Đạo Giáo Thần Tiên Việt Nam 越南神仙, Than Tien Viet Nam 越南神仙

Thái Thượng Lão quân hay còn gọi là Đạo Đức Thiên tôn là vị thần tối cao nhất trong giới thần tiên. Có trước trời đất và vũ trụ, là vị Thần trường sinh bất tử, Thống ngự thiên địa càn khôn. Tạo ra vạn vật của thế gian.

Đang xem: Thần tiên việt nam

Là vị Thần tiên thần thông quảng đại, có thể biến hóa vạn vật, thần tiên cứu độ cho chúng sinh. Giải cứu cho những kẻ bất hạnh, những người đang chịu khổ, chịu nạn chỉ cần khấn hoặc gọi tên vị thần là Đạo Đức Thiên Tôn thì sẽ được vị thần giúp đỡ. Biến hung thành cát. Có khi vị Thần ở Thiên cung, Địa ngục, khi hạ giáng xuống nhân gian. Hóa thành Tiên đồng, Ngọc nữ, Đế quân, Thánh nhân, Thần tài, Phật thiên y, Công tào, Thần mưa, Thần gió…..

Đạo Đức Thiên Tôn truyền kinh pháp nhằm cứu độ chúng sinh trong cơn hoạn nạn, những người đang gặp nguy khốn, chịu khổ trên chốn nhân gian và truyền thụ cho những người ở tại Hạ giới có tiên duyên. Học và luyện, nắm giữ được đạo trời có thể kéo dài tuổi thọ, trừ họa được phúc, không làm chuyện độc ác có thể hành đạo. Ngay cả các bậc đế vương cũng thực hành lấy đạo, giáo hóa cho dân chúng. Tu đạo bảo hộ con người trên thế gian, các quốc gia công thổ, đất nước yên lành. Làm ăn thịnh vượng, bình an. Con người khỏe mạnh trường thọ. Các vị chân nhân tụng kinh và học pháp đã tu luyện đắc đạo thành tiên truyền rằng:

Như ông Bành Tổ hiểu được phương pháp dưỡng sinh, đắc đạo thành tiên 780 tuổi cơ thể không bị suy lão Ông nói với Thái Nữ 267 tuổi rằng: Một Chân nhân tu đắc đạo có thể nhìn thông Thiên Địa, mắt trái xem thiên cơ, mắt phải xem địa lý. Tai nghe vạn vật, ngăn chặn tai ách cứu độ chúng sinh. Không cánh có thể bay, có thể cưỡi rồng lên chốn Thiên Đình, đi qua lửa, xuyên qua núi cao biển cả, đứng trước chốn đông người không ai biết, ẩn thân vào thảo mộc. Tiêu diêu tự tại cứu tế cho bách tính.

Bắc Đẩu tinh quân nói:

Nhà nào hiểu và ngộ được thần tiên thì tai chướng chẳng xâm, chư thánh giữ cửa. Người chết dưới địa phủ được thăng thiên. Mộ phần kết phát, con người thanh tú, hạnh minh đa đinh đông người. Ngũ lộ thần tài chỉ lối. Văn Xương ban pháp học danh. Thần lên Thượng giới Triều Bái cao chân công đầy, đức thành. Tương cảm đế quân. Tụng Kinh linh ứng nâng mây tím mà lên trời. Có câu rằng: Nhất nhân đắc đạo Kê, Khuyển cũng thăng thiên.

Tử Vi Đại Đế nói:

Pháp thuật thần tiên phù Diệu Kinh

Người biết, người hiểu, có người không

Linh ứng Thần thông do người ngộ

Bên trong huyền diệu ít người hay

Phép Tiên có chứa Trường sinh tửu

Không biết người phàm uống hay chưa?

