MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 5 BIẾN

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinc (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong trong những tởm cnạp năng lượng bản cùng ít nhiều của Phật Giáo Đại Thừa. Bài gớm nầy là một trong số bài xích khiếp của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Độ qua bảy cầm cố kỷ, từ thời điểm năm 100 T.C.N. đến 600 C.N. Lúc được truyền lịch sự Trung Hoa, Tâm Kinch sẽ được không ít vị cao tăng chuyển dịch tự giờ đồng hồ Phạn sang trọng giờ Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào tầm khoảng năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài Bát Nhã với Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài Trí Tuệ Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) với ngài Thi Hộ (980 C.N.). Trong những phiên bản dịch nầy, phiên bản dịch của ngài Huyền Trang là phổ quát tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Ma ha bát nhã ba la mật đa 5 biến

Riêng trên VN, phiên bản dịch của ngài Huyền Trang được chuyển sang trọng chữ quốc ngữ Hán Việt với thường dùng để làm trì tụng mỗi ngày. Quý vị cao tăng cũng có xây dựng các sách nhằm phân tích và lý giải nghĩa tởm, trong số đó các sách của quý Hòa thượng Thích Thiện tại Hoa, Thích Thanh hao Từ, và Thích Nhất Hạnh là diện tích lớn tốt nhất.

Sau đó là một số trong những bài xích dịch Việt-Anh của Tâm Kinh:

Bản tụng Hán Việt:

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, nhan sắc bất dị ko, không bất dị sắc đẹp, nhan sắc tức thị không, ko tức thị nhan sắc, tbọn họ tưởng hành thức diệc phục nhỏng thị. Xá Lợi Tử, thị chỏng pháp không tướng tá, bất sinh bạt mạng, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cầm không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô nhan sắc thanh hao mùi vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minc, diệc vô vô minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, khử, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô ssinh sống đắc chũm. Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa vậy, trung ương vô quỷ quái hổ hang, vô quỷ quái ngại ngùng cầm, vô hữu xịn bố, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu vớt cánh Niết bàn. Tam cầm cố chỏng Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố gắng, đắc A nậu nhiều la Tam miệu Tam người yêu đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật nhiều, thị đại thần chụ, thị đại minc chú, thị vô thượng crúc, thị vô đẳng đẳng crúc, năng trừ tốt nhất thiết khổ, chân thực bất hỏng. Cố ttiết Bát nhã Ba la mật đa chụ, tức tngày tiết crúc viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, người yêu đề tát bà ha.

Bản dịch nghĩa:

Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành rạm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, vì vậy vượt qua phần đông khổ đau ách nạn. Nầy Xá Lợi Tử, dung nhan chẳng khác gì ko, không chẳng khác gì sắc, nhan sắc chính là ko, không chính là sắc đẹp, tchúng ta tưởng hành thức cũng phần đông như vậy. Nầy Xá Lợi Tử, tướng mạo ko của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ bẩn chẳng không bẩn, chẳng thêm chẳng sút. Cho yêu cầu trong cái không đó, nó không có nhan sắc, ko thọ tưởng hành thức. Không bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc đẹp, tkhô giòn, mùi vị, xúc pháp. Không gồm nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Không tất cả vô minh,nhưng mà cũng không tồn tại hết vô minh. Không bao gồm già bị tiêu diệt, nhưng mà cũng không tồn tại hết già bị tiêu diệt. Không gồm khổ, tập, khử, đạo. Không có trí cũng không có đắc, vày không tồn tại ssinh hoạt đắc. khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì trung tâm không thể chướng ngại vật, vì chưng trọng tâm không chướng ngại vật đề nghị không còn lúng túng, xa lìa được chiếc điên hòn đảo mộng tưởng, đạt cứu giúp cánh Niết Bàn. Các vị Phật ba đời bởi nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà lại đắc trái vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Cho đề xuất phải ghi nhận rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chụ, là đại minch crúc, là chú vô thượng, là chụ thời thượng duy nhất, luôn luôn trừ những nhức đầu khó xử, chân thực ko hỏng dối. Cho nên những lúc kể tới Bát nhã Ba la mật nhiều, có nghĩa là phải nói câu chú:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, cha la tăng yết đế, nhân tình đề tát bà ha. (Qua rồi qua rồi, qua vị trí kia rồi, toàn bộ qua vị trí kia rồi, giác ngộ rồi đó!)

