Đạo Mẫu

Tam phủ, Tứ Phủ là gì ?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tam phủ, Tứ Phủ là gì ? phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các Thắc Mắc Bốn Phủ tại đây => Đạo mẫu

1. Khái niệm về Tam cung

Trước hết khi nói về thế giới, người ta có thể chia nó thành 4 vùng khác nhau, trong đó có “Thiên (Thiên)”. Địa lý (Đất – Đồng bằng), Nước 9 sông). Tương ứng với các vùng này có các vị thần và các vị thần cai quản. “Phù” ở đây có thể hiểu là nơi làm việc của các quan – đại thần của ba miền trên

Do đó, Ba Chính phủ bao gồm:

Thiên Phủ: Gồm các vị thần cai quản quả bầu, người điều khiển các sức mạnh mây, mưa, gió, bão, sét.
Underworld: Bao gồm các vị thần cai quản vùng đất, nguồn gốc của mọi sự sống
Cung nước: Bao gồm các vị thần cai quản các vùng sông nước, giúp đỡ việc trồng trọt và đánh bắt thủy sản.

2. Màu sắc đại diện cho Ba Cung điện

Để đại diện cho ba cung điện, các màu sau đây đã được sử dụng trong quá khứ:

Thiên phú (xanh như trời xanh)
Underworld: Màu vàng, tương tự như màu vàng của đất
Lớp phủ: Màu trắng, tương tự như màu của nước

Bốn cung điện?

Trở lại lịch sử phát triển của tín ngưỡng Tam Phủ, quan niệm tam phủ có trước, tứ phủ có sau. Thuở sơ khai của tín ngưỡng Tam phủ, người ta quan niệm Tam giới là Trời, Đất, Lôi như đã nói ở trên. Vào thời điểm đó, khái niệm Cung điện âm nhạc chưa tồn tại.

Ý tưởng về Nhạc phủ ra đời gắn với câu chuyện Mẹ Thượng Ngàn hiện ra giúp vua Lê Thái Tổ trong trận Xương Giang, Chi Lăng. Tương truyền, một bầy đom đóm cột đèn dẫn đường trong đêm Lê Thái Tổ hành quân đánh đồn Xương Giang, Chi Lăng giết Liễu Thăng. Khi ca khúc khải hoàn, ban thưởng công đức cho các tướng, sắc phong cho các vị thần âm binh là Xã Tắc. Lê Thái Tổ không quên hình ảnh đom đóm soi đường dẫn đường> Vua nằm mơ thấy quản đốc mặc áo trắng nói “Ta là rừng trưởng, ta hóa thành đom đóm dẫn đường cho Vua giết giặc”. Vua Lê Thái Tổ sắc phong bà là “Nhạc Cung Lê Mai Đại Vương với hiệu Việt Bách Anh Lâm Chương Chúa” từ đó Cung Nhạc ra đời, chính thức hình thành Tứ Phủ.

Tại thời điểm này, Bốn Chính phủ bao gồm:

– Thiên Phủ “Gồm các vị thần cai quản bầu trời, làm chủ các quyền mây, mưa, gió, bão, sấm, chớp.
Nhà nhạc gồm các vị thần trông coi núi rừng và phân phát của cải cho chúng sinh.
– Thủy Phủ: Gồm các vị thần, nữ thần cai quản các vùng sông nước, giúp trồng lúa nước và ngư nghiệp.
– Underworld: bao gồm các vị thần đất, nguồn gốc của mọi sự sống

Màu sắc đại diện cho Tứ Cung?

Từ khi tín ngưỡng Tứ phủ hình thành, màu đỏ trở thành biểu tượng của Thiên Phủ, còn màu xanh lục tượng trưng cho Nhạc Phủ như màu của rừng xanh. Vì vậy, màu sắc đại diện của Tứ cung có những thay đổi sau

– Trời: Màu đỏ, tương ứng với vị trí số một
– Địa ngục: Màu vàng, tương tự như màu vàng của đất
– Lớp phủ thoải mái: Màu trắng, tương tự như màu trắng của nước
– Bìa nhạc: Màu sắc: Xanh lam, tương tự như xanh lá cây

Trích nguồn: Người Việt tin Tam Phủ (TS. Bùi Hùng Thắng)


Thông tin thêm Tam phủ, Tứ Phủ là gì ?

Tam phủ, Tứ Phủ là gì ?

