Tại sao không nên quan hệ vào ngày đèn đỏ

Nội Dung Bài Viết

Lợi ích của dục tình tình dục khi có kinhTnguy hại quan hệ dục tình Khi gồm kinhVài để ý của chưng sĩ Khi dục tình trong ngày “đèn đỏ”

Một số cặp đôi kị dục tình trong thời gian ngày “đèn đỏ” của thanh nữ. Số sót lại thì nhận định rằng cthị xã khiếp nguyệt giống như “gia vị” Lúc dục tình cùng chúng ta vẫn thực hiện nhỏng bình thường. Dưới đây là chủ kiến của chưng sĩ về việc có đề xuất tình dục tình dục Khi bao gồm gớm hay không.

*
*
*
*
*
*
Sử dụng bao cao su đặc là cách bình yên nhằm bảo đảm cả nhị trước những khủng hoảng về sức mạnh lúc quan hệ trong ngày đèn đỏ