—————————O0O————————–

Liên Quan Các Đời Thái Thượng Lão Quân Hóa Thân Và Giáng Hạ Tại Việt Nam Nguồn Gốc Như Sau:

Thái Thượng lão quân, là đấng tối cao nhất trong vũ trụ, do khí Tiên Thiên kết tụ, dịch chuyển rồi hóa sinh từ thuở chưa khai thiên lập địa. Thái Thượng Lão Quân là Thủy Tổ của Đạo Tiên. Ngài có pháp lực vô biên, biến hóa vô cùng, hiện xuống cõi trần để truyền thụ pháp thuật cho người có tiên duyên, bảo hộ cho những người đang gặp nạn trên nhân gian, và trở về cõi Thượng Thiên.

qua Khảo thư tịch của Đạo Lão, các Đạo gia mà hầu hết dân gian đều tin rằng: Thái Thượng thuộc một trong ba ngôi Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Ba ngôi đó là:

– Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Bảo Quân hay Ngọc Hoàng ở Ngọc Thanh cung.

– Linh Bảo Thiên tôn, hay Linh Bảo quân ở Thượng Thanh cung

– Đạo đức Thiên tôn, ở cung Thái Thanh.

Ba ngôi trong tam cung, Đạo giáo vẫn thường gọi là Tam Thanh Đạo Tổ và Tam Thanh luôn song hành cùng Ngọc Hoàng Thiên Tôn, tồn tại trước khi vũ trụ và vạn vật được sinh ra, bản thân trường sinh bất tử cho dù trời đất có hủy diệt thì sự sống của ba vị vẫn không bị ảnh hưởng, ngay khi trời đất còn chưa hình thành, vạn vật hỗn độn, các vị đã hóa thân và sắp xếp.

Trong kỷ nguyên vũ trụ được hình thành ở đại thế kỷ thứ nhất, lúc đó Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn hạ giáng xuống dương gian ban truyền đạo huyền bí gọi là khai kiếp độ nhân.

Giải mã bí ẩn bốn chữ Thái Thượng Lão Quân, cho thấy:

– Thái Thượng là bậc tối cao và thông linh trong tam giới.

Đấng Rất Cao chính là danh từ mà Âu Châu hiện nay dùng để chỉ Thượng Đế (Le Très Haut).

– Lão Quân, là vị Vua già Có trước đất trời, làm chủ tể quần sinh, mà gọi là Vua già là Lão Quân, thì chẳng xứng đáng hay sao?

Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh, Thái Thượng lão quân hiện thân xuống cõi trần rất nhiều lần thành các vị thần tiên.

THẦN TÍCH VỀ THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN HÓA THÂN TẠI VIỆT NAM

1. Thần tích được bảo quản ở miếu thôn 3, xã Phù Vân. Ngôi miếu nằm trên một gò cao, cây cối mọc um tùm cạnh đường liên thôn.

Thần tích cho biết: “Thái Thượng Lão Quân: Ngài tên hiệu là Lý Bá Hoành, tên tự là Lão Đam, tên huý là Thái Ông. Ngài sinh khoảng đồng thời với đức Khổng Tử trước Thiên Chúa (tức trước Công nguyên – MK). Ngài giáng sinh đầu thai ở thôn Kim Chân, xã Thúc Lực . Thân phụ là Sích, thân mẫu là Diệu Đạo. Ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thân, thân mẫu Ngài nằm mộng thấy mặt trời rơi vào miệng, từ đó mang thai 8 năm. Đến giờ Tý ngày 01 tháng Giêng năm Giáp Tý mới sinh Ngài. Khi mới sinh, râu tóc Ngài đã bạc trắng như bông, hai tay đều có chữ “Cửu Long”, hai chân đều có chữ “Tứ tung ngũ hoành”.

Ngài vốn tính thông minh, thông hiểu thiên văn địa lý. Ngài đem đạo phép truyền bá cho dân. Một hôm Ngài đến xã Phù Khê (tức xã Phù Đạm), thấy nhân dân trong xã bị dịch chết quá nửa, Ngài bèn đóng giả một cụ già viết một đạo bùa thổi vào trong làng, bao nhiêu người trong làng bị bệnh đều khỏi.

Dân làng nhớ ơn dựng miếu gọi là miếu Thái Thượng Lão Quân. Sau này khi nhân dân gặp bệnh tật gì đến miếu Ngài cầu cúng thì đều qua khỏi.