Bản phổ kệ: (Thích Nhất Hạnh)

Bồ Tát Quán Tự Tại Lúc tiệm chiếu rạm sâu Bát Nhã Ba La Mật (tức Diệu Pháp Trí Độ) Bổng soi thấy năm uẩn Đều không có trường đoản cú tánh Thực chứng điều ấy xong xuôi Ngài vượt thoát tất cả Mọi khổ cực ách nạn.

Nghe trên đây Xá Lợi Tử: Sắc chẳng không giống gì ko Không chẳng không giống gì sắc đẹp Sắc chính thực là không Không bao gồm thực là sắc Còn lại tư uẩn kia Cũng hồ hết những điều đó cả.

Xem thêm: Thực Hư Truyền T Huyết Ngải Là Gì, Cây Huyết Ngải Là Gì

Xá Lợi Tử nghe đây: Thể các pháp đều không Không sinh cũng ko diệt Không bẩn thỉu cũng ko sạch Không thêm cũng ko giảm Cho đề nghị trong tánh ko Không tất cả sắc đẹp, tbọn họ, tưởng Cũng không có hành thức Không bao gồm nhãn, nhĩ, tỷ Thiệt, thân, ý (sáu căn) Không gồm nhan sắc, tkhô nóng, hương Vị, xúc, pháp (sáu trần) Không gồm mười tám giới Từ nhãn mang lại ý thức Không hề bao gồm vô minh Không có hết vô minh Cho mang đến ko lão tử Cũng ko hết lão tử Không khổ, tập, khử, đạo Không trí cũng ko đắc

Vì không có sở đắc lúc một vị Bồ Tát Nương Diệu Pháp Trí Độ (Bát Nhã Ba La Mật) Thì chổ chính giữa không chướng ngại Vì trung tâm ko chướng ngại vật Nên không tồn tại lo sợ Xa lià phần lớn vọng tưởng Xa lìa đều điên hòn đảo Đạt Niết Bàn tốt đối

Clỗi Bụt trong cha đời Y Diệu Pháp Trí Độ Bát Nhã Ba La Mật Nên đắc vô thượng giác Vậy nên phải ghi nhận rằng Bát Nhã Ba La Mật Là linh chú đại thần Là linh crúc đại minc Là linch chú vô thượng Là linh chụ tuyệt đỉnh Là chân lý bất vọng Có năng lượng tiêu trừ Tất cả phần lớn khổ nạn

Cho cần tôi hy vọng thuyết Câu thần chụ Trí Độ Bát Nhã Ba La Mật Nói ngừng đức Bồ Tát Liền hiểu thần crúc rằng:

Yết đế, Yết đế Ba la Yết đế Ba la Tăng yết đế Bồ đề tát bà ha

Phổ thơ lục bát: (Hệ phái Khất Sĩ)

Khi hành Bát Nhã Ba La Ngài Quán Tự Tại soi ra cực độ Thấy ra năm uẩn phần đa Không Bao nhiêu khổ ách khốn thuộc độ qua

Nầy Xá Lợi Tử xét ra Không là sắc đẹp đó, sắc đẹp là ko trên đây Sắc cùng ko chẳng khác không nên Không cùng sắc đẹp vẫn sánh tài hệt nhau Thọ, tưởng, hành, thức uẩn như thế nào, Cũng nlỗi dung nhan uẩn ,một màu sắc ko không

Nầy Xá Lợi Tử ghi lòng Không ko tướng ấy, đông đảo ko tướng hình Không tăng giảm, không trược thanh Cũng ko khử, cũng ko sanh pháp đồng Vậy bắt buộc trong dòng chơn không Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trằn Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân Vị, hương, xúc, pháp, thuộc phần sắc, thinc Từ giới hạn max ánh mắt Đến ko ý thức, vô minh cũng đồng Hết vô minc, cũng vẫn không Hết già, hết chết, cũng không có gì Không khổ, tập, diệt, đạo cơ Trí huệ bệnh đắc cũng là ko không

