Đạo Mẫu

Top 4 điều trên đời ngay cả đức Phật cũng chẳng thể an bài

Trên đời có rất nhiều thứ không thể cưỡng cầu, suy cho cùng cũng chỉ gói gọn trong một chữ “mệnh”.

Đời người vì bận tâm quá nhiều mà đau khổ không nguôi / 36 điềm lành của lòng người, ai có được thì nửa đời người hạnh phúc

Chuyện kể rằng, một hôm Đức Phật Thích Ca dẫn các đệ tử đến một vùng quê nhỏ. Sáng sớm hôm ấy, nắng chói chang, chim hót, hương thơm dìu dịu. Đức Phật và các đệ tử của Ngài ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông, nhìn mọi vật chạy đua với sự sống.

Đột nhiên, một đệ tử hỏi Đức Phật: “Đức Thế Tôn, Ngài có đầy đủ thần thông và lòng từ bi, tại sao vẫn còn nhiều chúng sinh đau khổ trên thế gian?”

Đức Phật liếc nhìn đệ tử của mình, mỉm cười từ bi, rồi ôn tồn giải thích: “Dù ta có phép lạ vĩ đại đến đâu, vẫn có bốn điều mà ta vẫn chưa thể làm được.”

Các môn đồ thắc mắc: “Thưa Đấng Thế Tôn, những thứ này là gì?”

Đức Phật suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bốn điều đó là:

  • Nhân quả không thể thay đổi, gieo nhân nào thì gặt quả đó, không ai nhận thay mình được.
  • TRÍ TUỆ không thể ban cho, ai muốn có được thì phải tự mình rèn luyện.
  • Phật pháp không thể được mô tả, nó chỉ có thể đạt được thông qua sự giác ngộ.
  • Không có nguyên nhân thì không cứu được, người không có nhân duyên sẽ không bao giờ nghe được lời tôi nói. “

Khi các đệ tử nghe điều này, tất cả đều được khai sáng.

Người tin vào duyên số, một khi nó đến sẽ bình tĩnh đón nhận, khi nó qua đi sẽ không cố níu kéo.

Từ cõi “thuận theo tự nhiên”, họ tìm thấy sự bình lặng và thanh thản.

Bởi vì họ hiểu rõ ràng, mọi thứ đều có duyên đến và đi, đó cũng là cái mà người ta gọi là vạn vật tùy duyên.

Thực tế, trong cuộc sống của mỗi người có rất nhiều điều không thể lý giải được. Chính vì điều này mà con người luôn tràn đầy những suy nghĩ.

Con người sống trên đời dường như là theo sự sắp đặt của họ! Một người, trong cuộc đời của mình, sẽ gặp ai đó vào thời điểm nào, mọi thứ đều đã được định trước.

Người xưa có câu “Có mệnh thì làm bạn, có mệnh thì yêu”, nghĩa là việc gì đã an bài thì sẽ đến đúng lúc. .

Và nếu điều gì đó không được lên kế hoạch, không ai có thể làm cho nó thành hiện thực, vậy tại sao phải cố gắng thay đổi nó?

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!


Thông tin thêm

Top 4 điều trên đời ngay cả đức Phật cũng chẳng thể an bài

#Top #điều #trên #đời #ngay #cả #đức #Phật #cũng #chẳng #thể #bài

[rule_3_plain]

#Top #điều #trên #đời #ngay #cả #đức #Phật #cũng #chẳng #thể #bài

Trên đời có rất nhiều việc không thể cưỡng cầu, suy cho cùng thì cũng chỉ ở một chữ “duyên”.

Người tu hành khổ não vì mỹ sắc tỉnh ngộ bởi lời Phật dạy về lẽ vô thường

Bài học tu hành từ câu chuyện nước mắt của thiền sư

Top 8 điều phụ nữ tuyệt đối không nên nói để giữ phúc đức cho con cháu

Vướng phải tội nghiệp này sẽ chịu quả báo rất nặng, kiếp sau khó đầu thai làm người

Lý do Vạn Lý Trường Thành 2000 năm không đổ dù chỉ được làm bằng đất đá? | Bí ẩn

Đời người, bởi quá để tâm nên thống khổ vô bờ / 36 tướng tâm tốt của con người, ai có được thì một nửa cuộc đời đã hạnh phúc
Chuyện kể rằng, một hôm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn các đệ tử của mình đi đến một vùng quê nhỏ. Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng chan hòa, chim muông hót vang, hương thơm dìu dịu. Đức Phật cùng các đệ tử ngồi lại trên thảm cỏ bên bờ sông, cùng ngắm vạn vật đua chen sức sống.
Bỗng có một đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật: “Thưa Đức Thế Tôn, ngài có đầy thần thông và từ bi, cớ sao trên đời vẫn còn quá nhiều chúng sinh chịu khổ vậy?”.
Đức Phật thoáng nhìn người đệ tử, mỉm cười đầy từ bi rồi ôn tồn giảng: “Ta dẫu có thần thông lớn ngần nào nhưng cũng có bốn điều vẫn là không thể làm được”.
Các đệ tử vô cùng băn khoăn: “Thưa Đức Thế Tôn, đó là những việc gì ạ?”.
Đức Phật trầm ngâm một hồi, đoạn nói: “Bốn điều ấy chính là:

NHÂN QUẢ không thể đổi thay, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay.
TRÍ TUỆ không thể cho, ai muốn có đều phải tự mình tu học.
PHẬT PHÁP không thể diễn tả, chỉ có thể dựa vào ngộ mà đắc được.
KHÔNG CÓ NHÂN DUYÊN thì không thể độ, người không có duyên thì không bao giờ nghe được những lời ta giảng”.