Đến đời vua Đinh Tiên Hoàng khởi nghĩa ở động Hoa Lư đánh dẹp thập nhị sứ quân, khi quan Thái Thú Nguyễn Bặc đem quân đi đánh giặc, qua đền vào làm lễ, khi lễ xong, tự nhiên trời nổi cơn giông tố sấm sét dữ dội, quân sĩ lạy tạ. Trận ấy quân Nguyễn Bặc toàn thắng. Vua Đinh phong Ngài là “Thượng đẳng phúc thần”.

Đến đời vua Trần Thái Tông, Trần Hưng Đạo cầm quân dẹp giặc có đến đền Thái Thượng Lão Quân cầu khẩn cũng được thắng trận.

Xem thêm: Mệnh Thổ Hợp Cây Cảnh Hợp Mệnh Thổ, Người Mệnh Thổ Hợp Cây Gì

Trải các đời vua ban tặng Ngài 4 sắc phong là “Thượng đẳng phúc thần”:

– Ngày 26 tháng 7 Cảnh Hưng thứ 44 (1783)

– Ngày 18 tháng 11 Thành Thái nguyên niên (1889)

– Ngày 18 tháng 3 Khải Định thứ 2 (1917)

– Ngày 25 tháng 7, Khải Định thứ 2 (1917)

Dân làng thờ Ngài bằng ngai có mũ trong một ngôi đền.

Hàng năm vào ngày 1 tháng giêng là ngày sinh và ngày 15 tháng 2 là ngày thụ thai, dân làng lấy tiền công quỹ mua sắm thủ lợn hoặc xôi gà, oản để tế ngài. Khi tế xong những người dự lễ thụ lộc ngay ở miếu.

Lần thứ nhất Thái Thượng Lão Quân hóa thân:

Theo sử ký Tư Mã Thiên viết:

Ngọc Hoàng Đại đế là hóa thân thứ nhất của Thái Thượng Lão Quân và được gọi là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn.

– Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị thần tối cao là vua của các vị thần khác.Thần thông quảng đại pháp thuật vô biên. Cai quản khắp nhân gian thống trị hết các thần tiên trên trời dưới đất và ba giáo: Nho, Đạo, Phật. Điều động hết thiên thần địa kỳ nhân, Quỷ Thiên Thần là những vật tự nhiên có như: Mặt Trời, Mặt Trăng, Sao, Phong Bá (Thần Gió, Thần Mưa, Tư Mệnh Tam Quan Đại Đế, Ngũ Hiển Đại Đế, Thần Tài …), đều dưới quyền của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn và ở Địa Kỳ như Thổ Điạ, Thần Xã Tắc, Thần Núi Non, Thần Sông, Biển, cai quản năm tháng ngày giờ. Nói chung bao quát cả Bách Thần. Nhân Quỷ là những nhân vật lịch sử và sau khi chết được hóa thần. Gồm tổ tiên, bậc công thần, văn nhân…

Ngọc Hoàng Thượng Đế thống lãnh trời đất, người, thần linh, ba cõi cùng quản lý mọi sinh linh. Thịnh suy, xấu tốt của vũ trụ vạn vật.

Tại Việt Nam, Theo truyền thuyết, Ngọc Hoàng giáng xuống từ thuở khai thiên lập địa và có Ngũ lão tiên ông nhận lệnh của Ngọc Hoàng xuống trần gian khai khẩn đất hoang, dạy dân chúng biết săn bắn, hái lượm, diệt trừ thú dữ và còn dạy dân chúng vùng đồng bằng sông Hồng biết làm lúa nước. sau này nhân gian lập đền thờ Ngọc Hoàng có tên là Đền Đậu An. Đền Đậu An chính thức được ghi tên vào lịch sử với tên gọi là Thụy Ứng Quán vào năm 226 trước Công nguyên. ở Việt Nam giáng hạ, Ngọc Hoàng còn có Con gái thứ hai là Liễu Hạnh công chúa là Mẫu Nghi thiên hạ, con gái thứ ba của Ngọc Hoàng là Bà Chúa Ba tu tại Hương Tích động gọi là Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay.