Ssống thành, snghỉ ngơi đắc vị ko Các vì Bồ Tát nương tùng huệ năng Tâm không hề chút không tự tin ngăn Nên không thể chút ít băng khoăng sợ gì Đảo điên mộng tưởng xa lìa Niết Bàn mới đến bên kia bến bờ

Ba đời chư Phật sau, xưa Đắc thành Chánh Giác cũng nhờ huệ năng Trí huệ năng lực vô nngay gần Đại Minch vô thượng, Đại Thần cao niên Trí huệ năng lực có tương đối nhiều Thật là thần crúc trừ tiêu óc phiền khô Trí huệ năng lượng vô bờ Dẫn mặt đường giải thoát qua mặt giác nngu Liền theo lời chú thuyết rằng: Độ tha giác ngộ mọi trằn bọn chúng sanh.

Yết đế, yết đế Ba la yết đế Ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha

Bản dịch Việt: (Thích Tâm Thiện, TP.Sài Gòn, 1998)

Kinh Trái Tyên ổn Tuệ Giác Vô Thượng

1. Lúc tiến sâu vào nguồn mạch của Tuệ giác vô thượng (1), Người Tỉnh Thức Bình Yên (2) soi sáng sủa như thật rằng từ tịnh của năm đúng theo thể (3) số đông là Không (4), ngay tức khắc thoát ly hầu như khổ ách.

2. Này tín đồ con chiếc Sari (5), hình dáng chẳng khác chân ko, chân không chẳng không giống dáng vẻ. Hình thể là chân ko, chân ko là kiểu dáng. Cảm xúc (6), niệm từ bỏ (7) và tứ duy (8) cùng ý thức (9) phần nhiều là điều đó.

3. Này người con loại Sari, toàn bộ hiện lên được biểu hiện là Không, nó ko sinh, ko diệt, không bẩn thỉu, ko sạch, ko tăng, không sút.

4. Vì nắm, này fan bé dòng Sari, trong Không không tồn tại kiểu dáng, không tồn tại cảm giác, không tồn tại niệm lự, không tồn tại tư duy, không tồn tại ý thức (10); không có đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; không tồn tại tư thế, âm thanh, mùi hương khí, hương vị, xúc đụng (11) và hiện hữu (12). Không có đối đượng của đôi mắt, cho tới không có đối tượng người sử dụng của ý thức; không có minh, không tồn tại vô minh (13), không có sự chấm dứt của minch, cũng không tồn tại sự ngừng của vô minh; cho đến, không tồn tại tuổi già với sự bị tiêu diệt, cũng không tồn tại sự ngừng của tuổi cao với sự chết; không có khổ đau, không có nguyên nhân của khổ đau, không tồn tại sự chấm dứt khổ đau và không có nhỏ đuuờng đưa đến sự hoàn thành khổ cực (14); không tồn tại tri giác (15) cũng không tồn tại sự thắng lợi tri giác, bởi chăng tất cả trái vị của tri giác nào để thắng lợi.

5. Người Tỉnh Thức Bình Yên, vày sống mạnh khỏe vào Tuệ giác vô thượng cơ mà bay ly toàn bộ chướng ngại vật. Và rằng, bởi vì không có phần nhiều chướng ngại vật trong tâm đề nghị không tồn tại lo ngại và xa rời rất nhiều cuồng đắm say mộng tưởng, cứu vãn cánh Niết bàn.

6. Tất cả clỗi Phật vào cha đời (16) đầy đủ nương tựa vào Tuệ giác vô thượng mà lại thành tích (17) chánh giác.

7. Vì núm, nên tìm hiểu rằng Tuệ giác vô thượng là sức thần (18) kỳ vĩ, là sức thần của trí tuệ béo phì, là mức độ thần cao tuyệt, là sức thần buổi tối hậu, vô tuy nhiên, có thể trừ khử tất cả khổ đau. Sức thần thrạng rỡ sinch từ Tuệ giác vô thượng này là sự việc thiệt, là chân lý. Sức thần gồm năng lực buổi tối thượng đó được tuyên nói trong tởm Trái Tlặng Tuệ Giác Vô Thượng rằng: