BlogTâm Linh

TẬP TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM.

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TẬP TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM. phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các kiến thức tâm linh tại đây => Blog

AN Tục Thờ Tổ Tiên Ở VIỆT NAM.


Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, “Thờ cúng tổ tiên” là một loại hình tín ngưỡng truyền thống phổ biến trong người Việt. Đó là một trong những yếu tố tạo nên bản sắc dân tộc Việt Nam. Thờ cúng Tổ tiên mang ý nghĩa “Nhân văn” là định hướng giáo dục “Đạo đức, Nhân cách” hướng về Nguồn (uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây) mang tính triết lý sâu sắc: Đạo đức là nền tảng cơ bản của nhân cách một con người.

Trong sách cổ * đã viết những lời khuyên như:

河 有 源
源 遠 支 流 繁
人 有 祖
祖 肈 山 河 故
我 生 南 國 人
我 長 南國 土
隂 河 當 思 源
爱 國 莫 忘 祖

Chính tả:
Hà Hữu Nguyên
Viên Viên Chi Chảy thịnh vượng
Tổ tiên của loài người
Triệu sư tử Hà Cố.
Sự ra đời của một quốc gia nam
Ngã tư của Lãnh thổ phía Nam
Ẩm thực đương đại
Lòng yêu nước sa sút

Dịch nghĩa:

Sông có nguồn
Nguồn ở xa nhiều dòng (nhánh) chảy
Tổ tiên,
Tổ tiên mở núi non sông.
Tôi là một người sinh ra ở miền nam
Tôi lớn lên ở miền nam đất nước
Uống nước nhớ nguồn
Yêu nước nhưng không quên tổ tiên.

Từ nguồn gốc xa xưa đó đã để lại trong dân gian những câu răn dạy muôn đời: “Am thủy tú nguyên; Rau ăn quả ”Ý nghĩa: Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây – Tục thờ cúng tổ tiên được hình thành.
Tục thờ cúng Tổ tiên được các dân tộc Việt Nam lưu truyền từ đời này sang đời khác đã trở thành một nét văn hóa truyền thống, nhằm nhắc nhở các thế hệ con cháu luôn ghi nhớ và biết ơn các bậc tiền nhân. ân tổ tiên). Thể hiện bằng:
– Lập bàn thờ Gia tiên (bàn thờ tổ tiên tại nhà).
– Thành lập Tổ đường (xây dựng nhà thờ tổ của các môn phái (chi, chi)
– Lập từ đường Đại Tộc (dựng nhà thờ tổ của cả dòng họ) …..
– Lập nghi thức tế lễ, lễ Kỳ nhật (ngày giỗ Tổ).

Mỗi khi có dịp trẩy hội, lễ, tết ​​(giỗ chạp) mỗi người lại có một giây phút dọn dẹp cõi rồng, lòng thành kính, hướng cao về cội nguồn để tỏ lòng biết ơn tổ tiên! Sau khi làm những việc này, mọi người thường cảm thấy tâm hồn thư thái, thoải mái hơn, điều này có tác dụng tích cực hơn đến chất lượng đời sống tinh thần của họ! Cộng đồng xã hội tốt hơn !!


Tổng hợp NC
Lê Doãn Đàm.


Thông tin thêm TẬP TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM.

TẬP TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM.

#TẬP #TỤC #THỜ #CÚNG #TỔ #TIÊN #Ở #VIỆT #NAM

[rule_3_plain]

#TẬP #TỤC #THỜ #CÚNG #TỔ #TIÊN #Ở #VIỆT #NAM

TẬP TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM.

Trong các tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam, “Thờ Cúng Tổ Tiên” là một loại tín ngưỡng Cổ truyền phổ biến bao trùm của người Việt Nam. Là một trong những yếu tố tạo nên Bản sắc dân tộc Việt Nam. Tập Tục Thờ cúng Tổ Tiên có ý nghĩa “Nhân văn” là định hướng giáo dục “Đạo đức Nhân cách” hướng về Nguồn Cội (uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây) mang đậm tính chất triết lí sâu sắc: Đạo đức là nền tảng cơ bản tạo nên Nhân cách của một người.
Trong sách cổ* có viết những câu dăn dạy như:
河 有 源
源 遠 支 流 繁
人 有 祖
祖 肈 山 河 故
我 生 南 國 人
我 長 南國 土
隂 河 當 思 源
爱 國 莫 忘 祖
Phiên âm:
Hà hữu nguyên
Nguyên viễn chi lưu phồn
Nhân hữu tổ
Tổ triệu sươn hà cố
Ngã sinh nam quốc nhân
Ngã trưởng Nam quốc thổ
Ẩm hà đương tư nguyên
Ái quốc mạc vong tổ
Tạm dịch nghĩa :
Sông có nguồn
Nguồn xa nhiều dòng (nhánh) chảy
Người có tổ tiên,
Tổ tiên mở cõi núi sông từ xưa
Ta là người sinh ra ở nước Nam
Ta lớn lên ở đất nước Nam
Uống nước sông nên nhớ đến nguồn
Yêu nước nhưng không quên công ơn tiên tổ.
Từ nguồn cội xa xưa đó đã để lại trong dân gian những câu giáo huấn cho muôn đời: “Ẩm Thủy Tư Nguyên; Thực quả tư phố” Nghĩa là: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĂN QUẢ NHỚ NGƯỜI TRỒNG CÂY – Tập Tục thờ cúng tổ tiên được hình thành.
Tập Tục Thờ cúng Tổ Tiên, các dân tộc Việt Nam truyền từ đời này qua đời khác, đã thành nếp Văn hóa Cổ truyền, để nhắc nhở cho các thế hệ con cháu luôn mang tâm tưởng niệm, tri ân Tiên Tổ (ghi nhớ công ơn của tổ tiên). Thể hiện bằng cách:
– Lập Ban Thờ Gia Tiên (bàn thờ tổ tiên tại gia đình).
– Lập Từ Đường Tổ Chi (xây dựng nhà thờ tổ tiên thuộc các phái hệ (chi, ngành)
– Lập Từ Đường Đại Tộc (xây dựng nhà thờ Tổ Tiên cả họ)…..
– Lập ra nghi thức tế, lễ Kị Nhật (kỷ niệm cúng giỗ ngày mất của tiên tổ).
Môĩ khi có dịp húy kị, Lễ, Tết (cúng giỗ tế lế) mỗi người lại có được khoảnh khắc để dọn sạch cõi long, tâm niệm tôn nghiêm, ngưỡng vọng cao thâm hướng về cội nguồn để tri ân Tiên Tổ! Sau những việc làm đó người đời thường cảm nhận tâm hồn mình được thanh thản thoái mái hơn có ảnh hưởng tích cực hơn tới chất lượng đời sống tinh thần tốt đẹp hơn! Cộng đồng xã hội tốt đẹp hơn!!