#Tam #phủ #Tứ #Phủ #là #gì

[rule_3_plain]

#Tam #phủ #Tứ #Phủ #là #gì

#Tam #phủ #Tứ #Phủ #là #gì

1. Khái niệm Tam Phủ
Trước hết khi nói về thế giới, người ta có thể phân chia ra làm bốn miền khác nhau , bao gồm ” Thiên ( Trời ) . Địa ( Đất- Vùng đồng bằng ) , Thủy 9 Vùng sông nước ). Tương ứng với những miền này đều có các chư vị thần linh, cai quản . ” Phủ ” ở đây có thể hiểu nơi làm việc của các quan – chư vị thần linh của ba miền trên
Như vậy Tam phủ bao gồm :
Thiên phủ : Bao gồm các vị thần linh cai quan bầu rời, làm chủ các quyền năng mây , mưa , gió bão , sấm chớp
Địa phủ : Bao gồm các vị thần linh quản lý vùng đất đai, là nguồn gốc cho mọi sự sống
Thủy phủ : Bao gồm các chứ vị thần linh trị vì các miền sông nước, giúp ích cho nghề trồng nước và ngư nghiệp
2. Màu sắc đại diện cho Tam phủ
Để đại diện cho tam phủ, trước đây người ta sử dụng các màu sắc sau :
THiên phủ ( màu xanh giống màu xanh của trời )
Địa phủ : Màu vàng , giống với mầu vàng của đất
Thoải phủ: Màu trắng , giống với màu trắng của nước
Tứ phủ ?
Quay ngược lại vợi lịch sử sự phát triển của tín ngưỡng Tam phu thì khái niệm tam phủ có trước, khái niệm Tứ phủ có sau . Vào thời kỳ đầu của tín ngưỡng Tam phủ thì người ta quan niệm tam phủ 3 miền Thiên , Địa , Thoải như đã nói ở trên, lúc bấy giờ khái niệm nhạc phủ chưa có
Khái niệm Nhạc phủ được ra đời gắn liền câu chuyện Mẫu thượng Ngàn hiển linh giúp vua Lê Thái Tổ trong trận đánh Xương Giang , Chi Lăng . Câu chuyện dã sử tương truyền về một đàn đom đóm kết đèn dẫn đường trong đêm Lê Thái Tổ hành quân đánh traanh Xương Giang, Chi Lăng giết chết Liễu Thăng . Khi ca khúc khải hoàn , ban thưởng công lộc cho tướng sĩ , sắc phong cho các vị linh thần âm phù xã tắc. Lê Thái Tổ không quên hình ảnh đàn đom đóm kết đèn dẫn đường > Nhà Vua mộng thấy một quản chưởng mặc áo trắng nói rằng ” Ta là quản chưởng sơn lâm , Ta biến thành đom đóm dẫn đường cho nhà Vua giết giặc ” . Vua Lê Thái Tổ đã sắc phong bà là ” Nhạc Phủ Lê Mại Đại Vương hiệu Viết Bạch Anh Chưởng Lâm Công Chúa ” từ đó nhạc Phủ ra đời chính thức hình thành Tứ Phủ
Lúc này Tứ phủ bao gồm :
– Thiên phủ ” Gồm các vị thần linh cai quản bầu trời , làm chủ các quyền mây mưa gió bão , sấm chớp
– Nhạc phủ bao gồm vị thần linh trông coi miền rừng núi , ban phát của cải cho chúng sinh
– Thủy Phủ : Gồm các vị thần linh trị vì các miền sông nước, giúp ích cho nghề trồng lúa nước và ngư nghiệp
– Địa phủ : bao gồm các vị thần linh vùng đất đai , là nguồn gốc cho mọi sự sống
Màu sác đại diện cho Tứ Phủ ?
Từ lúc hình thành tín ngưỡng Tứ Phủ, màu đỏ trở thành biểu tượng của Thiên Phủ, màu xanh lá cây tượng trưng cho Nhạc Phủ như màu của rừng xanh. Vì vậy mà màu sắc đại diện của Tứ Phủ có sự thay đổi như sau
– Thiên phủ : Màu đỏ , tương ứng với vị trí số một
– Địa phủ : Màu vàng , giống với màu vàng của đất
– Thoải phủ : Màu trắng , giống với màu trắng của nước
– Nhạc Phủ : Màu : Xanh , giống với màu xanh lá cây
Trích nguồn : Tin ngưỡng Tam Phủ người Việt ( TS. Bùi Hùng Thắng )