Lần thứ ba Thái Thượng hóa thân: Thời Thần Nông 神 農, ngài tên Xuân Thành tử 春 成 子 hay Trần Dự 陳 豫.Tại Việt Nam Lạc Long Quân là cháu ba đời của Thần Nông Viêm Đế.

Lần thứ sáu Thái Thượng hóa thân: Đông Hoa Mộc Công Đế Quân. Tại Việt Nam Chử Đồng Tử Đế Quân là do Đông Hoa Đế Quân nguyên khí của Thái Dương Tinh Quân nắm sách sinh tử y thần giáng hạ đầu thai tại bãi cát tự nhiên Việt Nam.

Lần thứ tám Thái Thượng hóa thân: Thái Bạch Kin Tinh. Tại Việt Nam Tản Viên Sơn Thánh là do Thái Bạch Kim Tinh hóa thân giáng hạ, giao gậy đầu sinh đầu tử và sách thần thư bí pháp truyền do Long Vương tặng giáng hạ và đầu thai tại núi Tản Viên Việt Nam.

Lần thứ chín Thái Thượng hóa thân: Thái Ất Chân Nhân tại Việt Nam sau này Lưỡng Quốc Trạng Nguyên – Nguyễn Bỉnh Khiêm là do Thái Ất Chân Nhân hóa thân nhận sách “mật thư Thái Ất Thần Kinh” giáng trần đầu thai tại Thôn Trung Am, huyện Vĩnh Bảo ở Việt Nam.

Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng chỉ các Thần Tiên giáng hạ.

– Vào đời Vua Hùng đánh giặc Ân. Nhận lệnh của Ngọc Hoàng tại Việt Nam Thánh Gióng giáng hạ – Phù Đổng Thiên Vương là do con trai út của Thiên Vương hóa thân đầu thai. Trên trời tức là tam thái tử 3 tuổi nhận lệnh cầm hỏa luân thần giáng trần và đầu thai ở Sóc Sơn Việt Nam

Vào thời Lê Liễu hạnh Công Chúa là con gái thứ 2 của Ngọc Hoàng Thượng Đế nhận bút sách văn chương giáng hạ và đầu thai 3 lần “tam sinh tam hóa” cứu độ chúng sinh là Mẫu Nghi thiên hạ tại Việt Nam

– Vào thời Trần. Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo Đại Vương ) là Thanh Tiên Đồng Tử giữ Càn Khôn luyện linh đơn hộ mệnh Thái Thương Lão Quân. Nhận lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, nắm ấn và bảo kiếm giáng trần và đầu thai tại phủ Thiên Trường (nay thuộc xã Lộc Vượng Nam Định) ở Việt Nam.

Và còn rất nhiều các vị Thần Tiên giáng hạ bảo hộ đất nước con người Việt Nam, các vị là chân nhân Thiên tài văn, võ, y thuật …

Các vị trên đều do Thái Thượng hóa thân và nhận lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáng hạ và đầu thai tại Việt Nam nên mới có Đạo của người Việt Nam – Đạo thờ cúng tổ tiên, gia tiên đó là Đạo Thần Tiên.

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN VỚI LÃO TỬ VÀ THẦN TIÊN VIỆT NAM

Theo sử ký Tư Mã Thiên ghi: Lão Tử là hóa thân đời thứ tám mươi mốt của Thái Thượng Lão Quân và để lại pho sách kinh điển cho hậu thế đó là “Đạo đức kinh”

<30> Trong Lễ ký 禮 記 nơi thiên Tăng tử vấn 曾 子 問 có ghi nhận Lão Tử đã dạy Khổng Tử về tang lễ, táng lễ (xem Couvreur, Li Ki, t1, pp 434-435, 457-459, 460, 461, 463)

Trong Khổng Tử gia ngữ 孔 子 家 語, chương 3, tr 1a, đức Khổng nhận Lão Tử đã dạy ngài về nguồn gốc lễ, nhạc.