NC Biên soạn
Lê Doãn Đàm.

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

#TẬP #TỤC #THỜ #CÚNG #TỔ #TIÊN #Ở #VIỆT #NAM

[rule_2_plain]

#TẬP #TỤC #THỜ #CÚNG #TỔ #TIÊN #Ở #VIỆT #NAM

[rule_2_plain]

#TẬP #TỤC #THỜ #CÚNG #TỔ #TIÊN #Ở #VIỆT #NAM

[rule_3_plain]

#TẬP #TỤC #THỜ #CÚNG #TỔ #TIÊN #Ở #VIỆT #NAM

TẬP TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM.

Trong các tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam, “Thờ Cúng Tổ Tiên” là một loại tín ngưỡng Cổ truyền phổ biến bao trùm của người Việt Nam. Là một trong những yếu tố tạo nên Bản sắc dân tộc Việt Nam. Tập Tục Thờ cúng Tổ Tiên có ý nghĩa “Nhân văn” là định hướng giáo dục “Đạo đức Nhân cách” hướng về Nguồn Cội (uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây) mang đậm tính chất triết lí sâu sắc: Đạo đức là nền tảng cơ bản tạo nên Nhân cách của một người.
Trong sách cổ* có viết những câu dăn dạy như:
河 有 源
源 遠 支 流 繁
人 有 祖
祖 肈 山 河 故
我 生 南 國 人
我 長 南國 土
隂 河 當 思 源
爱 國 莫 忘 祖
Phiên âm:
Hà hữu nguyên
Nguyên viễn chi lưu phồn
Nhân hữu tổ
Tổ triệu sươn hà cố
Ngã sinh nam quốc nhân
Ngã trưởng Nam quốc thổ
Ẩm hà đương tư nguyên
Ái quốc mạc vong tổ
Tạm dịch nghĩa :
Sông có nguồn
Nguồn xa nhiều dòng (nhánh) chảy
Người có tổ tiên,
Tổ tiên mở cõi núi sông từ xưa
Ta là người sinh ra ở nước Nam
Ta lớn lên ở đất nước Nam
Uống nước sông nên nhớ đến nguồn
Yêu nước nhưng không quên công ơn tiên tổ.
Từ nguồn cội xa xưa đó đã để lại trong dân gian những câu giáo huấn cho muôn đời: “Ẩm Thủy Tư Nguyên; Thực quả tư phố” Nghĩa là: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĂN QUẢ NHỚ NGƯỜI TRỒNG CÂY – Tập Tục thờ cúng tổ tiên được hình thành.
Tập Tục Thờ cúng Tổ Tiên, các dân tộc Việt Nam truyền từ đời này qua đời khác, đã thành nếp Văn hóa Cổ truyền, để nhắc nhở cho các thế hệ con cháu luôn mang tâm tưởng niệm, tri ân Tiên Tổ (ghi nhớ công ơn của tổ tiên). Thể hiện bằng cách:
– Lập Ban Thờ Gia Tiên (bàn thờ tổ tiên tại gia đình).
– Lập Từ Đường Tổ Chi (xây dựng nhà thờ tổ tiên thuộc các phái hệ (chi, ngành)
– Lập Từ Đường Đại Tộc (xây dựng nhà thờ Tổ Tiên cả họ)…..
– Lập ra nghi thức tế, lễ Kị Nhật (kỷ niệm cúng giỗ ngày mất của tiên tổ).
Môĩ khi có dịp húy kị, Lễ, Tết (cúng giỗ tế lế) mỗi người lại có được khoảnh khắc để dọn sạch cõi long, tâm niệm tôn nghiêm, ngưỡng vọng cao thâm hướng về cội nguồn để tri ân Tiên Tổ! Sau những việc làm đó người đời thường cảm nhận tâm hồn mình được thanh thản thoái mái hơn có ảnh hưởng tích cực hơn tới chất lượng đời sống tinh thần tốt đẹp hơn! Cộng đồng xã hội tốt đẹp hơn!!

NC Biên soạn
Lê Doãn Đàm.

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#TẬP #TỤC #THỜ #CÚNG #TỔ #TIÊN #Ở #VIỆT #NAM

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button