Tháng 4 Âm Ngày Nào Đẹp

Để góp người sử dụng dễ dãi vào bài toán coi ngày tốttháng 4 năm 2021 cũng tương tự dễ dãi vào việc đối chiếu các ngày trong tháng 4/2021 với nhau. Chúng tôi sẽ tổng hòa hợp vớ cả ngày đẹp trong tháng 42021 cũng giống như giới thiệu các ngày không xuất sắc trong tháng.

Trong ngôi trường thích hợp quý các bạn ko buộc phải coi ngày giỏi tháng 4 năm 2021 tuyệt xem ngày đẹp nhất tháng tư năm 2021 cũng chính vì đã tất cả dự tính tiến hành quá trình vào trong 1 ngày ví dụ vào thời điểm tháng 4, quý các bạn sung sướng tìm về ngày khớp ứng cùng lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn cơ chế Xem ngày tốt xấu giúp thấy một ngày cụ thể.


Bạn đang xem: Tháng 4 âm ngày nào đẹp

Xem ngày xuất sắc tháng 5 năm 2021


Xem ngày tốt tháng 6 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn thông báo của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 4 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinc Hợi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

30

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Xấu


Xem thêm: 1 Ngựa Bằng Bao Nhiêu W, Kw? Cách Nhận Biết Máy Lạnh 1 Ngựa Là Gì ?

Ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinc Dậu, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minch con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Đinch Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đấy là tổng đúng theo ngày giỏi tháng bốn năm 2021 nhưng mà Cửa Hàng chúng tôi hy vọng gửi mang đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Thế buộc phải, lúc thâu tóm được ngày tốt xấu trong tháng 4/2021 thì bạn cần tra cứu: coi ngày xuất sắc hòa hợp tuổi để có tác dụng chi tiết và chính xác nhất cho doanh nghiệp.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc mon 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 2 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 8 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 10 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 11 năm 2021

♦Ngày tốt mon 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 1hai năm 2021


Xem tử vi 2021
*
Syên điện thoại có phải là vật dụng phẩm phong thủy?
Mỗi con số vào dãy slặng điện thoại cảm ứng thông minh phần đông mang đầy đủ năng lượng riêng rẽ, tùy theo trơ trẽn trường đoản cú của dãy số cơ mà Sim điện thoại cảm ứng hoàn toàn có thể ảnh hưởng cho tới các bạn theo hướng giỏi (Cát) xuất xắc xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch chọn syên ổn tử vi phong thủy xuất sắc mang lại 4 đại nghiệp đời người!
Bằng phần đông nhắc nhở quẻ dịch syên ổn giỏi mang lại 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể lựa chọn hàng sim tử vi thích hợp tuổi thỏa mong muốn cung cấp công danh sự nghiệp, tài vận, tình duim nhà đạo tuyệt giải phóng vận hạn
*
Xem phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 nữ giới mạng năm 2022
*
Tìm hiểu về Sao Tbỏ trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm hiểu về Sao Kyên ổn trong 12 cung hoàng đạo
*
Các các loại cung là gì? Sự thật về 4 Nguyên tố với 3 Nhóm tính chất
*
đặc điểm 12 cung hoàng đạo lúc yêu thương cùng yêu thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết bản thân trực thuộc cung hoàng đạo làm sao cùng tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình cảm 12 cung hoàng đạo nhằm tìm kiếm một phần hai tương xứng của bạn
*
Điểm lưu ý tính biện pháp 12 cung hoàng đạo nam giới người vợ duyên dáng nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử gồm buộc phải cặp đôi trọng tâm đầu ý hòa hợp giành cho nhau?
*
Giải mã bản thứ sao cá thể và Hướng dẫn gọi bạn dạng trang bị sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu