Đạo Mẫu

Văn khấn ban Tam Toà Thánh Mẫu

Khi đi lễ chùa, chúng ta thường đi du ngoạn Thánh Mẫu. Vậy kinh nguyện Tam Nhật Thánh Mẫu như thế nào? Hãy cùng TamLinhViet tìm hiểu nhé

Tam vị Thánh Mẫu gồm những ai?

Tam tòa Thánh Mẫu: Đệ nhất Thượng thiên, đệ nhị Thượng Ngàn, đệ tam nghi cung.

Đó là ba vị Thánh Mẫu của tín ngưỡng Tam Từ Phụ Mẫu.

Lời thề của Thánh Mẫu Thiên Chúa

Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!

– Con kính lạy Đức Hiếu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Thượng Cung Thần.

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, các chư vị Thần nữ.

– Con xin kính cẩn bái tạ Cửu Dung Thanh Vân công chúa.

– Con kính lạy Đức Thiên Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Vua Chế Thắng Hoa Điều, sắc phong Tiên Hương Thánh Mẫu.

– Con kính lạy đỉnh cao thứ hai của vương triều Mường Sơn là Công chúa Lê Mại Đại Vương.

– Con kính lạy Tứ phủ Thánh Mẫu, tứ vị đại thần, mười quan phủ, mười hai vị tiên nữ, mười hai vị thánh, ngũ hổ tướng, tướng quân Thanh Hoàng bạch rắn.

Con hương tôi là …………………… ..

Cư trú tại…………………………………………………….

Hôm nay là ngày …… tháng ……………… ..

Khi đến Điện (Chùa, Đền) …………. Chắp tay cúi đầu cung kính, lòng thành kính, lòng thành kính, con kính dâng lễ vật, con lạy các Ngài thương xót, che chở. gia đình tôi. Nói chung, chúng ta đều có sức khỏe tốt, sức khỏe tốt, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, bình an, hạnh phúc, phát tài.

Người con của người mất làm lễ thành tâm, trước tòa thành kính cúi đầu xin phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!


Thông tin thêm

Văn khấn ban Tam Toà Thánh Mẫu

#Văn #khấn #ban #Tam #Toà #Thánh #Mẫu

[rule_3_plain]

#Văn #khấn #ban #Tam #Toà #Thánh #Mẫu

Khi đi lễ đền phủ, chúng ta thường vào lễ Tam toà Thánh Mẫu. Vậy văn khấn Tam Toà Thánh Mẫu như thế nào? Hãy cùng TamLinhViet tìm hiểu

Thánh Mẫu Liễu Hạnh (bà chúa Liễu Hạnh) là ai, được thờ ở đâu?

‘Tháng 3 giỗ Mẹ’ tưởng nhớ công đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Mở phủ tam toà CHÚA BÓI

Trình tự thỉnh tam toà Thánh Mẫu?

Vong tà và Căn số: Cách NHẬN BIẾT nhanh nhất

Tam Toà Thánh Mẫu gồm những vị nào?
Tam Tòa Thánh Mẫu: Đệ Nhất Thượng Thiên, Đệ Nhị Thượng Ngàn, Đệ Tam Thoải Phủ.
Đó là 3 vị Thánh Mẫu của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ.
Văn khấn Tam Toà Thánh Mẫu 
Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! 
– Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế. 
– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 – Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa.
 – Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mấu.
 – Con kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương. 
– Con kính lạy Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng. 
Hương tử con là……………………………………………………………………..
Ngụ tại………………………………………………………………………………… 
Hôm nay là ngày… tháng…..năm……………………………………………… 
Hương tử con đến nơi Điện (Phủ, Đền)………chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia chung chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.
Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 
Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

#Văn #khấn #ban #Tam #Toà #Thánh #Mẫu

[rule_2_plain]

#Văn #khấn #ban #Tam #Toà #Thánh #Mẫu

[rule_2_plain]

#Văn #khấn #ban #Tam #Toà #Thánh #Mẫu

[rule_3_plain]

#Văn #khấn #ban #Tam #Toà #Thánh #Mẫu

Khi đi lễ đền phủ, chúng ta thường vào lễ Tam toà Thánh Mẫu. Vậy văn khấn Tam Toà Thánh Mẫu như thế nào? Hãy cùng TamLinhViet tìm hiểu

Thánh Mẫu Liễu Hạnh (bà chúa Liễu Hạnh) là ai, được thờ ở đâu?

‘Tháng 3 giỗ Mẹ’ tưởng nhớ công đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Mở phủ tam toà CHÚA BÓI

Trình tự thỉnh tam toà Thánh Mẫu?

Vong tà và Căn số: Cách NHẬN BIẾT nhanh nhất

Tam Toà Thánh Mẫu gồm những vị nào?
Tam Tòa Thánh Mẫu: Đệ Nhất Thượng Thiên, Đệ Nhị Thượng Ngàn, Đệ Tam Thoải Phủ.
Đó là 3 vị Thánh Mẫu của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ.
Văn khấn Tam Toà Thánh Mẫu 
Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! 
– Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế. 
– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 – Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa.
 – Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mấu.
 – Con kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương. 
– Con kính lạy Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng. 
Hương tử con là……………………………………………………………………..
Ngụ tại………………………………………………………………………………… 
Hôm nay là ngày… tháng…..năm……………………………………………… 
Hương tử con đến nơi Điện (Phủ, Đền)………chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia chung chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.
Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 
Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Văn #khấn #ban #Tam #Toà #Thánh #Mẫu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button