Theo sử ký Tư Mã Thiên ghi: Lão Tử là hóa thân đời thứ tám mươi mốt của Thái Thượng Lão Quân.

Vì vậy nguyên khí của Lão Tử Thần Tiên và các vị Thần Tiên Việt Nam đều là sự hóa thân của Thái Thượng Lão Quân và được gọi là Đạo Giáo Thần Tiên..

THẦN TIÊN VIỆT NAM

VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON RỒNG CHÁU TIÊN

Bảng danh sách các vị Thần Tiên, Tướng, Thần y, Thần Số, Tổ Phụ, Tổ Mẫu….có công với nước được dân gian lưu truyền và biết ơn cho tới

ngày nay.

THẦN NÔNG VIÊM ĐẾ

HOÀNG ĐẾ

KINH DƯƠNG VƯƠNG

LẠC LONG QUÂN

ÂU CƠ

HÙNG VƯƠNG

TẢN VIÊN SƠN THÁNH

BẠCH MÃ THẦN

PHỔ AM CHÂN NHÂN

THÔNG HUYỀN CHÂN NHÂN

KINH DƯƠNG VƯƠNG

ĐẾ MINH

VỤ TIÊN

ĐỘNG ĐÌNH QUÂN

THẦN LONG

HY HÒA

HY THÚC

HY TRỌNG

CAO LỖ

BÀ CHÚA LIỄU HẠNH

TRẦN TOÀN (phục ma thượng đẳng phúc thần)

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

CHỬ ĐỒNG TỬ

TIÊN DUNG

NAM VIỆT VƯƠNG

THÁI VI TINH QUÂN

KHAI THIÊN THỂ ĐẠO THÁNH VŨ THẦN TRIẾT HOÀNG ĐẾ

BẠCH Y MÁN

VĂN DU TƯỜNG pháp sư (đời Đinh Tiên Hoàng)

LƯU ĐẠO HUYỀN (đạo sỹ, SỰ TÍCH TRẦU CAU)

LANG LIÊU

TRIỆU QUANG PHỤC

MAI AN TIÊM (TÂY QUA PHỤ MẪU)

AN VƯƠNG (ĐỊA PHỦ QUÂN)

MA CÔ (lĩnh nam chích quái)

THÔI VỸ

ỨNG HUYỀN đạo sỹ

DƯƠNG QUAN NHÂN

THANH GIANG SỨ GIẢ (KIM QUY)

SÓC THIÊN VƯƠNG

BẠCH HẠC GIANG THẦN

LONG ĐỖ THUẬN DỤ TỰ ỨNG ĐẠI VƯƠNG

VUA MÂY KHAI THIÊN THÀNH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG

TRINH LIỆT TÁ LÝ PHU NHÂN

ỨNG THIÊN HẬU THỔ THẦN KỲ NGUYÊN QUÂN

VỌNG PHU SƠN THẦN

VƯƠNG CHẤT

THẦN CHÂU LONG QUÂN

LONG ĐÀM

PHÙNG HƯNG

HỒNG LĨNH SƠN THẦN

MINH LINH CẢM ỨNG BẢO HỰU ĐẠI VƯƠNG

MỤC THẬN

THƯỢNG ĐẲNG LINH SẢNG BẤT DẪN NHẤT PHƯƠNG PHÚC THẦN

TRINH LINH NHỊ PHU NHÂN

LÊ TOÀN NGHĨA

TRẤN THIÊN VƯƠNG

TỪ ĐẠO HẠNH (10 năm học đạo giáo, LÝ THẦN TÔNG)

TINH MẪN ĐẠI VƯƠNG

KHƯỚC MẪN ĐẠI VƯƠNG

HÀ BÁ

LÝ THỜI TRÂN

NGUYỄN BỔ (đường lang tử y)

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

TRẦN ĐỨC HUY

TRẦN CAO VÂN (đạo sỹ)

