ xưng khiêm tốn cùng với bạn bè):ngớ ngẩn đệ愚弟.

Em (tiếng dùng để làm call bằng hữu nhỏ tuổi hơn mình):hiền đệ賢弟.

Tiếng nhằm Gọi phụ vương của đồng đội hoặc các bạn đồng học:bá phụ伯父.

Chị (giờ kính xưng so với vợ của doanh nghiệp hoặc đối với đàn bà nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (nhằm Điện thoại tư vấn bà xã bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể đệ tử Phật Điện thoại tư vấn là:tăng-già僧伽(theo công cụ định tứ vị sư trngơi nghỉ lên new Hotline là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo hiện đang có đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng công ty sư già từ xưng:lão nạp老衲.

Tiếng nhà sư nam từ bỏ xưng (khiêm từ):xấu tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc nhà sư phái mạnh trường đoản cú xưng (khiêm từ):bựa đạo貧道.

Tiếng thanh nữ đạo sĩ tự xưng:bựa đạo貧道.

Tiếng ni sư trường đoản cú xưng (khiêm từ):bần ni貧尼.

Phụ con gái xuất gia tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng công ty tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, thiền sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ từ xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà con bên ngoại:nhân thân姻親.

Bà con bên nội (và một họ):nội thân內親.

Bậc học tập mang, đơn vị thẩm mỹ và nghệ thuật có tài năng lớn:đại sư大師.

Cha chị em anh em vợ ông xã nói chung:lục thân六親.

Chàng tuổi tphải chăng (mỹ xưng dành cho những người nam):thiếu niên lang少年郎.

Con em công ty lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua chư hầu, nối ngôi cha:thế tử世子.

Cô phụ dâu:các bạn nương伴娘, còn được gọi là con gái tân tướng女儐相.

Đầy tớ Hotline người sở hữu là:đại gia大家.

Đầy tớ:tứ dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc điện thoại tư vấn nhà là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử so với vua chỏng hầu thuộc bọn họ hotline là:bá phụ伯父.

Người gồm học thức:sĩ phu士夫.

Người tất cả học, học giả:nho sanh儒生.

Người mở màn trong nhà:gia trưởng家長.

Người lớn ttốt nhỏ dại vào đơn vị (từ hotline chung):nhất gia lão tiểu一家老小.

Người nhớ ơn xưng với người làm ơn:ân nhi恩兒.

Người phụ rễ:伴郎chúng ta lang, có cách gọi khác là nam giới tân tướng男儐相.

Người gần gũi trong công ty, hay chỉ người cùng dòng họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị giả Call là:chấp dịch執役.

Thà hiếp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu thiếu phụ bé dại tuổi:diệu linh đàn bà lang妙齡女郎.

Tiếng call cha của tín đồ đang trò chuyện cùng với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng Điện thoại tư vấn nhỏ bên quý tộc:công tử公子.

Tiếng call bạn khác với ý kính trọng (làng giao):tiên sinh先生.

Tiếng Điện thoại tư vấn người tài năng về một bộ môn:thi bá詩伯(nhà thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng Gọi người thân gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc so với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng cố gia tử đệ trong vnạp năng lượng chương cổ (đái thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng bầy bà hoặc bạn vẫn có chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng hiền thê, quý phi và thanh nữ quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng từ xưng của vị quan lại cùng với vua:hạ thần下臣.

Tiếng trường đoản cú xưng đối với trưởng bối:học tập vãn學晚(kẻ học tập muộn này), vãn sinh晚生(kẻ sinc sau này).

Tiếng từ bỏ xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc hoàng hậu so với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của đầy tớ so với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Tôi (khiêm từ):tiểu sinh小生,bỉ nhân鄙人, bỉ phu鄙夫.

Tôi (bạn ở chức vị thấp từ bỏ xưng, sau này cần sử dụng có tác dụng tiếng tự xưng khiêm nhường):trên hạ在下.