Các đệ tử nghe xong ai nấy đều bừng ngộ.

Người tin tưởng vào duyên phận, một khi duyên đến sẽ thản nhiên đón nhận, còn khi duyên đi cũng sẽ không cố gắng níu giữ.
Từ trong cảnh giới “thuận theo tự nhiên”, họtìm được sự điềm tĩnh và thản nhiên.
Bởi vì họ hiểu rõ, mọi sự đều là tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi, cũng chính là điều mà người ta gọi là mọi sự tùy duyên.
Kỳ thực, trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều là không thể lý giải. Chính bởi điều này, mà khiến cho con người ta lúc nào cũng tràn đầy suy tưởng.
Con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn vậy! Một người, trong cuộc đời của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì đều là đã được định sẵn.
Cổ nhân có câu “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu”, có ý rằng, khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm.
Còn nếu điều gì không được sắp đặt trước rồi thì không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó?
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

#Top #điều #trên #đời #ngay #cả #đức #Phật #cũng #chẳng #thể #bài

[rule_2_plain]

#Top #điều #trên #đời #ngay #cả #đức #Phật #cũng #chẳng #thể #bài

[rule_2_plain]

#Top #điều #trên #đời #ngay #cả #đức #Phật #cũng #chẳng #thể #bài

[rule_3_plain]

#Top #điều #trên #đời #ngay #cả #đức #Phật #cũng #chẳng #thể #bài

Trên đời có rất nhiều việc không thể cưỡng cầu, suy cho cùng thì cũng chỉ ở một chữ “duyên”.

Người tu hành khổ não vì mỹ sắc tỉnh ngộ bởi lời Phật dạy về lẽ vô thường

Bài học tu hành từ câu chuyện nước mắt của thiền sư

Top 8 điều phụ nữ tuyệt đối không nên nói để giữ phúc đức cho con cháu

Vướng phải tội nghiệp này sẽ chịu quả báo rất nặng, kiếp sau khó đầu thai làm người

Lý do Vạn Lý Trường Thành 2000 năm không đổ dù chỉ được làm bằng đất đá? | Bí ẩn

Đời người, bởi quá để tâm nên thống khổ vô bờ / 36 tướng tâm tốt của con người, ai có được thì một nửa cuộc đời đã hạnh phúc
Chuyện kể rằng, một hôm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn các đệ tử của mình đi đến một vùng quê nhỏ. Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng chan hòa, chim muông hót vang, hương thơm dìu dịu. Đức Phật cùng các đệ tử ngồi lại trên thảm cỏ bên bờ sông, cùng ngắm vạn vật đua chen sức sống.
Bỗng có một đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật: “Thưa Đức Thế Tôn, ngài có đầy thần thông và từ bi, cớ sao trên đời vẫn còn quá nhiều chúng sinh chịu khổ vậy?”.
Đức Phật thoáng nhìn người đệ tử, mỉm cười đầy từ bi rồi ôn tồn giảng: “Ta dẫu có thần thông lớn ngần nào nhưng cũng có bốn điều vẫn là không thể làm được”.
Các đệ tử vô cùng băn khoăn: “Thưa Đức Thế Tôn, đó là những việc gì ạ?”.
Đức Phật trầm ngâm một hồi, đoạn nói: “Bốn điều ấy chính là:

NHÂN QUẢ không thể đổi thay, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay.
TRÍ TUỆ không thể cho, ai muốn có đều phải tự mình tu học.
PHẬT PHÁP không thể diễn tả, chỉ có thể dựa vào ngộ mà đắc được.
KHÔNG CÓ NHÂN DUYÊN thì không thể độ, người không có duyên thì không bao giờ nghe được những lời ta giảng”.

Các đệ tử nghe xong ai nấy đều bừng ngộ.

Người tin tưởng vào duyên phận, một khi duyên đến sẽ thản nhiên đón nhận, còn khi duyên đi cũng sẽ không cố gắng níu giữ.
Từ trong cảnh giới “thuận theo tự nhiên”, họtìm được sự điềm tĩnh và thản nhiên.
Bởi vì họ hiểu rõ, mọi sự đều là tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi, cũng chính là điều mà người ta gọi là mọi sự tùy duyên.
Kỳ thực, trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều là không thể lý giải. Chính bởi điều này, mà khiến cho con người ta lúc nào cũng tràn đầy suy tưởng.
Con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn vậy! Một người, trong cuộc đời của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì đều là đã được định sẵn.
Cổ nhân có câu “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu”, có ý rằng, khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm.
Còn nếu điều gì không được sắp đặt trước rồi thì không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó?
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Top #điều #trên #đời #ngay #cả #đức #Phật #cũng #chẳng #thể #bài

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button