PHAN XÍCH LONG

MẠC CỬU

MẠC ĐÌNH PHÚC

VÕ TRỨ

NGUYỄN HỮU TRÍ

TRẦN QUỐC KIỆT

TẢ AO

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

NGUYỄN THIẾP

HUYỀN VÂN

TỪ THỨC

TÔ LỊCH GIANG THẦN

THẦN ĐỘC CƯỚC

LÝ ÔNG TRỌNG (LÝ THÂN)

TRẦN HƯNG ĐẠO

TRẦN TU

PHẠM VIÊN

NGUYỄN HOÃN

PHAN HUY ÍCH

NGUYỄN CÔNG TRỨ

TAM GIANG PHÚC THẦN

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU CHÂN NHÂN

( Các vị đều là những thần tiên của Việt Nam, là nguyên khí tinh túy của các vì sao trên trời đầu thai xuống nhân gian. Là những người trần do tu luyện mà thành. Có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, lập nên những chiến công hiển hách và được phong vương, phong thánh, phong thần. Đã từng nghiên cứu ra những văn minh, tri thức bất hủ để lại cho đời mà chỉ có những bậc tối cao, thần thánh cao nhân mới có được. Nên được người đời lưu truyền sử sách, nơi nơi lập điện thờ, là tấm gương sáng để lại cho các thế hệ sau noi theo. Con cháu muôn đời hương hỏa. )

*

*

Thần Nông Viêm Đế

Câu hỏi tại sao người Việt nhận là con cháu của Thần Nông, một trong những ông vua đầu tiên của Trung Hoa là vấn đề được nhiều người tranh cãi. Một số nhà nghiên cứu hiện nay, dựa trên các dữ liệu về sử học, thần thoại học, ngôn ngữ học, đã giả thiết rằng Thần Nông là một vị thần có nguồn gốc từ phương nam (từ phía nam sông Dương Tử xuống đến hết Việt Nam ngày nay, đó là vùng đất cư trú của cư dân Bách Việt). Sau khi nước Trung Hoa mở rộng từ phía tây sang phía đông (giai đoạn một), rồi từ phía bắc xuống phía nam (giai đoạn hai) thì Thần Nông được người Trung Hoa sát nhập vào văn hóa của họ và được coi là một trong các “ông vua” đầu tiên của họ. Thực ra trước đó, Thần Nông đã được coi là “ông tổ” của một số bộ tộc Bách Việt. Và sau này, do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa rất mạnh, nhiều người lầm tưởng người Việt nhận một ông vua Trung Hoa làm ông tổ của mình.

xem Thái Thượng Đạo Tổ của Đạo Giáo thần tiên giáng hạ tại Việt Nam:https://tamlinhviet.org/gioi-thieu/875-thai-thuong-lao-quan-va-ban-than-tich-ve-dao-giao-o-xa-phu-van.html

———————–***————————

Sách Đạo Giáo tri thức cơ bản có đoạn mở đầu:

Đạo giáo đúng như một nhà nghiên cứu người Pháp đã nhận định:

Khi anh hỏi một người Việt Nam vậy y có phải là tín đồ Phật giáo không, thì người đó có thể trả lời ngay: Vâng tôi là người theo đạo Phật, dường như đạo Phật là một nét đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Còn nếu như anh ta hỏi một người Việt Nam vậy y có phải là tín đồ Đạo Giáo không, thì người ấy chẳng hiểu gì hết; song nếu anh đặt một câu hỏi khác, hỏi y có biết Ngọc Hoàng , có biết Nam Tào, Bắc Đẩu, có biết 12 thiên tướng không thì y sẽ ngay lập tức trả lời cho anh rằng: biết chứ! Người Việt Nam theo Đạo giáo mà không biết rằng đó là Đạo Giáo.

Xem thêm: Những Điều Bạn Nên Biết Khi Thiên Bình Yêu Một Cô Gái Thiên Bình

Trích cuốn sách “Đạo Giáo tri thức cơ bản” của Tiến Sĩ Nguyễn Mạnh Cường do NXB Từ Điển Bách Khoa xuất bản.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button