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

#Tam #phủ #Tứ #Phủ #là #gì

1. Khái niệm Tam Phủ
Trước hết khi nói về thế giới, người ta có thể phân chia ra làm bốn miền khác nhau , bao gồm ” Thiên ( Trời ) . Địa ( Đất- Vùng đồng bằng ) , Thủy 9 Vùng sông nước ). Tương ứng với những miền này đều có các chư vị thần linh, cai quản . ” Phủ ” ở đây có thể hiểu nơi làm việc của các quan – chư vị thần linh của ba miền trên
Như vậy Tam phủ bao gồm :
Thiên phủ : Bao gồm các vị thần linh cai quan bầu rời, làm chủ các quyền năng mây , mưa , gió bão , sấm chớp
Địa phủ : Bao gồm các vị thần linh quản lý vùng đất đai, là nguồn gốc cho mọi sự sống
Thủy phủ : Bao gồm các chứ vị thần linh trị vì các miền sông nước, giúp ích cho nghề trồng nước và ngư nghiệp
2. Màu sắc đại diện cho Tam phủ
Để đại diện cho tam phủ, trước đây người ta sử dụng các màu sắc sau :
THiên phủ ( màu xanh giống màu xanh của trời )
Địa phủ : Màu vàng , giống với mầu vàng của đất
Thoải phủ: Màu trắng , giống với màu trắng của nước
Tứ phủ ?
Quay ngược lại vợi lịch sử sự phát triển của tín ngưỡng Tam phu thì khái niệm tam phủ có trước, khái niệm Tứ phủ có sau . Vào thời kỳ đầu của tín ngưỡng Tam phủ thì người ta quan niệm tam phủ 3 miền Thiên , Địa , Thoải như đã nói ở trên, lúc bấy giờ khái niệm nhạc phủ chưa có
Khái niệm Nhạc phủ được ra đời gắn liền câu chuyện Mẫu thượng Ngàn hiển linh giúp vua Lê Thái Tổ trong trận đánh Xương Giang , Chi Lăng . Câu chuyện dã sử tương truyền về một đàn đom đóm kết đèn dẫn đường trong đêm Lê Thái Tổ hành quân đánh traanh Xương Giang, Chi Lăng giết chết Liễu Thăng . Khi ca khúc khải hoàn , ban thưởng công lộc cho tướng sĩ , sắc phong cho các vị linh thần âm phù xã tắc. Lê Thái Tổ không quên hình ảnh đàn đom đóm kết đèn dẫn đường > Nhà Vua mộng thấy một quản chưởng mặc áo trắng nói rằng ” Ta là quản chưởng sơn lâm , Ta biến thành đom đóm dẫn đường cho nhà Vua giết giặc ” . Vua Lê Thái Tổ đã sắc phong bà là ” Nhạc Phủ Lê Mại Đại Vương hiệu Viết Bạch Anh Chưởng Lâm Công Chúa ” từ đó nhạc Phủ ra đời chính thức hình thành Tứ Phủ
Lúc này Tứ phủ bao gồm :
– Thiên phủ ” Gồm các vị thần linh cai quản bầu trời , làm chủ các quyền mây mưa gió bão , sấm chớp
– Nhạc phủ bao gồm vị thần linh trông coi miền rừng núi , ban phát của cải cho chúng sinh
– Thủy Phủ : Gồm các vị thần linh trị vì các miền sông nước, giúp ích cho nghề trồng lúa nước và ngư nghiệp
– Địa phủ : bao gồm các vị thần linh vùng đất đai , là nguồn gốc cho mọi sự sống
Màu sác đại diện cho Tứ Phủ ?
Từ lúc hình thành tín ngưỡng Tứ Phủ, màu đỏ trở thành biểu tượng của Thiên Phủ, màu xanh lá cây tượng trưng cho Nhạc Phủ như màu của rừng xanh. Vì vậy mà màu sắc đại diện của Tứ Phủ có sự thay đổi như sau
– Thiên phủ : Màu đỏ , tương ứng với vị trí số một
– Địa phủ : Màu vàng , giống với màu vàng của đất
– Thoải phủ : Màu trắng , giống với màu trắng của nước
– Nhạc Phủ : Màu : Xanh , giống với màu xanh lá cây
Trích nguồn : Tin ngưỡng Tam Phủ người Việt ( TS. Bùi Hùng Thắng )

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

#Tam #phủ #Tứ #Phủ #là #gì

[rule_3_plain]

#Tam #phủ #Tứ #Phủ #là #gì

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Tam #phủ #Tứ #Phủ #là #gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button