Thở dài tiếng anh là gì

An unhappy person who conceals profound anguish in his heart but whose lips are so formed that as sighs & cries pass over them they sound like beautiful music.

Bạn đang xem: Thở dài tiếng anh là gì

I know that in some quarters, the word "consultation" invariably produces some sighs of cynicism, but in this case, such sighs would be misplaced.
I can tell them that it is not for nothing that some years ago it was given the name of the bridge of sighs.
I vì not believe sầu that the people of this country, if they sighed at all, sighed for any of those reasons.
Các quan điểm của các ví dụ không mô tả ý kiến của các biên tập viên tamlinhviet.org tamlinhviet.org hoặc của tamlinhviet.org University Press hay của những bên cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: ​ Hợp Đồng Dài Hạn Là Gì ? Những Vấn Đề Xoay Quanh Hợp Đồng Dài Hạn

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tamlinhviet.org English tamlinhviet.org University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message