BlogTâm Linh

TẠI SAO PHẢI TẠ 3 NGÀY ??? PHÂN TÍCH ĐỂ HIỂU CHO ĐÚNG.

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TẠI SAO PHẢI TẠ 3 NGÀY ??? PHÂN TÍCH ĐỂ HIỂU CHO ĐÚNG. phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các kiến thức tâm linh tại đây => Blog

Khi có người mang tiền và lễ vật đến cúng, thì Thầy cúng theo nghi thức để thực hiện công việc theo quy định cũng như trách nhiệm được giao. Sau khi hoàn thành nghi thức cầu xin bề trên, xin một đồng tiền nhất âm, nhất dương (đuôi đồng, ngửa), tức là lễ đã được chấp thuận.
Để sự kiện đó hoàn toàn thành công và có kết quả, thông điệp được gửi phải đi qua các cửa sau theo thứ tự sau:

1. Sứ giả nhận đơn (khi xin đài âm dương thì người này nhận).
2. Người đưa tin tiếp nhận đơn đăng ký và sau đó chuyển đến Hội đồng Thuyền buồm để lấy ý kiến.
3. Đơn sau đó được chuyển đến Ban kiểm soát để xem xét
4. Sau đó, một lá đơn khác được gửi đến Hội đồng của Ba bốn Chính phủ để phê duyệt.
5. Sau khi thông điệp duy nhất được chấp thuận, các sứ giả sẽ được gửi đến các công ty, chính phủ, các quan chức và các ủy ban tiếp nhận để thực hiện.

Quá trình xin như vậy mất 3 ngày kể từ ngày người có công việc cần cầu khẩn thần linh đến làm lễ.
Vì vậy, để tỏ lòng biết ơn Chúa Thánh Thần, người cúng phải 3 ngày sau mới đến để dâng lễ tạ ơn.

Nguồn: Sưu tầm (FB: Đông Âm)


Thông tin thêm TẠI SAO PHẢI TẠ 3 NGÀY ??? PHÂN TÍCH ĐỂ HIỂU CHO ĐÚNG.

TẠI SAO PHẢI TẠ 3 NGÀY ??? PHÂN TÍCH ĐỂ HIỂU CHO ĐÚNG.

#TẠI #SAO #PHẢI #TẠ #NGÀY #PHÂN #TÍCH #ĐỂ #HIỂU #CHO #ĐÚNG

[rule_3_plain]

#TẠI #SAO #PHẢI #TẠ #NGÀY #PHÂN #TÍCH #ĐỂ #HIỂU #CHO #ĐÚNG

Khi một người mang tiền bạc lễ vật đến cúng lễ, Thầy sẽ theo nghi lễ tiến hành các công việc theo quy định cũng như trọng trách được giao. Xong nghi thức cầu khẩn bề trên hầy xin đồng tiền đài mà được nhất âm nhất dương ( đồng sấp, đồng ngửa) tức là khóa lễ được chấp thuận.
Để cái sự việc cầu cúng đó được hoàn toàn tốt đẹp và kết quả thì sớ điệp trình lên phải đi qua các cửa thứ tự như sau:
1. Hành sai sứ giả tiếp nhận đơn từ (lúc xin đài âm dương là vị này nhận)
2. Hành sai sứ giả nhận đơn rồi thì chuyển lên Hội Đồng Hành Sai có ý kiến
3. Sau đó đơn từ lại chuyển lên Hội Đồng Giám Sát xem xét
4. Sau đó nữa đơn từ lại chuyển đến Hội đồng Tam Tứ phủ vạn linh để phê chuẩn.
5. Sớ điệp đơn từ được phê chuẩn rồi thì hành sai sứ giả chuyển đi tới các ty, các phủ, quan sai nha lại các ban tiếp nhận thi hành.
Quá trình đơn từ như thế là phải mất 3 ngày kể từ ngày cái người có công việc cần cầu khẩn tới thần thánh đến làm lễ.
Cho nên để bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Thánh Thần thì người cúng lễ phải 3 ngày sau đến để lễ tạ là như vậy.
Nguồn : Sưu tầm ( FB : Đồng Âm )

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

#TẠI #SAO #PHẢI #TẠ #NGÀY #PHÂN #TÍCH #ĐỂ #HIỂU #CHO #ĐÚNG

[rule_2_plain]

#TẠI #SAO #PHẢI #TẠ #NGÀY #PHÂN #TÍCH #ĐỂ #HIỂU #CHO #ĐÚNG

[rule_2_plain]

#TẠI #SAO #PHẢI #TẠ #NGÀY #PHÂN #TÍCH #ĐỂ #HIỂU #CHO #ĐÚNG

[rule_3_plain]

#TẠI #SAO #PHẢI #TẠ #NGÀY #PHÂN #TÍCH #ĐỂ #HIỂU #CHO #ĐÚNG

Khi một người mang tiền bạc lễ vật đến cúng lễ, Thầy sẽ theo nghi lễ tiến hành các công việc theo quy định cũng như trọng trách được giao. Xong nghi thức cầu khẩn bề trên hầy xin đồng tiền đài mà được nhất âm nhất dương ( đồng sấp, đồng ngửa) tức là khóa lễ được chấp thuận.
Để cái sự việc cầu cúng đó được hoàn toàn tốt đẹp và kết quả thì sớ điệp trình lên phải đi qua các cửa thứ tự như sau:
1. Hành sai sứ giả tiếp nhận đơn từ (lúc xin đài âm dương là vị này nhận)
2. Hành sai sứ giả nhận đơn rồi thì chuyển lên Hội Đồng Hành Sai có ý kiến
3. Sau đó đơn từ lại chuyển lên Hội Đồng Giám Sát xem xét
4. Sau đó nữa đơn từ lại chuyển đến Hội đồng Tam Tứ phủ vạn linh để phê chuẩn.
5. Sớ điệp đơn từ được phê chuẩn rồi thì hành sai sứ giả chuyển đi tới các ty, các phủ, quan sai nha lại các ban tiếp nhận thi hành.
Quá trình đơn từ như thế là phải mất 3 ngày kể từ ngày cái người có công việc cần cầu khẩn tới thần thánh đến làm lễ.
Cho nên để bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Thánh Thần thì người cúng lễ phải 3 ngày sau đến để lễ tạ là như vậy.
Nguồn : Sưu tầm ( FB : Đồng Âm )

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#TẠI #SAO #PHẢI #TẠ #NGÀY #PHÂN #TÍCH #ĐỂ #HIỂU #CHO #ĐÚNG

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button